Důležité kontakty pro oběti domácího násilí

Domácí násilí je závažný problém, který se týká lidí ze všech prostředí a oblastí života. Z posledních statistik vyplývá, že v České republice jsou každoročně zaznamenány statisíce případů domácího násilí. Je důležité poznamenat, že tato forma násilí se netýká pouze žen, ale i mužů a dětí. Může mít podobu fyzického, psychického nebo sexuálního zneužívání.

Pro oběti domácího násilí může být obtížné vědět, kam se obrátit o pomoc. Cílem tohoto článku je poskytnout několik velmi potřebných rad, co dělat, pokud čelíte takové situaci. Najdete zde informace o tom, jak rozpoznat domácí násilí, jak před ním chránit sebe a své blízké a jak vyhledat pomoc. S těmito znalostmi může každý činit informovaná rozhodnutí o své bezpečnosti a pohodě.

MAGDALENIUM, z.s.

Brněnská organizace, která pomáhá osobám ohroženým domácím násilím - ženám, mužům, dětem a seniorům. Organizace Magdalenium spolupracuje s odbornou veřejností, která přispívá k naplnění uvedeného poslání. Zakládají si na budování reputace, důvěry a ochrany soukromí.

www.magdalenium.cz 

SPONDEA, z.ú.

Brněnská organizace založená v roce 1997, která pomáhá každý rok přes 2000 lidem. Obrací se na ně lidé, kteří zažili vážná traumata jako domácí násilí, zneužívání, pronásledování, týrání, nebo šikanu. Nabízí terapii lidem, kteří se potýkají s agresí ve vztazích. Ve všem, co dělají, kladou důraz na pomoc celé rodině.

www.spondea.cz/cz 

ROSA - azylový dům s utajenou adresou

Azylový dům s utajenou adresou je služba poskytovaná ohroženým ženám – obětem domácího násilí a jejich dětem. Nabízí i poradenství.

www.rosacentrum.cz 

Teen Challenge

Teen Challenge pomáhá lidem závislým na drogách či alkoholu. Nabízí terapeutické programy, prevenci pro mládež a podporu při návratu do společnosti.

www.teenchallenge.cz 

Věřím ti

Spolek Věřím ti pomáhá obětem domácího a sexualizovaného násilí. Spolek nabízí právní i psychologickou podporu zdarma.

www.verimti.cz 

Bezplatná právní pomoc pro oběti domácího násílí

V každém kraji existují organizace a odborníci, kteří zdarma pomáhají lidem, kteří jsou obětí domácího násilí. Na webu PotřebujiPrávníka.cz najdete více informací.


www.potrebujipravnika.cz 

APIC - Asociace pracpvníků intervenčních center

Asociace pracovníků IC je občanským sdružením, které sdružuje subjekty poskytující sociální službu intervenční centra určenou osobám ohroženým domácím násilím.

www.domaci-nasili.cz 

Bílý kruh bezpečí

S Bílým kruhem bezpečí získáte bezpečný prostor pro ventilaci emocí, obnovíte pocit bezpečí a získáte pomoc s utříděním cílů a priorit. Zpravidla odborníci poskytují poradenství v oblasti práva, psychologie a sociální práce.

www.bilykruhbezpeci.cz 

Web: domácí násilí

Na webové stránce DomácíNásilí.cz najdete vysvětlní, co je a co není domácí násilí, jak ho rozpoznat a jak se chovat, pokud k domácímu násilí dochází. Na webu je spousta užitečnýh rad, doporučení, postupů a kontaktů, kam se můžete v případě domácího násilí zdarma obrátit.

www.domacinasili.cz 

Terapeuti hrazené pojišťovnou

Pokud se nacházíte v situaci, kdy si nemůžete dovolit placené kouče nebo terapeuty, tak máte možnost začít využívat služeb hrazených vaší pojišťovnou.

Azylové domy a noslehárny

Všechny důležité informace o azylových domech na jedno místo.

www.azylaky.cz 

Mikuláš 365, o.p.s.

Je pražská nezisková organizace, která se zaměřuje na poskytování komplexní podpory rodinám s dětskými klienty. Organizace se věnuje problematice dětí a těch, kteří o ně pečují a provádí vzdělávání dětí a mládeže. Jejich cílem je podporovat plný a harmonický vývoj dítěte a rodiny.

www.mikulasops.cz 

Centrum sociálních služeb Ostrava o.p.s.

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., poskytuje sociální služby, sociálně-právní ochranu dětí a prevenci kriminality v Moravskoslezském kraji. Financování zajišťuje z projektů na různých úrovních a spolupracuje s různými organizacemi a institucemi.

css-ostrava.cz  

Slovenská republika

Centrum naděje

Poradňa (sociálne, psychologické a právne poradenstvo) + podporná ženská skupina, utajené bývanie, skupinový program pre deti.


www.centrumnadej.sk 

Pomoc obetiam násilia 

Pomoc obepomocobetiam.sktiam a svedkom násilných trestných činov, obetiam stalkingu, obetiam obchodu zo ženami.


www.pomocobetiam.sk  

Dúha – krízové stredisko

Krízové stredisko – ubytovanie, psychologické a cosiálne poradenstvo.


www.domovduha.sk 

DKC Slniečko

Ubytovanie, poradenstvo (sociálne, psychologické, právne) pre obete domáceho násilia.

www.centrumslniecko.sk  

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik