Naučte se rozeznávat své potřeby a s nimi spojené pocity

Klíčovým prvkem naladění se na sebe i na ostatní je praktikování laskavosti. Být laskavým vyžaduje nejen nehodnotit a neposuzovat, ale spíše objevovat a projevovat zvídavost. I když jsme schopni ovlivnit pocity ostatních, uvědomujeme si, že nejsme nikdy příčinou těchto pocitů. Raději se držíme následujícího postupu:

Když vidím/slyším....., cítím se ....., protože potřebuji/záleží mi... . Můžeš, prosím,.....?

Když tě slyším říkat...., cítíš se.....? Protože potřebuješ/záleží ti...? Můžeš, prosím,.....?

Potřeby

Provázanost

respekt
náklonost
blízkost
sounáležitos
přátelství
přijetí
ujištění
spolupráce
porozumění
sdílení
ohleduplnost
vzájemnost
odezva
harmonie
rovnocennost
stabilita
vřelost

Duchovní sdílení

harmonie
inspirace
krása
řád
mír

Láska/Péče

respekt
výživa
intimita
vcítění
empatie
blízkost
dotek
citové pouto

Integrita

úcta
důslednost
vnitřní soulad
ucelenost
sebevyjádření
hodnověrnost
důstojnost

Hra

zábava
humor
smích
radost

Pohoda

jasnost
celistvost
řád / struktura
předvídatelnost
péče o sebe
stabilita
transparetnost
krása

Samostatnost

svoboda
flexibilita
prostor
možnost volby
nezávislost
rovnost

Tvořivost

výzva
dobrodružství
inspirace
spontánnost
společné tvoření

Ochrana

bezpečí
spravedlnost
jistota
soucit
podpora
respekt /úcta
autentičnost

Fyzické potřeby

vzduch
jídlo
voda
pohyb
odpočinek
spánek
vývoj
pružnost
přístřeší

Truchlení

oplakat ztrátu milovaných lidí, snů, ztráta partnerství, nemoc

Smysl

hodnota
jasnost
efektivnost
sounáležitost
vědomí
kompetence
podílení se
úspěch
funkčnost
přispět životu
oslava
zpětná vazba
výzva
truchlení
učení
účel
cíl
vášeň

růst
moc a kontrola

Co cítím, když mé potřeby jsou naplněny 😀

Vděčnost

pohnutí
dojetí
ocenění
blaho
uspokojení
naplnění
vděk

Zájem

dbělost
zvědavost
dychtivost
fascinace
napojení
vtažení
pobavení
inspirace

Náklonost

vřelost
něha
láskyplnost
soucit
srdečnost
jemnost
otevřenost

Naděje

sebejistota
optimismus
očekávání
povzbuzení
nadšení
ponoření
veselost
naladěnost

Sebejistota

hrdost
sebevědomí
odhodlání
bezstarostnost
rozhodnost
jistota
síla

Vzrušení

povzbuzení
živost
fascinace
vášeň
osvěžení
překvapení
zanícení
intenzita

Radost

veselost
dojetí
štěstí
otevřenost
potěšení
energičnost
pobavení

Nadšení

skvělá
náladěná
veselost
vzrušení
požitek
nádhera
vztržení
inspirace

Klid

vyrovnanost
spokojenost
uspokojení
okouzlení
úleva
něha
pohoda

Štěstí

naplnění
úleva
klid
živost
potěšení
blaženost
pohoda
ztišení

Co cítím, když mé potřeby nejsou naplněny ☹️

Hněv

vztek
zášť
podráždění
pobouření
znechucení
frustrace
rozzuřenost

Zranitelnost

rozechvělost
ohrožení
bezmoc
vratkost
odrazenost
nejistota
křehkost
ostražitost

Smutek

neštěstí
zkroušenost
zoufalství
zklamání
deprimovanost
zármutek

Rozpaky

provinilost
rozrušení
ustaranost
cítit se nesvůj
matenost
nervozita
trapnost

Odtažitost

samota
podivení
odcizení
lhostejnost
apatie
odtažitost
osamělost
nuda

Odpor

zatrpklost
pohrdání
zhrození
ohromení
zděšenost
znechucení

Otrávenost

podráždění
netrpělivost
popuzení
nespokojenost
frustrace
pobouření
naštvání

Strach

vyděšení
starosti
úzkost
vylekanost
podezření
obavy
panika
šok

Deprese

skleslost
rozrušení
nespokojenost
sklíčenost
demotivace
beznaděj

Napětí

obavy
bez dechu
stres
zahlcenost
nervozita
úzkost
nepohoda

Neklid

rozrušenost
podezření
nejistota
staranost
nepohoda
obavy
překvapení
úzkost

Únava

vratkost
bez života
utahanost
vyčerpanost
rozechvělost
prázdnota

Toužení

žárlivost
závist
chtění
nostalgie
touha
nedočkavost
dychtivost

Bolest

osamělost
zranění
lítost
zkroušenost
ustaranost
smutek
zděšení

Zmtenost

rozpačitost
rozpolcenost
zraženost
nejisota
překvapení
popletenost

Zdroj: www.cnvc.org

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik