Jak na toxického člověka, který používá trik s lítostí | Toxické vztahy

Máte doma toxického partnera nebo člena rodiny? Jak to můžete poznat a proč si tito "predátoři" vybrali právě vás?

Tento první článek ze série: Toxické vztahy v manželství vysvětluje, proč velmi citliví lidé mají za partnera toxického člověka, manipulátora nebo narcise.

Celá série bude jakýmsi manuálem, který budete moci využít při komunikaci s toxickými lidmi nejen doma, ale i v rodině a v zaměstnání. Můžete se těšit na návody, cvičení a odborná vysvětlení, díky kterým porozumíte chování predátorů, dokážete pozorovat to, co se s vámi děje vnitřně a zjistíte, kdy reagovat, jak reagovat a co říkat nebo raději neříkat.

V naší praxi se často setkáváme s lidmi (muži, ženy, děti, rodiče, prarodiče), kteří:

  • mají ve svém nejbližším okolí jedince s příznaky toxického nebo narcistického chování,
  • byli těmito predátory krutě a bezcitně zavrženy,
  • měsíce a roky trpěli v psychicky nebezpečném prostředí,
  • byli izolováni a vystaveni neustálé kontrole a nátlaku,
  • čelili partnerovým záchvatům vzteku, patologické závislosti, obtěžování nebo patologickému lhaní,
  • museli snášet nevěru a ještě mít pocit viny, za to, že je partner podvádí,
  • byli součástí intrik a podvodů, které jim vysávaly energii a způsobovaly emoční vyčerpání.

  Minulý rok jsme napsali článek a natočili podcast: 022 Manželství - toxický vztah, ve kterém jsme na toto téma hovořili.  

Jak poznám toxický vztah

Toxický vztah poznáte pomocí jednoduché poučky, která vás upozorní na toxickou mlhu (angl. FOG). Tato zkratka označuje:

  • F - fear (strach)
  • O - obligation (povinnost)
  • G - guilt (vina)

Tuto mlhu si můžete představit jako toxický smrad, ve kterém se nedá zdravě žít.

V praxi se rozlišuje 5 typů toxického chování. O všech pěti se budeme podrobně bavit v dalším podcastu nebo na našem webu najdete celý článek (bude doplněno 23.1.2023) .

Lidé, kteří jsou toxičtí svou kognitivní empatii využívají k intelektuálnímu subjektivnímu hodnocení. Pozorně naslouchají každému slovu a každé větě, kterou řeknete nebo napíšete, aby vám mohli ublížit nebo narušit hranice.

Například, když jim napíšete, že si nepřejete, aby váš email četla další osoba z vaší kanceláře, tak vám na něj odpoví tak, že do kopie dají vašeho nadřízeného nebo někoho, kdo je pro vás skutečně důležitý.

Proč to dělají?

Způsobení bolesti ostatním jim přináší potěšení. Bohužel jim chybí schopnost vyhodnotit dopad svého chování. Jinak řečeno, toxičtí lidé velmi často postrádají odpovědnost za dopad svých činů.

Nejdříve vám doporučuji udělat si test, ve kterém zjistíte, jak moc jste přecitlivělí. Není na tom nic špatného. Čím více porozumíte tomu, co se s vámi děje vnitřně, tím lepší život můžete žít, protože se sníží intenzita emočních ataků.

Cokoliv nedokážete pozorovat, tak nemůžete proměnit.

Přecitlivělí lidé (vysoce citliví lidé) mají velmi empatický mozek a naopak mozek narcistů a psychopatů je zcela opačný.

Znáte to, protiklady se přitahují. Velmi rád říkám citát od Gabor Maté:

Predátor vždy pozná svou oběť.

Stejně jako v přírodě, tak vysoce toxičtí manipulátoři lákají svou kořist na své charisma, chytrost, velikost nebo barevnou pestrost.

Pokud se na toto téma chcete dozvědět mnohem více, tak vám doporučujeme knihu: Staňte se noční můrou narcisty.

Studie prokázaly, že narcisté mají abnormality šedé hmoty v oblastech mozku souvisejících s empatií (Schulze et al., 2013). Jiné výzkumy navíc ukázaly, že psychopati mají strukturální a funkční abnormality v orbitofrontální a ventromediální prefrontální kůře, tedy v té části mozku, která se podílí na empatii a pocitu viny, a v amygdale, která hraje klíčovou roli při zpracování strachu a emocí (Glenn a Raine, 2014). Konektivita mezi těmito dvěma oblastmi je rovněž narušena, což zabraňuje tomu, aby informace z amygdaly signalizující ohrožení nebo poškození druhých upozornily psychopata při jeho rozhodování (Motzkin et al., 2011).

Naše články a podcasty si kladou za cíl, aby vám poskytly užitečné nástroje, cvičení a metody, které vám pomohou porozumět tomu, co se s vámi děje vnitřně a způsobům chování toxických lidí. Díky porozumění a vyvinutí intelektuálního úsilí dokážete rozpoznávat věci, které jste doposud neviděli a tak se s nimi budete moci vypořádat.

Prvním nejdůležitějším krokem, který je na vaší cestě osvobození se ze spárů dravce, je porozumět tomu, proč cítíte lítost s lidmi, kteří vám ubližují nebo vytváří toxické prostředí.

Trik s lítostí

Pokud vám podle testu vyšlo, že jste velmi citliví člověk, tak je jasné, že budete v ostatních vidět to nejlepší a nejvíce budete chtít pomáhat lidem, o kterých si myslíte, že trpí. Především těm, kteří na vás použijí trik s lítostí.

Trik s lítostí: jakékoliv jednání, které vyvolá soucit za účelem manipulace.

Pokud ano, tak si stáhněte a vytiskněte naše PDF, kde tento trik s lítostí do detailu rozebíráme a odhalujeme 3 kroky, které toxičtí lidé stále dokola dělají.

Jako zodpovědný a svědomitý člověk se pravděpodobně staráte o blaho ostatních a snažíte se plnit závazky, proto se v těchto třech krocích můžete točit jako v začarovaném kruhu. Predátoři totiž vědí, že máte vyvinutý přirozený smysl pro odpovědnost, což vás vede k přijetí domnělých povinností.

Paradoxně vaše osobní integrita, která je přínosem v jakémkoliv zdravém vztahu se v toxickém vztahu stává municí proti vám.

Toxičtí lidé vědí, že přecitlivělí lidé mají sklon k pochybnostem, budou chodit po špičkách, aby se vyhnuli konfliktům a zabere na ně trik s lítostí.

Toxičtí lidé se nejčastěji zaměřují na lidi, kteří mají dvě vlastnosti, jež jim samotným chybí: svědomitost a nezměrnou vstřícnost.

Je to tedy naše pevné svědomí, které vás činí nejzranitelnějšími vůči narcistické manipulaci. Manipulátoři používají jako své hlavní zbraně pocit viny a studu. Aby však tato taktika fungovala, musíte mít schopnost vinu a stud pociťovat. Narušeným povahám tato schopnost chybí. Odpovědní lidé ji mají v plné míře. 

George Simon (2018), odborník na charakterové poruchy.

Neracionalizujte si toxické chování predátora, staňte se jeho noční můrou.

---

Doporučená literatura: Arabi, Shahida. Jak se bránit toxickým lidem, manipulátorům a sociopatům: příručka nejen pro vysoce citlivé lidi. První české vydání. Praha: Grada, 2022.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední epizody

Poslouchat na:

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik