Varovné signály ve vztahu s narcistou

Ve vztahu je mnoho varovných signálů, na které je třeba se zaměřit. Některé z nich jsou jednoduše založeny na tom, zda jste kompatibilní, a nemusí mít nic společného s tím, že jste v toxickém vztahu. Ty mohou být pro každého jednotlivce jedinečné.
 

Pokud však chcete vědět, jak se vyhnout toxickému, zneužívajícímu, narcistickému nebo manipulativnímu partnerovi, existují konkrétnější červené vlajky, které můžete včas rozpoznat, abyste se ochránili.

👉 Přečtěte si článek: Jak poznat narcistu hned na začátku vztahu

Nejlepší rada: s každým novým partnerem postupujte velmi pomalu. To znamená, že se k sobě nebudete stěhovat, brát se, sdílet finance ani přijímat jiné velké závazky dříve, než si necháte mnoho měsíců, ne-li více než rok či déle, abyste si o této osobě udělali skutečně celkový obrázek. Obvykle se červené vlajky objeví brzy, ale my je ignorujeme, odmítáme nebo nevíme, na co se zaměřit.

Proč přehlížíme, ignorujeme nebo odmítáme varovné signály?

Důvodů je mnoho. Někdy je to způsobeno extrémním vzrušením z toho, že vás narcis miluje, a vírou, že jste potkali dokonalý protějšek. Někdy je to proto, že máme "osobnostní supervlastnosti" nebo spoluzávislé vzorce, které nás nutí tolerovat nepřijatelné, toxické chování. Možná se považujete za "empatika" a cítíte více soucitu a citlivosti pro zranění svého partnera než pro sebe. Možná máte úzkostné citové pouto, který ve vás vyvolává strach z opuštění, nebo máte za sebou trauma z dětství, kvůli kterému vám tyto vztahy připadají "normální". Několika z těchto faktorů se v tomto kontrolním seznamu krátce budeme zabývat.

Je důležité identifikovat oba:

1) Vnější varovné signály: jedná se o signály, které můžete u partnera hledat a které vám pomohou rozpoznat náznaky patologie nebo toxických rysů.

A

2) Vnitřní varovné signály: jedná se o fyzické, emocionální a duševní příznaky uvnitř vás samotných, které mohou naznačit, zda se nacházíte v toxickém vztahu. 

Co vás činí zranitelnými vůči toxickým vztahům? 

Super vlastnosti osobnosti

Častým mýtem je, že lidé, kteří jsou spoluzávislí nebo mají za sebou trauma, jsou náchylnější k toxickým vztahům a narcistickému zneužívání. Není to pravda. Výzkum provedený Sandrou L. Brownovou, MA, a Purdue University v roce 2014 zjistil, že 63 % žen v toxických milostných vztazích nemělo sklony ke kodependenci ani nemělo významnou historii traumatu. Místo toho měly dva specifické osobnostní supercharakteristiky: příjemnost a svědomitost.

Osobnostní rysy jsou v nás pevně zakódovány. Spoluzávislost vzniká v důsledku traumatu a nezdravé rodinné dynamiky. Je důležité znát rozdíl, protože spoluzávislost lze změnit/vyléčit, ale osobnostní rysy lze skutečně pouze zvládnout.

Mezi vlastnosti těchto rysů patří:

 • PŘÍMOČAROST: Přímočarost, důvěřivost, spolupráce, pokora, loajalita, vysoký stupeň tolerance a empatie, obětavá povaha. Díky tomuto rysu je snadné podlehnout toxickému partnerovi, protože tato osoba bude flexibilní, odpouštějící toxické chování a může cítit empatii ke "zraněné" straně svého partnera. 
 • SVĚDOMITOST: Spolehlivý, odolný, výkonný, organizovaný, cílevědomý, sebekázeň, orientovaný na úspěch. Tento rys udržuje člověka v toxickém vztahu déle, protože se zaměřuje na loajalitu k partnerovi a udělá "míli navíc", aby se pokusil vztah zachránit (Brown & Young, 2018).

Historie traumatu a spoluzávislost

 • Vyrůstání v rodině, kde docházelo ke zneužívání, zanedbávání, závislosti nebo jiným traumatům, zvyšuje riziko opakování toxických vztahových vzorců, protože vám může chybět vzor pro zdravý vztah. 
 • Trauma z dětství a ze vztahů v dospělosti může také vést ke vzorcům spoluzávislosti. 
 • Trauma z raného dětství může také vést k potížím s citovým poutem. Lidé s úzkostným nebo dezorganizovaným citovým poutem mohou být také zranitelnější vůči toxickým partnerům. 

Jiné zranitelnosti

 • Být empatikem (empatikové mají často podobné vlastnosti, jako je příjemnost a svědomitost).
 • Úzkostné nebo nejistné citové pouto.
 • Nedostatečný pocit vlastní hodnoty.
 • Být odpojen od svého těla a emocí.
 • Kulturní nebo náboženské přesvědčení či hodnoty, jako například "vztahy jsou prostě těžké" nebo "dokud nás smrt nerozdělí".

🚩 Vnější varovné signály

Vnější varovné signály se projevují jako určitý způsob chování, které můžete u partnera sledovat, abyste zjistili, zda máte co do činění s někým, kdo trpí "patologií osobnosti". Není vaším úkolem diagnostikovat je, ale může být užitečné znát příznaky osobnostní patologie, abyste se mohli chránit.

Mezi příznaky patologie osobnosti mohou patřit: 

Narcistická porucha osobnosti

 • Velkohubost, přesvědčení, že jsou důležitější než ostatní, arogance.
 • Silně zaměřené na fantazie o tom, že jsou mocní, úspěšní, mají ideální lásku, nebo zaměřené na fyzický vzhled.
 • Mohou věřit, že jsou výjimeční a měli by se stýkat pouze s ostatními, kteří mají stejné vysoké postavení.
 • Mohou vyžadovat obdiv a uznání a mít pocit oprávněnosti.
 • Mohou využívat ostatní pro svůj vlastní prospěch.
 • Chybí jim empatie a svědomí.
 • Mohou se domnívat, že na ně ostatní žárlí, a mohou také pociťovat závist vůči ostatním (American Psychological Assn, 2013).

Hraniční porucha osobnosti

 • Často se cítí prázdný a postrádá silné sebevědomí.
 • Emocionálně nestabilní a nepředvídatelný.
 • Obává se opuštění a může se chovat nevyzpytatelně, aby se vyhnul pocitu opuštění.
 • Impulzivní, sebepoškozující chování v oblastech, jako je utrácení, sex, zneužívání návykových látek nebo bezohledné chování.
 • Impulzivní chování v nejméně dvou oblastech, které mohou být sebepoškozující (např. utrácení, sex, zneužívání návykových látek, bezohledné řízení, přejídání).
 • Potíže s ovládáním hněvu.
 • Často vidí druhé v extrémech, jako "všichni dobří" nebo "všichni špatní". 
 • Opakované sebevražedné chování, gesta nebo výhrůžky nebo sebepoškozující chování (American Psychological Assn, 2013).

Antisociální porucha osobnosti

 • Podílí se na trestné činnosti a nerespektuje zákony.
 • Může lhát, podvádět ostatní, používat pseudonymy pro svůj osobní prospěch.
 • Impulzivní.
 • Snadno se nechá vyprovokovat a může se často prát, je agresivní.
 • Nedbá na bezpečnost druhých a svou vlastní.
 • Chová se nezodpovědně, odchází ze zaměstnání, neplatí účty.
 • Má malé nebo žádné výčitky svědomí (American Psychological Assn, 2013).

Psychopatie

 • Společensky nezodpovědné chování.
 • Nerespektování nebo porušování práv druhých osob.
 • Neschopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem.
 • Obtíže s projevováním lítosti nebo empatie.
 • Tendence často lhát.
 • Manipulování a ubližování druhým.
 • Opakované problémy se zákonem.
 • Obecná neúcta k bezpečnosti a odpovědnosti (American Psychological Assn, 2013).

Ve vztahu s narcistou, sociopatem nebo psychopatem se běžně setkáváme s emocionálním, verbálním a psychickým zneužíváním, které může být neuvěřitelně manipulativní, destruktivní a matoucí.

Mezi několik běžných dynamik, které se vyskytují v toxických nebo patologických milostných vztazích, patří: 

Gaslighting

 • Lhaní a popírání. "To se nikdy nestalo."
 • Vaše paměť je příšerná, nebo jejich paměť je příšerná. 
 • Ponižování vašich myšlenek a pocitů.
 • Říkají vám: "Jsi blázen!"
 • Zdiskreditování vaší osoby nebo vašeho zážitku.
 • Říkají vám, že všichni ostatní si myslí, že jste blázni, že se ovládáte atd. 
 • Obviňování vás za vaše reakce na jejich zneužívání. 
 • Přesouvání viny, abyste se cítili zodpovědní za něco, co udělali oni. 
 • Používání láskyplných, soucitných reakcí, aby vás odzbrojily. "Víš, jak moc tě mám rád. Nikdy bych ti neublížil." 

Bombardování láskou

 • Nabídka darů, finanční podpory nebo zážitků.
 • Prohlašování, že vás milují, ještě než vás skutečně poznají. 
 • Zahrnování náklonností a pozorností.
 • Chtějí s vámi být v neustálém kontaktu.
 • Vnucují vám dárky nebo zážitky bez ohledu na vaše potřeby nebo přání.
 • Sliby o společné budoucnosti, zejména na počátku vztahu.
 • Tvrzení, že jste jejich spřízněná duše, hned na začátku vztahu.
 • Můžete mít pocit, že vás ochraňuje nebo zachraňujete.
 • Připadá vám to příliš dobré na to, aby to byla pravda.
 • Staví vás na piedestal.

Slovní salát

Možná jste se ocitli v cyklu nekonečných konfliktů s partnerem, když se na konci hádky už ani nepamatujete, co všechno ji vyvolalo. Někteří lidé jsou mistři ve vytváření dramat a konfliktů a dokáží i z nejmenších detailů rozpoutat dlouhé a vyčerpávající hádky, během nichž přeskakují od jednoho zmateného tématu k druhému. Používají techniky jako cirkulární argumentaci, popírání, přehazování viny, lhaní a zkreslování skutečnosti, aby vás zmátli a aby se vyhnuli odpovědnosti. Když se pokusíte oponovat s něčím racionálním nebo rozumným, mohou vás obvinit, že jste "ten iracionální". Taková hádka, plná zmatku a výpadků, může trvat hodiny nebo dokonce dny, a je nesmírně vyčerpávající.

Zrcadlení

Na začátku vztahu se může zdát, že jste potkali svého ideálního protějška, jelikož váš partner sdílí vaše zájmy, vášně, chování, gesta a způsoby vyjadřování. Tento zážitek, podobný fenoménu zvanému "bombardování láskou", může být tak pohlcující, že budete mít dojem, že jste narazili na dokonalého partnera. Kvůli tomuto zdánlivě dokonalému shodě pak může polevit vaše bdělost. Je však důležité si uvědomit, že některé typy lidí jsou zručné v tom, aby si těchto detailů všimly a pak předstíraly, že sdílejí vaše zájmy tím, že je vám zrcadlí.

Projekce

Projekce je obranný mechanismus, který se často vyskytuje u lidí s poruchami osobnosti. Projevuje se tak, že jedinec přenáší své negativní myšlenky, přesvědčení nebo pocity na někoho jiného, aby se tak ochránil před nepříjemnými pocity, které by pociťoval, pokud by je považoval za své vlastní. Příkladem může být manžel, který je nevěrný, avšak obviňuje svou věrnou manželku z nevěry. Místo aby se vypořádal se svými vlastními pocity viny a studu, začne svou manželku obviňovat z toho, co ve skutečnosti dělá on. Tento postup mu obvykle pomáhá lépe se vyrovnat s nepříjemnými či nevědomými myšlenkami, chováním nebo pocity. Projekce je také často využívanou taktikou při tzv. gaslightingu.

PUORO

PUOROP je zkratka pro "popírat, útočit, obrátit role oběti a pachatele). Jedná se o taktiku, která se často vyskytuje v patologických partnerských vztazích, kdy se agresor snaží uniknout nebo přesunout vinu za své jednání. Je to jeden z aspektů gaslightingu a může vést k tomu, že začnete pochybovat o svém zdravém rozumu, své vlastní hodnotě a své realitě. Zde je stručný popis jednotlivých kroků:

Popírání: Popírají věci, které řekli nebo udělali, i když jsou konfrontováni s důkazy, které dokazují opak.

Útok: Poté situaci otočí proti vám a přesunou pozornost nebo vinu na něco, co jste udělali (nebo neudělali).


Obrácení rolí oběti a pachatele: Překroutí skutečnosti tak, že se v dané situaci prezentují jako oběť, což vás může uvést do stavu zmatku. pachatel prezentuje jako oběť a skutečnou oběť zobrazuje jako pachatele.

🚩 Vnitřní varovné signály

Ačkoli je užitečné vědět, jaké vnější varovné signály sledovat u partnera, ještě důležitější je rozvíjet vztah se sebou samým a se svým tělem, abyste mohli rozpoznat své "vnitřní varovné signály." Tyto signály, obvykle fyzické, emoční a mentální povahy, vás mohou upozornit na to, zda zažíváte manipulaci, stres a traumu od patologického partnera.

Vnitřní varovné signály, které by neměly být v partnerském vztahu ignorovány, zahrnují:

Příznaky posttraumatické stresové poruchy (PTSD)

Podle Sandry L. Brown, MA, má až 90 % osob, které přežily patologický milostný vztah (vztah s narcistou, sociopatem, psychopatem), příznaky posttraumatické stresové poruchy. Osoby, které přežily patologický milostný vztah, často mají specifické, atypické příznaky PTSD, které většina terapeutů kvůli nedostatečnému výcviku přehlédne.

Mezi běžné příznaky PTSD u osob, které přežily patologické milostné vztahy, patří např:

Obecné příznaky posttraumatické stresové poruchy

Pocit paniky nebo strachu může vznikat při vzpomínkách na zneužívání, ale někdy může nastat i bez zjevného důvodu. Časté mohou být problémy se spánkem a soustředěním, stejně jako s pamětí, zejména s obtížemi při vzpomínání si na traumatické události.

Následně mohou být přítomny noční můry a tzv. flashbacks - to jsou realistické vzpomínky na traumatické události, které vám v danou chvíli mohou připadat skutečné. Také se můžete setkat s vtíravými myšlenkami, které se vám kdykoli vybaví a je těžké je zastavit.

Jedním z projevů může být hypervigilance, tedy neustálá ostražitost, snadné ohromení, vztek a podrážděnost. Také se může objevit vyhýbání se lidem, místům nebo věcem, které vám připomínají zneužívání.

Dalšími projevy mohou být pocit citové otupělosti, obtížné ovládání emocí, představování si horších scénářů a pocit beznaděje ohledně budoucnosti. Můžete pociťovat zonace nebo disociativnost, sebevražedné myšlenky nebo fantazie.

Rovněž může dojít k ztrátě zájmu o věci, které vás baví, a ke vzniku pocitů viny, obviňování a studu (American Psychological Association, 2013).

Atypické příznaky posttraumatické stresové poruchy u osob, které přežily patologický milostný vztah

Ruminace - Je běžné, že se v myšlenkách objevují pozitivní vzpomínky nebo pocity spolu s negativními vzpomínkami. Toto přehrávání traumatu může zahrnovat myšlenky na tzv. milostné bombardování nebo pozitivní zážitky ve vztahu, což stojí v kontrastu s přehráváním pouze negativních vzpomínek.

Vzpomínky na pozitivní momenty mohou vyvolávat touhu a emocionální bolest, což je odlišné od připomínek pouze negativních vzpomínek. Někdy mohou být "sny" o pozitivních vzpomínkách ve skutečnosti vnímány jako vtíravé noční můry.

Vyprávění příběhů o zneužívání může být také projevem přehrávání traumatu a projevem kognitivní disonance. Často se může objevovat vyhýbání se vzpomínkám jak na pozitivní, tak na negativní události, což může pomoci vyhnout se kognitivní disonanci.

Silné vzpomínky mohou být na pozitivní události, a to i přesto, že může být obtížné si na události vzpomenout. Problematické myšlenky na události mohou být jak negativní, tak pozitivní.

Ztráta zájmu o činnosti může být způsobená snahou vyhnout se kognitivní disonanci, a to oproti běžné depresi. Zkreslené pocity mohou pramenit z kognitivní disonance, ve srovnání se zkreslenými pocity studu a viny.

Kognitivní disonance může způsobovat negativní myšlenky o sobě a o světě. Myšlenky na dobré i špatné události se tedy mohou střídat s myšlením pouze na negativní události (Brown & Young, 2018).

Čtyři "F" traumatu

Ať už jste v minulosti prožili trauma, nebo ho prožíváte ve svém vztahu, můžete zažívat jednu ze čtyř reakcí na trauma. Tyto reakce jsou nevědomé strategie přežití, které se objevují v mozku a mají nás chránit. Tyto typy reakcí bychom ve vztahu neměli zažívat trvale. Pokud si všimnete, že po interakci s partnerem zažíváte jednu nebo více z těchto reakcí, je to velký signál, že prožíváte trauma.

Fight (boj): Přežití prostřednictvím konfliktu. Tělo zažije nával adrenalinu a člověk se může zapojit do boje, křiku, zastrašování nebo ovládání druhých. Lidé mohou mít výbušnou povahu nebo zlostné, agresivní projevy emocí spolu se zvýšenou srdeční frekvencí, svalovým napětím, zrychleným nebo mělkým dýcháním, třesem a pocením.

Flight (útěk): Přežití prostřednictvím útěku. Někteří lidé mohou fyzicky opustit ohrožující situaci nebo se před ní skrýt. Útěk může také lidem ztěžovat odpočinek, protože se mohou zdát neustále zaneprázdnění, spěchající nebo působit nervózně a panicky. Tito lidé mohou být často workoholici nebo perfekcionisté. Útěk může mít mnoho stejných příznaků jako boj, jako je zvýšená tepová frekvence, svalové napětí, třes, pocení a obsedantní, ustarané myšlení.

Freeze (zastavení, ochromení): Přežití prostřednictvím disociace. Můžete mít pocit, že se odpoutáváte od svého těla nebo prostředí, nebo že věci nejsou skutečné. Může to vést k neschopnosti rozhodovat se, pocitu neustálého stresu, pasivitě nebo pocitu strachu udělat i malý krok vpřed v životě. Mezi fyzické příznaky může patřit zpomalený tep a dýchání, prázdný výraz obličeje, výraz tváře se stává prázdným, nízký krevní tlak a pohled "jelena v záři reflektorů" se staženými zorničkami v očích.

Fawn (podrobení se, usmiřování): Přežívání prostřednictvím extrémního zalíbení v lidech nebo usmiřování druhých, spoluzávislost. Zkušenost v předvídání potřeb druhých, přehnané doplňování nebo milé vyhýbání se konfliktům a boj s hranicemi. Často mají problém vyjádřit své pocity a myšlenky.

Kognitivní disonance

Kognitivní disonance nastává, když jsme svědky nekonzistentnosti a nepředvídatelnosti partnera, protože už není takový, za jakého jsme ho považovali. Jejich činy neodpovídají jejich slovům. Jde o psychologický konflikt vyplývající z nesourodých přesvědčení a postojů, které zastáváme současně. Tento proces vytváří vnitřní stav úzkosti a potřebu vyřešit protichůdná přesvědčení tím, že si v podstatě vybereme jedno, s nímž se ztotožníme jako se svou pravdou. Můžete zažívat myšlenky jako např: Miluji ho/bojím se ho. Je to moje spřízněná duše / Je to můj násilník. To je HLAVNÍ VAROVNÝ SIGNÁL, která obvykle svědčí o patologickém milostném vztahu. 

Fyzické příznaky, Nemoc nebo onemocnění

Chronický stres a trauma z toxického vztahu vedou k neustálému uvolňování stresových chemických látek, jako je adrenalin a kortizol. Tento zvýšený stav stresu může časem vést k zánětům v těle, které následně mohou vést k různým fyzickým příznakům, bolesti, nemoci nebo onemocnění. Mezi běžné příznaky patří např: 

Diabetes * Obezita * Hypertenze * Mrtvice * Artritida * Fibromyalgie * Chronická únava * Srdeční onemocnění * IBS (syndrom dráždivého tračníku) * Crohnova choroba * Kolitida * Nespavost * Mozková mlha * Potíže se soustředěním * Autoimunitní onemocnění.

POUŽITÉ ZDROJE:

 • American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) . Washington, DC: APA Publishing, 2013.
 • Brown, Sandra L., and Jennifer Young. Women Who Love Psychopaths: Inside the Relationships of Inevitable Harm with Psychopaths, Sociopaths & Narcissists . 3rd ed. Balsam Grove: Mask Publishing, 2009- 2018.
 • Pumphrey, Chelli. Insight is 20/20: How To Trust Yourself To Protect Yourself From Narcissistic Abuse & Toxic Relationships. New Degree Press, 2022. 
Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik