Rande č. 5 - Psychické bezpečí | 039 Manželství

V partnerství nestačí být znalý, kvalifikovaný a chytrý. Aby váš vztah mohl vzkvétat, musíte si s partnerem vybudovat psychicky bezpečné prostředí. Nejedná se o důvěryhodné nebo emočně bezpečné prostředí.

V psychicky bezpečném prostředí se nebojíte sdílet obavy, otázky, chyby a napůl zformulované nápady. Ve většině vztahů se lidé až moc drží zpátky, zdráhají se říct nebo zeptat na něco, co by je mohlo znemožnit. V psychicky bezpečném prostředí partneři vědí, že mohou selhat, že mohou od partnera dostat zpětnou vazu o svém výkonu, který nesplňoval očekávání. Dokonce vědí, že by se mohli i rozejít. V psychicky bezpečném manželství párům nebrání strach v jejich magickém spojení.

V psychicky bezpečném manželství se můžete projevit a být sami sebou.

Cítíte se dobře, že se můžete svěřit se svými obavami a chybami, aniž byste se obávali výsměchu, ponížení, zesměšnění, odplaty nebo obviňování. Můžete se ptát, i když si nejste jistí.

Abyste mohli objevit, co znamená psychické bezpečí v partnerském vztahu, tak nejdříve musíte objevit, co není psychické bezpečí.

Psychické bezpečí není o slušnosti nebo být milý.

Nemusíte se vším souhlasit jen proto, aby jste byli milí. Není to ani o neustálém chválení nebo bezvýhradném podporování všeho, co partner řekne.

Psychické bezpečí spočívá v radikální upřímnosti. Znamená to, zapojit se do produktivního konfliktu.

Psychické bezpečí není osobnostní faktor

Jinak řečeno, psychické bezpečí nemá nic společného s osobností člověka. Není to něco, co máte nebo nemáte, ale je to spíše něco, co děláte.

Pokud se někdo drží stranou a nemá potřeba neustále mluvit, tak to neznamená, že má problém s psychickým bezpečím. Tento člověk může být jen introvert.

Psychické bezpečí všechny typy osobnosti vnímají zhruba stejně. V psychicky bezpečném klimatu budou lidé nabízet své nápady a vyjadřovat své obavy bez ohledu na to, zda mají sklony k introverzi nebo extroverzi.

Psychické bezpečí není jen jiné slovo pro důvěru

Přestože důvěra a psychické bezpečí mají mnoho společného, nelze je mezi sebou zaměňovat. Rozdíl si ukážeme na dvou definicích:

Psychické bezpečí je přesvědčení, že člověk nebude potrestán nebo ponížen za to, že vysloví své nápady, otázky, obavy nebo chyby. Amy C. Edmondson

Vystavit se riziku, že předmět zájmu bude zranitelný v závislosti na chování jiné osoby. Charles Feltman

Ukažme si to n příkladu:

Petra přijde k lékaři se zdravotním problémem, ale nezeptá se ho na léky, o kterých si myslí, že by ji mohly pomoci, protože má obavu z bezprostřední reakce na její návrh. Obává se, že ji lékař poníží nebo se na ní bude zlobit. S důvěrou je to naopak. Pokud Petra důvěřuje kompetentnosti lékaře, tak se ho nezeptá, protože důvěřuje, že ji předepíšete ty nejlepší léky, které ji skutečně pomohou. Nemá obavu se zeptat, jen slepě důvěřuje, proto se neptá. Vědomá Petra, která cítí psychické bezpečí, povede konverzaci s lékařem o lécích a vyjádří obavu, jestli tyto léky zná.

Psychické bezpečí není o ustupování od dohod a závazků

Psychické bezpečí není prostředí, kde je vše dovoleno a kde se od lidí neočekává dodržování dohod a závazků. Nejde o to, že se v psychickém prostředí musíte cítit "pohodlně".

Prostředí, ve kterém se lidé cítí psychicky bezpečně umožňuje upřímnost a otevřenost.

Psychické bezpečí není lék na všechno

Nedopusťte, aby se z tohoto pojmu stala mantra. Není to tak, že psychické bezpečí je vše, co potřebujete k láskyplnému, zdravému, sebenaplňujícímu a dlouhodobě udržitelnému vztahu. Psychické bezpečí je něco, co odstraňuje překážky, které si navzájem stavíte v manželství do cesty. Psychické bezpečí není palivo, který pohání vztah.

Usilujte o vytvoření psychicky bezpečného prostředí ve vašem manželském vztahu a ve vztahu s ostatními. Umožněte otevřené komunikace o problémech, obavách a příležitostech.

Psychické bezpečí je atmosférou, ve které se partner a děti cítí dostatečně bezpečně, aby všichni mohli zranitelně komunikovat, sdílet své obavy, otázky nebo nápady.

Zjistěte, zda máte psychicky bezpečné manželství

  • V našem manželství můžu vždy bez obav vyslovit jiný názor nebo nesouhlas.
  • Nebojím se dávat zcela otevřenou konstruktivní zpětnou vazbu.
  • V našem manželství můžeme bez jakýchkoliv problémů adresovat nepříjemná témata a otevřeně diskutovat o jejich řešení.
  • V našem manželství se můžeme pouštět do experimentů a inovací beze strachu z případného neúspěchu.
  • Když udělám chybu, partner mě neobviňuje, ani se po mně nevozí. Naopak hledáme, jak se z chyby poučit.
  • Nebojím se říct si o pomoc, obzvláště v situacích, kdy by partner mohl mít dojem, že na to nemám.
  • Cítím od svého partnera a rodiny respekt k mé osobě, k mým potřebám, a ke způsobu, jakým žiju.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední epizody

Poslouchat na:

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik