Doporučené knihy pro vaší evolucí vztahů

Odzbroj narcistu

Tato kniha poskytuje praktický průvodce pro zvládání vztahu s osobou trpící narcistickou poruchou osobnosti. Ignorování není vždy řešením, autorka představuje efektivní komunikační techniky a radí, jak se vyhnout pastem. Kniha také probírá téma života s narcistickým partnerem, což často souvisí se spoluzávislostí a negativními dopady na děti. Ukazuje, jak si stanovit hranice s člověkem trpícím narcistickou poruchou a jak jasně vyjádřit, jaké chování nepřijmete. Příklady z praxe pomáhají vystihnout problematiku.

Rozcházení

Matky, které neumí milovat

Šance na uzdravení pro zraněné dcery. Pokud jste žila s nemilující matkou, její odkaz se dnes a denně odráží v problémech, na něž narážíte, ve vašich citových vztazích i v tom, jak si zkoušíte vybudovat sebedůvěru a sebeúctu. Většina společností matky vynáší do nebes, jako kdyby je už jen pouhý akt porodu nějak předurčoval ke schopnosti pečovat o děti. To ale prostě není pravda. 

Rozcházení

Kniha Rozcházení

Kniha a audiokniha světově proslulé expertky na vztahy, licencované manželské a rodinné terapeutky a New York Times Bestselling autorky knihy: Rozcházení (Conscious Uncoupling), Katherine Woodward Thomas .

Skvělý průvodce a doplněk koučování vědomého rozchodu, pro každého, kdo se potýká s rozvodem, je na pokraji rozchodu nebo stále trpí nevyřešeným zármutkem z minulého ukončení vztahu.

Rozcházení

Budu vůbec někdy dost dobrá?

Rádce pro dcery narcistických matek.

Tato kniha je určena dcerám matek, které se chovaly sobecky a soustředily se jen na sebe. Nabízí jim pomocnou ruku k tomu, aby překonaly to, co se jim dělo, a dokázaly změnit svůj život. Karyl McBride má více než dvacetiletou praxi s prací s ženami, které prošly touto zkušeností, a pomáhá jim odhalit, jak tato zkušenost poznamenala jejich emoční život, a také vytvořit si vlastní program, který jim pomůže ochránit se před vlivy minulosti, rozhodovat se a přivést je k zotavení zranění z osobní historie.

Narcistické matky své dcery učí, že láska není bezpodmínečná, že ji dostanou pouze tehdy, když se chovají tak, jak se od nich očekává. 

Rozcházení

Kniha Otevři se lásce

Kniha světově proslulé expertky na vztahy, licencované manželské a rodinné terapeutky a New York Times Bestselling autorky knihy: Rozcházení (Conscious Uncoupling), Katherine Woodward Thomas.

Kniha Otevři se lásce je skvělý průvodce a doplněk koučování přivolání si toho jediného, je určená pro každého, kdo už nechce hledat, ale najít způsob, jak si k sobě toho pravého partnera přivolat.

Rozcházení

Kniha Hadi v oblecích

Knihu "Hadi v oblecích " zaměřenou na psychopaty ve firmách lze charakterizovat jako popis závěrů dlouhodobého vědeckého výzkumu psychopatie a návod, jak poznat a odhalit manipulativní způsoby těchto jedinců.

Autoři poukazují na to, že psychopati na pracovištích často vycházejí zpočátku jako úspěšní lidé, avšak brzy se projevuje jejich schopnost zneužívat důvěru kolegů a manipulovat nadřízenými. Kniha nabízí praktické rady a postupy, jak s těmito jedinci pracovat, a je vydána v novém, přepracovaném vydání.

Rozcházení

Kniha: Jak se bránit toxickým lidem

Kniha "Jak se bránit toxickým lidem " vám pomůže účinně se bránit proti toxickým lidem. Budete se seznámeni s dovednostmi založenými na kognitivně-behaviorální terapii a dialektické behaviorální terapii, které vám umožní rozpoznat a zastavit běžné manipulační taktiky používané toxickými lidmi.

Objevíte praktické rady, jak se chránit před nejčastějšími typy toxických lidí, jako jsou emoční upíři, narcisté, sociopati a psychopati. Naučíte se, jak se vyléčit z toxického nebo narcistického zneužívání a jak stanovit zdravé hranice a posílit svůj pocit sebevědomí. S touto knihou budete připraveni čelit toxickým lidem ve svém životě a ubránit se jim.

Narcizmus - Vnitřní žalář

Narcizmus - Vnitřní žalář

Narcistická porucha osobnosti, neboli narcismus, je jedním z nejčastěji se vyskytujících psychických problémů současnosti. Heinz-Peter Röhr, renomovaný německý terapeut, se v jeho díle věnuje podrobnému zkoumání tohoto onemocnění, jeho vzniku, průběhu a potenciálním strategiím pro jeho řešení. Inspirací pro jeho přístup se stala neobvyklá pohádka bratří Grimmů "Železná kamna". Röhr se zaměřuje na hlavní postavy příběhu - prince uvězněného v železných kamnech v lese a princeznu, která se v tomto lese ztratila - a používá je jako příklady pro vysvětlení základů, na nichž narcismus staví. Autorova reflexe pohádky je pak obohacena o rozlišení mezi mužským a ženským narcismem, o diskusi o narcistických vztazích, ale také o možných cestách k obnově a emancipaci. Dodatek na konci knihy je stručným a informativním zpracováním této poruchy, jejího sociálního dopadu a možností terapie.

Narcizmus - Vnitřní žalář

Narcizmus - Vnitřní žalář

Cítíte se zmateni a srdce vám krvácí z důvodu nepochopitelného a zraňujícího jednání někoho, koho jste dlouho milovali a věřili, že tento člověk vás miluje stejně?

Znáte kolegu nebo nadřízeného, kterého všichni oceňují, ale po letech společné práce s ním se potýkáte s úzkostí, pociťujete sebe jako neschopné a začínáte zpochybňovat svůj vlastní úsudek?

Vaše matka byla pro ostatní vždy úchvatná, ale vy jste jako dítě často pociťovali samotu a měli jste dojem, že vše špatné je na vás?

Měli jste pocit, že musíte s otcem zacházet opatrně, a i nyní máte potíže s navazováním kontaktu s ním, i když vám ostatní tvrdili, jak máte úžasného otce?

Možná se snažíte pochopit, zda jste se nezamotali do vztahu s narcistem, ale nevidíte u něj takovou míru sebestřednosti, arogance ani domýšlivosti, která by odpovídala typickému obrazu narcisty. Pak je velmi pravděpodobné, že jste se setkali se SKRYTÝM PASIVNĚ AGRESIVNÍM NARCISTOU – tím nejrafinovanějším a nejzáludnějším typem narcisty.

Skrytý narcismus je mimořádně sofistikovaný, a proto ho často přehlédnou i duševní zdraví odborníci, kteří nebyli v této oblasti proškoleni. Proto se autorka ve své knize zaměřuje na vyplnění informační mezery pro ty, kteří jsou obětí takovýchto nepřímo viditelných forem zneužití. Zjistěte, jaké charakteristiky mají skrytí narcisté a jaké manipulativní techniky uplatňují, a naučte se, jak se můžete efektivně bránit.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik