3 důvody proč narcisté používají gaslighting (plynulé týrání)

Narcisté jsou lidé, kteří si myslí, že jsou lepší než ostatní (mají pocit nadřazenosti) a často používají manipulativní taktiky, aby si udrželi moc a kontrolu. Jednou z nejběžnějších taktik je gaslighting - plynulé týrání.

Gaslighting - "plynulé týrání"  je forma manipulace, jakou narcista zkresluje realitu, aby oběť pochybovala o svých vlastních pocitech a zkušenostech. V tomto článku se podíváme na to, proč narcisté používají gaslighting a jak se chránit proti této manipulaci.

🛟 Stáhněte si PDF, ve kterém odhalujeme 21 emočních, psychologických a behaviorálních projevů obětí gaslightingu.

Jak vznikl pojem Gaslighting?

Termín gaslightingu vznikl na základě hry Patricka Hamiltona s názvem Gas Light (Plynové lampy) z roku 1938. Hra pojednává o manipulativním manželovi, který přivádí svou ženu na pokraj šílenství tím, že ji nutí zpochybňovat vlastní vnímání reality. Termín zpopularizovala také slavná filmová adaptace Gaslight z roku 1944. Jedná se o psychologický thriller, ve kterém muž jménem Gregory Anton zavraždí slavnou operní pěvkyni a později se ožení s její neteří Paulou.

Možná nyní chápete, proč se gaslightingu říká plynulé týrání.

Tento film vyjadřuje to, čím prochází mnoho lidí, kteří zažili skryté zneužívání a izolaci. Mnohdy mají pocit, že přicházejí o rozum a nemohou si věřit. Film se zaměřuje na propracované pokusy postav o zpochybnění svého světa, které identifikují obvykle až ve chvíli, kdy si najdou vlastního "inspektora", který potvrdí jejich vnímání reality. Můžete se stát vašim inspektorem a potvrdit vám vnímání reality, abyste objevili, že vám narcista jen vytváří iluzi reality, díky které nad vámi má moc a kontrolu.

Gaslighting je účinný způsob manipulace, protože když se nám něco opakuje, začneme tomu věřit, i když víme, že to není pravda. Výzkum ukazuje, že i když víme, že něco není pravda, tak pokud se nám to opakuje, budeme to nakonec považovat za pravdivé.

Hasher, Goldstein a Toppino, 1977

Zlomyslní narcisté běžně tvrdí: „to jsem nikdy neřekl“, „přeháníš“, „jsi přecitlivělý“ nebo „nafukuješ to“.

3 důvody proč narcisté používají gaslighting?

Gaslighting v podání toxického člověka může být velmi devastujícím a zdraví nebezpečným zážitkem. Během šílených diskusí vás gaslighteři mohou zesměšňovat a znehodnocovat vaše myšlenky, prožité zkušenosti, emoce, vnímání reality a obviňovat z nepříčetnosti. Gaslighting je velmi často používán narcisty, sociopaty a psychopaty a může vést k tomu, že se budete cítit vyčerpaní a bezbranní. Místo toho, abyste hledali způsoby, jak se od této toxické osoby zdravě odpoutat, budou sabotovat vaše úsilí najít pocit sebejistoty, jedinečnosti a celistvosti.

„Cílem je přimět oběť nebo oběti, aby zpochybnily svou vlastní realitu a byly závislé na gaslighterovi. Pokud je to člověk, který trpí antisociální poruchou osobnosti, rodí se s neukojitelnou potřebou ovládat druhé.“

Stephanie Sarkisová (2017)

Pokud jste součástí této zákeřné a zdraví škodlivé manipulativní techniky, tak můžete využít naší podpůrnou skupinu, kde vám budeme rozumět a rádi si vás vyslechneme.

Narcisté pro používání techniky gaslightingu mají 3 hlavní důvody:

1) Moc a kontrola nad situací

Jedním z hlavních důvodů je moc a kontrola, kterou chtějí mít nad ostatními lidmi. Pokud se jim podaří zpochybnit vaše zdravé kritické myšlení a nahradit je svou iluzí reality, budou mít nad vámi větší moc a kontrolu.

Příběh ze života

Jednou z obětí gaslightingu byla Lucie. Lucie byla vdaná za narcistického muže Tomáše, který měl potřebu mít absolutní kontrolu. Tomáš začal používat gaslighting v době, kdy se Lucie po mateřské dovolené rozhodla začít pracovat a získat nezávislost. Začal se vysmívat odměně, kterou dostává za práci.

Neustále zesměšňoval práci, kterou dělá a ukazoval ji, jak by nedokázala uživit rodinu. Když se Lucie snažila bránit, Tomáš ji ponižoval a obviňoval z toho, že není schopná udělat kvalitní rozhodnutí.

Lucie začala pochybovat sama o sobě, o svých schopnostech a o svém zdravém kritickém vnímání reality. Ztratila sebevědomí a sebejistotu a začala se cítit bezmocná.

Tomáš ji nakonec přesvědčil, že je na něm závislá a že bez něj by v životě žila v chudobě a nemohla si dovolit luxusní dovolené, nejnovější mobilní telefony, mít vlastní ateliér, jezdit si svým autem atd. Díky gaslightingu se Tomášovi podařilo získat nad Lucií absolutní kontrolu a moc.

Lucie si však později díky naší podpoře uvědomila, co se jí stalo, a rozhodla se od Tomáše odejít. S pomocí koučinku, podpory rodiny a přátel se jí podařilo získat zpět své sebevědomí a zdravé vnímání reality.

Nyní má Lucie skvělého partnera, kterého jsme ji pomohli přivolat díky našemu programu: Otevři se lásce.

2) Únik z odpovědnosti

Gaslighting je pro narcisty oblíbenou strategií, jak uniknout odpovědnosti za své chování. Pokud dokážou přesvědčit oběť, že všechny problémy jsou následkem jejího chování, mohou se vyhnout pocitu viny a zodpovědnosti za své činy.

Příběh ze života

Kateřina byla Lukášova nadřízená v práci. Od začátku měl Lukáš pocit, že něco není v pořádku. Kateřina byla velmi dominantní a chtěla mít naprostou kontrolu nad týmem. Lukáš si všiml, že Kateřina často používá gaslighting, aby si udržela kontrolu nad situací a zabránila mu, aby se jí postavil do cesty.

Jednou se Lukáš pokusil upozornit Kateřinu na chybu v plánu projektu, ale Kateřina jeho kritiku odmítla a tvrdila, že Lukášovi chybí potřebné zkušenosti a že je naivní. Lukášovi se stále více stávalo, že si začal připadat, jako by se na něj Kateřina snažila zaměřit, aby ho svým chováním zdiskreditovala.

Když se jednou Lukáš pokusil upozornit Kateřinu na to, že se cítí podceňován, Kateřina mu řekla, že jeho pocity jsou neopodstatněné a že se musí naučit být profesionální. Lukáš naslouchal a snažil se být co nejvíce profesionální, ale stále měl pocit, že se mu nedaří.

Jednoho dne se Lukáš rozhodl, že se chce od Kateřiny odstřihnout, ale nebylo to jednoduché. Kateřina se snažila Lukáše přesvědčit, že bez ní by nikdy nedokázal uspět a že je mu potřebná. Lukáš si díky naší spolupráci dokázal najít novou práci, kde se mu podařilo dostat skvělou pozici, která ho bavila a kde měl pocit, že je vítán a respektován.

Lukáš si uvědomil, že Kateřina používala gaslighting, aby se vyhnula odpovědnosti za své chování a aby si udržela kontrolu nad situací. Díky svému rozhodnutí se od ní odstřihnout, se dokázal ochránit před následky této manipulace a najít si novou cestu, která mu dala větší svobodu a nezávislost.

3) Zachování jejich sebevědomí

Pro některé lidi to teď může znít absurdně, ale narcisté mají velmi křehké sebevědomí, které se může velmi snadno podlomit, když se cítí ohroženi nebo odhaleni. Používání gaslightingu je pro ně způsob, jak si udržet své sebevědomí a předstírat, že nikdy neudělají chybu. Toto manipulativní chování ostatním naznačuje, že jediným problémem v dané situaci je ten druhý - nikdy oni sami.

Příběh ze života

Na rodinné oslavě se sešla celá rodina. Byla to výjimečná příležitost, protože se všichni viděli poprvé od pandemie. Ivana se těšila, že uvidí svého otce Antonína, který byl velice zaneprázdněný prací a dlouho se neozval. Když se na oslavu konečně dostavil, všichni se ho snažili zahrnout pozorností. Ivana mu řekla, jak moc jí chyběl a jak moc si ho váží. Antonín se na ni usmál, ale v tu chvíli si uvědomil, že se začíná cítit ohrožen.

Když se rodina posadila ke stolu, Antonín si sedl vedle Ivany. Chtěl si s ní pokecat a probrat, co se v poslední době dělo. Ale když se Ivaně začal svěřovat, začala ho kritizovat za jeho chování a za to, že se nedokáže soustředit na rodinu. Antonín se najednou cítil velice zranitelný a ohrožený. Měl pocit, že rodina ho neuznává a neví, co všechno pro ni dělá a jak je v práci důležitý.

Proto začal používat gaslighting. Začal Ivaně tvrdit, že je to ona, kdo všechno zkazil. Že se ho snaží zničit a dělá ze sebe hlupáka. Že si myslí, že je lepší než on a že ona nikdy neudělá chybu. Ivana se snažila argumentovat a obhajovat se, ale Antonín se stále více snažil ji přesvědčit, že ona je ten problém, nikoliv on.

Rodina si všimla, že se něco děje. Snažili se je přerušit, ale Antonín byl neoblomný. Chtěl si udržet své sebevědomí a předstírat, že nikdy neudělá chybu. Po celou dobu argumentace sledoval reakce ostatních lidí. Chtěl vidět, zda se s ním ostatní budou ztotožňovat a podporovat ho v jeho tvrzení.

Ivana se cítila vyčerpaná a bezmocná. Cítila se, jako by bojovala s větrnými mlýny. Nakonec se rozhodla odejít a nechat Antonína v jeho monologu o tom, jak se vděčný, že se sešla celá rodina, jelikož rodina musí držet při sobě. Když Ivana odcházela, tak se na ní Antonín usmál a řekl, že si to s ní vyřídí později.

Rodina si nevšimla ničeho zvláštního. Pro Antonína bylo důležité, aby si udržel své sebevědomí a aby se necítil ohrožený. Proto používal gaslighting, aby si zachoval kontrolu nad situací. Pro Ivana to byla těžká zkušenost, ale díky naší podpoře a osobnímu koučinku se z toho dokázala dostat a naučila se, jak se chránit před gaslightingem.

Jak se ochránit před gaslightingem?

Vždy mějte na paměti: Když oběti gaslighterů upozorní na zneužívání, používají narcisté strategii zahanbování, tresty a emoční znehodnocování.

Většina lidí, se kterými jsme pracovali říkali, že prožívali obrovské množství strachu, úzkosti, pochybností o sobě samém a kognitivní disonance.

Pro více informací doporučujeme knihu: The Gaslight Effect (2007) od Dr. Robin Stern, která dělá skvělý podcast: The Gaslight Effect Podcast

Existuje několik způsobů, jak se ochránit před gaslightingem. Níže jsou uvedeny některé z nejúčinnějších způsobů:

Naučte se rozpoznat gaslighting

Důležitým krokem v ochraně proti gaslightingu je umění rozpoznat tuto manipulativní techniku. Kdykoliv se vás někdo snaží přesvědčit o něčem, co se vám zdá být jinak, než jak si to pamatujete, pravděpodobně na vás používá gaslighting. Pokud se snaží změnit vaše vnímání reality, může jít o gaslighting. Dále může jít o gaslighting, pokud se vás snaží přesvědčit, že se vám děje něco, co se ve skutečnosti neděje, nebo pokud vám nedovolí mluvit o vašich pocitech nebo zkušenostech.

Například: gaslighter může celé rodině tvrdit, že si nechal vypracovat psychologický posudek, ve kterém psycholožka řekla: "Chudáci děti." Tuto taktiku “patologizace oběti” může použít k tomu, abyste začali mít pochybnosti sami o sobě. Dokonce to může vést i k vašemu dočasnému odpojení od dětí, abyste jim neublížili. Avšak realita je jiná. Vaše děti vás milují, jsou šťastné s vámi a vaše odpojení by jim ublížilo. Narcista tak získává moc, protože se ihned stane zachráncem a začne se o děti zajímat. Narcista ví, že nechcete doma psa, tak vaše děti začne brát na cvičák, dá jim knihy o psech atd. Vy začnete pochybovat o sobě, protože vidíte nadšené děti a začnete si říkat, že na tom možná něco bude. Nakonec tento "zájem" o děti velmi rychle pomine, ale pokud včas nepoznáte, že jde o gaslighting a lovebombing, může to ublížit nejen vám a vašemu manželství, ale i dětem.

Uvědomte si realitu a kdo skutečně jste

Dalším velmi důležitým krokem v ochraně proti gaslightingu je neustálé ověřování reality a uvidění toho, kdo jsme. Pokud nejste narcista, tak je velmi jednoduché upadnout do pocitů, že jste neschopní, hloupí a za nic nestojíte.

Pokud se cítíte zmatení nebo pochybujete o svých vnímáních a zkušenostech, zkuste si vzpomenout na to, co se skutečně stalo, a pomocí zdravého kritického myšlení ověřte, zda jde o iluzi reality vytvořenou manipulátorem nebo o realitu. Můžete se obrátit na důvěryhodného přítele, člena rodiny nebo nám napište vaše pochybnosti do podpůrné skupiny, abychom vám pomohli potvrdit, co se skutečně stalo, a porovnat to s tím, co vám narcista tvrdí. Držení se skutečnosti vám pomůže udržet si jasno a ochránit se před manipulací.

Ochraňte si hranice

Ochránění hranic proti gaslightingu spočívá v tom, že nikdy nebudete věřit tomu, co vám říkají, aniž byste neměli ověření faktů. Pokud se snaží ovládat vaše rozhodnutí, můžete ochránit své hranice tím, že si dáte čas na přemýšlení a rozhodování, než s ním budete diskutovat.

Příklad ze života

Ve vašem zaměstnání máte kolegu, který je narcista. Přestože není váš nadřízený, tak se tak chová a neustále porušuje pravidla a snaží se narušit celistvost vašeho týmu. Vy jako člen vrcholového vedení na pozici marketingového ředitele máte na starosti jak interní, tak externí marketing. To znamená, že píšete inzeráty, staráte se o sociální sítě, vytváříte firemní grafiku atd.

Narcista si často převezme roli HR a téměř vždy zruší odbory. Potom jako HR začne psát inzeráty a přímo oslovovat členy vašeho týmu s žádostí o grafiku. Přestože je toto chování v rozporu s pravidly firemní komunikace, vždy si toto jednání odůvodní. Nakonec napíše inzerát, kde použije špatné formulace a vloží do něj grafiku, která je v rozporu s firemním manuálem. Přestože ho požádáte, aby to nedělal, tak inzerát zveřejní se slovy, že má souhlas svého nadřízeného, kterého vy respektujete a on ví, že se ho bojíte. Aniž byste si byli jisti, jak souhlas vypadal, tak mlčíte a necháte to být. Jenže za pár dnů přijde stížnost nadřízeného, že inzerát je v rozporu s pravidly a firemním manuálem. Když řeknete, že jste na to upozornili, tak váš nadřízený řekne, že to je vaše odpovědnost.

Narcistický kolega přilije olej do ohně slovy: “Já jsem jim říkal, ať to opraví, pokud s tím má marketingové oddělení problém. Tady je vidět, že svou práci nestíhají a já na dvou pozicích musím dělat práci, která mi nenáleží. To máte stejné jako s vytvořením firemního LinkdeIN profilu, ale k tomu se nebudu vyjadřovat. Inzerát jsem již za využití externí firmy opravil a vylepšil. Zde je můj nový návrh.”

Na výše uvedených příkladech můžete vidět, jak narcisté dokáží být nechutní manipulátoři a mistři gaslightingu. Pokud nedokážete rozlišit, že na vás používají gaslighting, tak se vám ani nepodaří ochránit hranice a nakonec o sobě začnete pochybovat. Budou stále dokola opakovat, že jste neschopní, vymlouváte se, manipulujete a chcete je zničit. Budou tak urputní, že jim všichni v okolí začnou věřit, jelikož budou neúnavně poskytovat vymyšlené příběhy, které budou potvrzovat vaší ubohost, malost a nicotnost.

Ukotvěte se v tom, co se stalo, a nedovolte nikomu, aby za vás přepisoval realitu.

---

Doporučená literatura a zdroje:

[1] Sarkis, Stephanie. Gaslighting: recognize manipulative and emotionally abusive people-and break free. First edition. New York, New York: Da Capo Press, 2018.

[2] Sarkis, Stephanie. Healing from toxic relationships: 10 essential steps to recover from gaslighting, narcissism, and emotional abuse. First edition. New York: Hachette Go, 2022.

[3] Stern, Robin. The gaslight effect recovery guide. First Edition. New York: Rodale, 2023.

[4] Marlow-MaCoy, Amy, a Amy Kempe. The Clinician’s Guide to Treating Adult Children of Narcissists: Pulling Back the Curtain on Manipulation, Gaslighting, and Emotional Abuse in Narcissistic Families. Eau Claire, Wisconsin: PESI Publishing, Inc., 2023.

[5] Arabi, Shahida. Jak se bránit toxickým lidem, manipulátorům a sociopatům: příručka nejen pro vysoce citlivé lidi. První české vydání. Praha: Grada, 2022.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední epizody

Poslouchat na:

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik