Důležité kontakty pro oběti domácího násilí

Domácí násilí je závažný problém, který se týká lidí ze všech prostředí a oblastí života. Z posledních statistik vyplývá, že v České republice jsou každoročně zaznamenány statisíce případů domácího násilí. Je důležité poznamenat, že tato forma násilí se netýká pouze žen, ale i mužů a dětí. Může mít podobu fyzického, psychického nebo sexuálního zneužívání.

Pro oběti domácího násilí může být obtížné vědět, kam se obrátit o pomoc. Cílem tohoto článku je poskytnout několik velmi potřebných rad, co dělat, pokud čelíte takové situaci. Najdete zde informace o tom, jak rozpoznat domácí násilí, jak před ním chránit sebe a své blízké a jak vyhledat pomoc. S těmito znalostmi může každý činit informovaná rozhodnutí o své bezpečnosti a pohodě.

ROSA - azylový dům s utajenou adresou

Azylový dům s utajenou adresou je služba poskytovaná ohroženým ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem. Nabízí i poradenství.

www.rosacentrum.cz 

Bezplatná právní pomoc pro oběti domácího násílí

V každém kraji existují organizace a odborníci, kteří zdarma pomáhají lidem, kteří jsou obětí domácího násilí. Na webu PotřebujiPrávníka.cz najdete více informací.


www.potrebujipravnika.cz 

Bílý kruh bezpečí

S Bílým kruhem bezpečí získáte bezpečný prostor pro ventilaci emocí, obnovíte pocit bezpečí a získáte pomoc s utříděním cílů a priorit. Zpravidla odborníci poskytují poradenství v oblasti práva, psychologie a sociální práce.

www.bilykruhbezpeci.cz 

Web: domácí násilí

Na webové stránce DomácíNásilí.cz najdete vysvětlní, co je a co není domácí násilí, jak ho rozpoznat a jak se chovat, pokud k domácímu násilí dochází. Na webu je spousta užitečnýh rad, doporučení, postupů a kontaktů, kam se můžete v případě domácího násilí zdarma obrátit.

www.domacinasili.cz 

Terapeuti hrazené pojišťovnou

Pokud se nacházíte v situaci, kdy si nemůžete dovolit placené kouče nebo terapeuty, tak máte možnost začít využívat služeb hrazených vaší pojišťovnou.

Evoluce vztahu

© 2023 Miroslav Sázovský | With ♥️ to Dorik