Certifikovaný trénink Institutu Evoluce Vztahů

Staňte se kvalifikovaným, vyhledávaným a prosperujícím vztahovým koučem

Získejte dovednosti, nástroje, zázemí a podporu, kterou potřebujete k vybudování své prosperující praxe kouče a odborníka na mezilidské vztahy v jakékoliv oblasti lidského zájmu. Evoluce vztahů je nevyhnutelná. Staňte se součástí naší komunity koučů, kteří chtějí pomáhat lidem s láskou."

Třetí ročník začíná: přípravným kurzem 📆 21. června a formálním začátkem tréninku 📆21. září 2024

Rezervujte si své místo a vydejte se s námi na cestu jako certifikovaný kouč Institutu Evoluce Vztahů, který pomáhá lidem s vysoce komplikovanými vztahy jako je například vztah s narcistou nebo psychopatem.

PŘEDPRODEJ

Ceny za 9 měsíční trénink

Přípravný trénink začíná 21. června 2024 a formální začátek tréninku je 21. září 2024. Konec tréninku červen 2025.

Březen 2024

💥99.000 Kč

Duben 2024

♨️112.000 Kč

Květen 2024

💰121.000 Kč

Chci si rezervovat vstupní pohovor

Každý zájemce o trénink musí projí vstupním pohovorem s Evčou nebo Mirkem. Tento pohovor nám odhalí váš skutečný zájem a zda si uvědomujete, co znamená být vztahový kouč. Pohovor je zpoplatněn odMěnou 1000 Kč, kterou vám v případě zájmu o trénink odečteme z ceny tréninku.

Co kdybyste transformovali svůj život tím, že pomáháte ostatním žít život, který milují?

Proč potřebujeme odborníky na vztahy? Vzhledem k tomu, že polovina všech manželství končí rozvodem a 60% Evropanů pociťuje osamělost, čelíme epidemii osamělosti a kritické situaci v oblasti duševního zdraví. Umění řešit konflikty může prodloužit život až o 10 let. Stres způsobený vztahy působí jako chronická nemoc, jež degraduje kvalitu života, zkracuje dobu života, vyčerpává zdravotnické systémy a ohrožuje zdraví následujících generací. Současný lékařský přístup k těmto problémům není dostatečný. Proč?

Způsob, jak zastavit epidemie osamělosti nebo krize duševního zdraví, je transformace přístupu k řešení konfliktů, naslouchání, výchově, zvládání osobních spouštěčů a komunikaci našich potřeb.

Oproti tomu klasická terapie nenabízí dostatečně cílený přístup a je příliš všeobecná. Hlavní příčiny traumat a duševních problémů často vycházejí z problémů ve vztazích.

Proto vás zveme k možnosti získat obohacující a prosperující kariéru v oblasti vztahového koučování a odbornosti nejen v osobních vztazích, ale také v podnikání. To, co vás ve vztahu dostalo až sem, vás už nedostane tam. Evoluce všech vztahů je nevyhnutelná.

Nejen vaši klienti, ale i vy sami získáte příležitost prožít jeden z největších průlomů v oblasti mezilidských vztahů. Tím se stanete nejen zdrojem, ale i součástí něčeho většího, než jste sami.

Tento trénink je pro vás

Pokud vám na lidech záleží a přirozeně se k vám obrací nebo se svěřují s problémy ve vztazích.

Hledáte trénink, který je založen nejen na praxi, ale i na vědeckých studiích o tom, jak funguje lidský mozek.

Jste již úspěšní a chcete být ještě větším přínosem pro lidi, aby měli možnost žít ještě krásnější život.

Chtěli byste být do budoucna součástí mezinárodního Institutu Evoluce Vztahů a mít holistický přístup.

Jste terapeut, zkušený kouč nebo sociální pracovník a hledáte způsob, jak rozšířit svou praxi a dovednosti.

Ačkoli dosud nemáte zkušenosti s koučováním, každá část vašeho bytí vám dává jasně najevo, že máte všechny předpoklady stát se vynikajícím koučem.

Připojte se k naší komunitě koučů, kteří se rozhodli, že budou ostatním pomáhat se vztahy v každé oblasti jejich života. Pokud v sobě cítíte touhu být součástí a zdrojem něčeho většího, než jste vy samotní, a chcete lidem pomáhat se vztahy, tak jste na správném místě.

Být prosperujícím vztahovým koučem

Staňte se certifikovaným koučem podle metodologie Institutu Evoluce Vztahů (IEV)

Jedinečný obsah a metody učení a výuky použité v tomto tréninku jsou založeny na novém ontologicko-fenomenologickém modelu koučování a leadershipu. Tento nový přístup ke vzdělávání dospělých byl navržen tak, aby vám umožnil přístup k bytí koučem, který efektivně uplatňuje leadership při vedení klientů jako své přirozené sebevyjádření.

Svět se rychle mění a každý den lidé hledají odborníky a specialisty, kteří jim pomohou rozvíjet, obnovovat a udržovat to nejdůležitější – vztah.

Naše společnosti jsou vedeny lidmi, kteří se zrovna neprojevují vysokou mírou empatie, soucitu a laskavosti.

Každá doba má určité trendy a populární diagnózy. Bezesporu to má vztah k tomu, co je ve společnosti důležité a na čem lidem skutečně záleží. Prof. Dr. Dirk de Wachter, psychiatr a psychoterapeut, který přednáší na Univerzitním psychiatrickém centru na Katolické univerzitě v Lovani, dnešní dobu nazývá dobou hraniční (podle hraniční poruchy osobnosti).

Je to doba nestabilních vztahů, malé kultury důvěry, narušené identity a impulzivity. Lidé ztrácejí smysl a pociťují prázdnotu, ačkoliv žijí v blahobytu a hojnosti. Odmítají normy, věkové limity a genderová očekávání, ve kterých byli vychováni, aby věřili.

Lidé se potřebují přizpůsobit nově vznikajícím trendům vztahové dynamiky, osamělosti a nejistoty. Jsou odpojeni sami od sebe, což jim znemožňuje být napojeni na vztahy. Lidé potřebují evoluci vztahů na všech úrovních jejich života.

Především potřebují průvodce, který jim pomůže orientovat se v tomto neznámém novém světě a který jim bude připomínat, na čem jim fundamentálně záleží a co je pro ně skutečně důležité, aby mohli žít život, který milují.

Evoluce vztahů je nevyhnutelná

Vztahoví koučové jsou transformační lídři nového světa

Vztahoví koučové jsou dnes mnohem více poptávaní než kdykoliv předtím. Od jednotlivců až po nadnárodní korporace si lidé začínají uvědomovat, že současná kvalita mezilidských vztahů se vyznačuje malou mírou kultury důvěry, individualizací a osamělostí. Ve světě je již normální, že rodiny a firmy mají svého vztahového kouče či terapeuta, který jim pomáhá s každodenními nástrahami dnešní doby hraniční.

Skutečná příležitost

 • S narůstajícím povědomím o dopadech narcismu, psychopatie, sociopatie a hraniční poruchy osobnosti se zvyšuje poptávka po kvalitním vztahovém koučování a poradenství (s nárůstem o 30 % za posledních 5 let). 

 • Připojte se k druhému nejrychleji rostoucímu odvětví na světě s průměrným meziročním růstem 5,4 %. Odměna koučů se každým rokem zvyšuje, a pokud jste uznávaným koučem, můžete mít práci na měsíc až dva dopředu zaplacenou.

 • Díky naší komunitě zaměřené na evoluci vztahů a reálné potřebě vztahového koučování a poradenství budete mít možnost rozvíjet a udržovat svou kariéru jako prosperující kouč na nejvyšší úrovni.

 • Získáte příležitost spolupracovat s uznávanými odborníky a zakladateli Institutu Evoluce Vztahů, kteří jsou vyhledáváni velmi úspěšnými lidmi, společnostmi a různými organizacemi.

 • Máte také možnost být součástí evoluce vztahů po celém světě a místo obav o práci přemýšlet, jak byste mohli znásobit a rozvíjet svou praxi vztahového kouče a experta na mezilidské vztahy.

Zkušení koučové a trenéři

Celým tréninkem vás povedou zkušení trenéři, koučové a zakladatelé Institutu Evoluce Vztahů manželé Sázovští. 

Ing. Eva Sázovská Andriessen

Specializuji se na vědomé rozcházení, rozvody, narcismus a přivolání si toho vhodného parnera. Ve své praxi mentorky a koučky využívám ontologické principy koučování a vedení. Velmi ráda se věnuji hlubokému transformačnímu procesu k odstranění falešných přesvědčeníh a uzdravení se z toxických a nefunkčních vztahů. Více >> 

Ing. Miroslav Sázovský

Jsem odborníkem v oblasti rozpoznávání narcismu, řešení toxických pracovních vztahů. V praxi konzultanta a kouče využívám ontologické metody koučování a vedení lidí. Specializuji se na vytváření strategií a plánů pro opuštění dysfunkčních (toxických) vztahů, jejich uzdravení a povedu vás k životu, který si zamilujete. Více>> 

Nejčastější důvody, které brání vztahovým koučům prosperovat a úspěšně podnikat

Začínající vztahoví koučové:

 • Kde získám praxí ověřené metody a dovednosti?

 • Jak si přivolat a najít ty pravé klienty?

 • Jak si vybudovat úspěšnou a prosperující praxi s udržitelným příjmem?

 • Jak efektivně komunikovat s klienty a budovat důvěru?

Zkušení koučové:

 • Jakou metodu a nástroje použít, aby má práce měla dlouhodobý a udržitelný dopad?

 • Kde se mohu udržovat v konverzaci o vztahovém koučování, inspirovat se společně růst v komunitě se společným zájmem?

 • S kým mohu sdílet své zkušenosti, problémy a kdo mi poradí, jak bych mohl postupovat?

 • Jak efektivně vést supervize a kde mentorovat nové kouče?

Koučové všech úrovní potřebují holistický systém, strategii a dostupné řešení, které:

 • Splňuje požadavky dnešního neustále se proměňujícího světa a nabízí jednoduché vedení.

 • Využívá a nabízí nejnovější a praxí osvědčené koučovací přístupy a modely.

 • Naplňuje zájem všech zůčastněných stran a a umožňují každému dosahovat toho, na čem mu záleží a co je pro něj skutečně důležité .

 • Podporuje udržitelnost a etičnost v koučování, včetně respektování individuálních hodnot a potřeb klientů.

Toto je vaše pozvánka stát se součástí Institutu Evoluce Vztahů jako oficiální certifikovaný kouč, spojenec a partner

Buďte součástí a zdrojem něčeho většího, než jste vy sami. Veďte a koučujte budoucí lídry, kteří hrají klíčovou roli při transformaci společnosti.

Naše analýzy a výsledky z roku 2023 nám poskytly cenné informace o důležitosti rozšíření našich řad o další kolegy a lidi, kteří chtějí být transformačními lídry nově vznikajícího světa, který už nikdy nebude tím, co býval.

Máte jedinečnou příležitost:

 • Změnit svůj život prostřednictvím hluboce naplňující kariéry vztahového kouče, lídra a podnikatele.

 • Věnovat se jen tomu, co vás baví a být součástí promyšleného systému, strategie a láskavé kultury důvěry.

 • Naplno využijte všeho potenciálu a hybnosti našeho hnutí, abychom společně měli nezapomenutelný dopad na svět kolem nás.

Evoluce vztahů je nevyhnutelná

Certifikovaný trénink Institutu Evoluce Vztahů

Tento trénink opustíte jako vztahový kouč, který efektivně transformuje vztahy jako své přirozené sebevyjádření.

Intenzivní 9 měsíční trénink je určen pro lidi, kteří chtějí být příležitostí pro ostatní, aby měli možnost prožít evoluci vztahů na všech úrovních svého života. Tento trénink je určen pro ty, kteří se chtějí stát průkopnickými transformačními lídry v rychle se měnícím, nejistém a složitém světě.

Jedinečně navržený trénink pro profesionály a začátečníky

Trénink je sestavený tak, aby vám poskytl destilát toho nejdůležitějšího, co si potřebujete osvojit, abyste mohli být vztahovým koučem, který lidem dělá skutečný rozdíl v jejich současných životech. 

Přidejte se k nám na cestu, kde budete v neustálé konverzaci o tom, co znamená být vztahovým koučem a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti při vedení lidí při evolucí jejich vztahů. 

Unikátní obsah a metody tréninku jsou založeny na novém ontologickém / fenomenologickém modelu bytí koučem a leadershipu. Tento nový model vedení byl speciálně navržen tak, aby vám poskytl přístup k bytí koučem a účinnému vykonávání své funkce jako by to bylo vaše přirozené sebevyjádření.

 • Náš unikátně navržený model předávání dovednosti je navržený tak, aby jste byli koučové a nemuseli jste zdlouhavě studovat a snažit se napodobovat své učitele, jejich styl a postupy. 

 • Nebudeme vám poskytovat hluboké porozumění tomu, co je to koučování (vědění), ale poskytneme vám přístup k prožití toho (objevení), co znamený být kouč a uplatňovat koučování jako své přirozené sebevyjádření.

Stručně řečeno, po dokončení tréninku vyjdete do světa bytí koučem a účinného koučování. 

Tento koučovací trénink poskytuje příležitost:

 • Dosáhnout znatelného posunu ve vašem profesním a osobním životě v jakémkoliv prostředí, ve kterém jste odhodláni transformovat sebe a ostatní.

 • Nalezení sebe v koučovacích situacích s přímím přístupem k bytí koučem a efektivnímu uplatňování koučování jako své přirozené sebevyjádření. 

Trénink je pro profesionály nebo pro lidi, kteří malé nebo žádné zkušenosti s koučováním.

Po absolvování tohoto tréninku budete ocházet s pocitem osobní transformace, abyste mohli být koučem a efektivně uplaňovat vedení jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti. I když vám osobně chybí určité zkušenoti nebo znalosti, budete vědět, co dělat, abyste byli prosperujícím vztahovým koučem.

Tento trénink opustíte jako skuteční koučové a transformační lídři s tím, že přesně víte jak být prosperujícím koučem a co je potřeba dělat pro efektivní a účinné vedení sebe a klientů při evoluci jejich vztahů.

Evča a Míra Sázovský

Manželé, autoři, koučová, trenéři a konzultanti

Historie tréninku

Studijní materiál tréninku je založen na naší práci od roku 2015. Trénink jsme nejdříve sestavovali na základě našich osobních zkušeností se vztahy, leadershipem a psychoterapií, jejich rozvíjením, obnovováním a udržováním na vysoké úrovni vědomí a bytí. Společně jsme absolvovali kurzy, tréninky a výcviky od světově uznávaných expertů a odborníků na vztahy, jako jsou například Katherine Woodward Thomas, Julie a John Gottmanovi, Bessel van der Kolk, Peter Levine, Ramani Durvasula, Werner Erhard, Steve Zaffron, Ron Siegel, Heather Garbutt, Jan & Monika Zandas, Dr. Shefali Tsabary, Alan Sieler a další.

První struktura tréninku byla vytvořena v roce 2020. Po pěti letech vzdělávání, koučování a objevování efektivních a účinných metod při evoluci vztahů jsme zahájili projekt Institutu Evoluce Vztahů. Naše domácnost se doslova stala vědeckou laboratoří na vztahy, manželství, rodičovství, koučování a leadership. První tři ročníky vedla Evča, vždy se skupinkou pár lidí. Společně jsme v pozadí rozvíjeli strukturu a získávali zpětnou vazbu, abychom pak sestavili tento trénink založený na ontologickém/fenomenologickém modelu vzdělávání, který byl poprvé veřejnosti představen v březnu 2024.

Výzkumný projekt, který vedl k vytvoření tohoto tréninku, vycházel z našeho zájmu položit základy pro vědu o evoluci vztahů. Jsme přesvědčeni, že evoluce vztahů je nevyhnutelná. Od počátku jsme se zabývali tím, abychom nevytvořili další kurz či trénink zaměřený na vedení, ale kladli si otázku, jak dokázat, aby lidé tento trénink opouštěli jako skuteční koučové a transformační lídři, s tím, že přesně vědí, jak být prosperujícím koučem a co je potřeba dělat pro efektivní a účinné vedení sebe a klientů při evoluci jejich vztahů.

Naší touhou je do roku 2027 vytrénovat 1000 koučů, kteří budou pomáhat lidem při evoluci jejich vztahů.

Osnova tréninku

Chcete-li být vztahovým koučem, který pomáhá ostatním s evolucí jejich vztahů, tak se musíte zabývat třemi pilíři, které jsou součástí našeho koučovacího programu.

Musíte nahlédnout do sebe a pracovat se svými ontologickými omezeními.

VZTAHY

Vztahový kouč musí neustále rozvíjet, obnovovat a udržovat vztahy.

DOVEDNOTI + NÁSTROJE

Musíte usilovat o bytí mistrem svého řemesla a neustále se zdokonalovat.

Společnost potřebuje lidi, kteří dokážou nejen poskytovat podporu, ale také vést a koučovat. Potřebujeme empatické a soucitné lidi s dovednostmi, nástroji a odvahou pomáhat ostatním navazovat zdravé, prosperující, laskavé a dlouhodobě udržitelné mezilidské vztahy. Stejně tak potřebujeme někoho, kdo bude lidem pomáhat s vědomým ukončením vztahů, obnovení víry sebe sama a vytvoření nových možností bytí. 

2024 certifikovaný trénink vztahový kouč podle metodologie Institutu Evoluce Vztahů (IEV)

Více než 121 hodin vzdělávání a živé interakce s Evou a Mirkem

9 měsíční transformační trénink IEV zahrnuje:

 • Přes 121 hodin živých instrukcí a dohledu Evči a Mirka v průběhu 9 měsíců.

 • 6 týdenní přípravný trénink před formálním zahájením tréninku.

 • "Kdo jsem" je online 10týdenní kurz, který zahrnuje týdenní online skupinová setkání s koučováním. Budete mít možnost objevit, co rozhoduje o tom, odkud se bere náš způsob chování.

 • 6 týdnů individuální zpětné vazby. Během vašich tréninkových sezení s klienty získáte soukromou zpětnou vazbu a mentoring o vašem způsobu koučování a vedení klientů přímo od Evči nebo Mirka.

 • 10 záznamů skutečných koučovacích sezení. Budete moci poslouchat a pozorovat, jak Evča nebo Mirek koučují klienty.

 • Každý kouč získá osobní prožitek speciální transformační metody pro odstranění limitujících přesvědčení. S klientem můžete jít tak hluboko, jak jste se hluboko dostali vy samotní.

 • 15 video seminářů (60 až 90 min.) zaměřených na problematiku vztahové dynamiky s komplikovanými partnery nebo s partnery s poruchou osobnosti jako je například narcismus, hraniční porucha osobnosti, sociopatie, psychopatie nebo závislost na alkoholu, PC hrách, pornu adt.

 • 21 online skupinových koučinků, během nichž se ponoříme do různých metod a postupů, jak být pro klienty příležitostí, aby mohli dosáhnout toho, co je pro ně ve vztazích skutečně důležité a co považují za fundamentální.

Co vše se můžete naučit a získat

 • Získáte přehled o aktuálních vědeckých poznatcích týkajících se fyzických a psychických procesů, které probíhají v době emocionálního utrpení způsobeného ztrátou lásky, a seznámíte se s efektivními metodami pro jejich překonání.

 • Naučíte se strategie pro udržování soudržnosti mezi rozšířenou rodinou a přáteli, kteří mohou být ovlivněni rozchodem klienta nebo komplikovaným vztahem.

 • Prozkoumáte efektivní techniky, které mohou pomoci vašim klientům bezpečně se vrátit do světa seznamování po ukončení vztahu.

 • Získáte přístup k nejnovějším nástrojům a metodám, které lidem umožňují využít rozchod s koplikovaným človekem (narcistou, hraničářem atd.) jako příležitost k osobní transformaci.

 • Osvojíte si metody, jak motivovat klienty k převzetí odpovědnosti za své chyby a posílit tak jejich budoucí životní směřování.

 • Seznámíte se s moderními marketingovými strategiemi a technikami, které vám poskytnou potřebné nástroje pro úspěšnou kariéru prosperujícího vztahového kouče.
 • Dozvíte se o metodách, které pomáhají přejít z emocionálně nestabilního stavu do stavu emocionální rovnováhy a koncentrace, z něhož je možné efektivně čelit životním výzvám.

 • Prozkoumáte rozlišení mezi pocity viny a studu a naučte se, jak se vyrovnat se studem spojeným s rozpadem vztahu.

 • Získáte dovednosti, jak vést klienty k sebereflexi jejich role ve vztahu bez pocitu viny nebo studu, což umožní využití získaných poznatků pro osobní růst a rozvoj.

 • Naučíte se identifikovat a zpochybnit destruktivní přesvědčení, která negativně ovlivňují milostný život vašich klientů, aby mohli tyto vzorce trvale překonat.

 • Naučíte se podpořit klienty v opuštění jejich bolestných vzorců v lásce a v adopci zdravějších vztahových strategií.

 • Dokážete rozpoznat, kdy je vhodné a kdy nevhodné používat různé metody odpouštění v procesu podpory klientů směřujících k novému začátku.

 • Získáte možnost být součástí Institutu Evoluce Vztahu a tím pádem být pro ostatní lidi příležitostí, aby mohli žít život, který milují.

Chci si rezervovat vstupní pohovor

Každý zájemce o trénink musí projí vstupním pohovorem s Evčou nebo Mirkem. Tento pohovor nám odhalí váš skutečný zájem a zda si uvědomujete, co znamená být vztahový kouč. Pohovor je zpoplatněn odMěnou 1000 Kč, kterou vám v případě zájmu o trénink odečteme z ceny tréninku.

Často kladené otázky

Zajímá vás, jestli je tento trénink pro vás? Máte otázky, na které chcete znát odpoveď? Přečtěte si nejčastější dotazy zájemců a našich klientů.

Musím mít nějaké formální vzdělání, abych se mohl(a) účastnit?

V žádném případě! Ačkoli veškeré předchozí vzdělání a zkušenosti, které jste získali, budou pro vaši novou kariéru jistě cenné, náš program je navržen tak, aby vás naučil vše, co potřebujete vědět, abyste se stali efektivním a úspěšným koučem. Pokud ještě nejste licencovaným terapeutem nebo pověřeným životním koučem, rádi vám poskytneme další podporu a mentoring v průběhu celého programu. Bez ohledu na vaše dosavadní vzdělání budete mít dobrou podporu v tom, jak zvládat výzvy, kterým klienti čelí, když prožívají zničující rozchod s velmi komplikovaným partnerem.

Kde najde podrobný program celého tréninku týden po týdnu?

Detailní osnovu tréninku získáte po závazném objednání.

Jak po skončení tréninku získám klienty?

Během tréninku získáte od Mirka a Evči jejich cenné zkušenosti a znalosti, jak efektivně získávat klienty, abyste mohli být plně obsazený kouče. Díky naší stále se rozvíjející komunitě budete mít možnost získat si důvěru a zájem lidí, kteří nás potřebují. Našim závazkem je být pro vás příležitostí, abyste mohli být prosperujícím koučem. 

Musím po skončení tréninku odvádět nějaké provize ze získaných klientů?

V žádném případě! Vaše podnikání je vaše a všechny peníze, které vyděláte, jsou vaše. Váš investiční poplatek u nás je zaplacen předem a nejsou s ním spojeny žádné další náklady kromě těch, které vám mohou vzniknout při podnikání (např. zřízení kancelářských prostor, marketingové materiály atd.). Po skončení tréninku vám nabídneme nezávaznou nabídku dalších služeb jako je například supervize, doplňkové kurzy pro pokročilé a rozšiřující semináře nebo možnost podílet se na našich dalších aktivitách. Nic z toho však není podmínkou k certifikaci. Po skončení tréninku byste měli do 3 měsíců mít plně obsazený kalendář (pokud budete chtít). 

Existuje nějaká příprava na trénink?

Ano. Před tréninkem získáte tzv. "čtení před kurzem". Jedná se o PDF dokument, ve kterém vás seznámíme s klíčovou terminologií a dalšími důležitými informacemi, které potřebujete k úspěšnému absolvování tréninku.

Od 21. června začíná online přípravný kurz. Formální začátek tréninku je až 21. září 2024.

Pokud se přihlásíte v období mezi 1. června a 6. září, tak se osobně postaráme, abyste získali všechny potřebné informace a znalosti, abyste mohli 21. září nastoup do formální části tréninku plně připraveni.  

Kolik stojí certifikovaný trénink podle metodiky Institutu Evoluce Vztahů?

Školné za certifikované trénink IEV činí 121.000 Kč. Budeme nabízet fáze předprodejů:
- I. fáze - cena 99.000 Kč
- II. fáze - cena 112.000 Kč

Je důležité zmínit, že kapacita tréninku je max. 12 lidí. Chceme se vám věnovat naplno a pomoci vám, abyste byli skutečně vyhledávaní koučové.

Po odeslání žádosti o vstupní pohovor vás budeme kontaktovat, abychom se dozvěděli více o vašem zájmu o trénink IEV koučů, zodpověděli případné dotazy a pomohli vám posoudit, zda je to pro vás ten správný další krok.

Jaké jsou zásady vrácení peněz/zrušení?
 • do 1. května získáte zpět celou částku mínus administrativní poplatek 9.000 Kč.
 • od 2. května do 15. května získáte zpět 50% z ceny po odečtení administrativního poplatku 9.000 Kč.
 • od 16. května do 1. června získáte 25% z ceny po odečtení administrativního poplatku 9.000 Kč.
 • od 1. června je poplatek nevratný a nelze zrušit trénink, který začíná 12. června 2024 přípravnou částí. Formální trénink začíná 19. září 2024. 

Pokud se přihlásíte v období mezi 1. června a 6. září, tak se osobně postaráme, abyste získali všechny potřebné informace a znalosti, abyste mohli 19. září nastoupit do formální části tréninku plně připraveni.  

Oficiální ukončení přijímání přihlášek je 6. září 2024 v 15:00 hod. Po tomto datu nebude možné vstoupit do výcviku (tréninku). 

Co když nebudu stíhat přípravnou fázi?

Přípravna fáze bude ve formě online kurzu, který můžete studovat odkudkoliv a kdykoliv. Nebude to závislé na skupině nebo na lektorech kurzu.

Protože chceme, aby každý účastník byl podobně připravený, tak budeme dělat tzv. "NALÉVÁRNU", která se bude konat dopoledne 12. 9 a 13.9.2024.

Jinými slovy, před začátkem formální části tréninku si můžete osvojit nebo připomenout klíčové termíny, pojmy a zákldy specifické konverzační domény, kterou budeme v průběhu tréninku rozvýjet a drilovat. 

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik