Rande č. 4 - konflikty | 038 Manželství

Prozradíme vám jedno tajemství. Když jsme se naposledy pohádali, tak Eva zakončila naši hádku slovy: "Skvělé, už dlouho jsme se takhle pěkně nepohádali." Dálo by se říct, že se skoro těšíme na další hádku, protože se zdá, že z nich vždy mnohem blíže poznáme a porozumíme něčemu novému, což nás sbližuje. Hádky záměrně nevyhledáváme, ale ani před nimi neutíkáme. I když se neshodneme, stále jsme na stejné lodi, ctíme stejné hodnoty a hledáme způsoby, jak porozumět jeden druhému, abychom náš spor vyřešili dohodou. Naslouchat partnerovo příběhům je účinný způsob, jak se vypořádat s neshodami.

Každý manželský konflikt je příležitostí, jak prozkoumat rozdíly toho druhého a pracovat na jejich porozumění a přijetí.

Možná vám může přijít až absurdní, že byste se měli s partnerem začít bavit o zvládání konfliktů, ale nejlepší čas na diskusi o zvládání hádky není uprostřed hádky. Konflikty a hádky v jakémkoliv vztahu jsou jeho přirozeností a mají svůj účel.

Jak zvládat konflikty

Mnoho lidí se konfliktům vyhýbá a mají pocit, že jsou zbytečné a škodlivé. Není to pravda. Konflikty jsou nutné, jelikož vždy narazíme na nějaké překážky ve schopnosti milovat jeden druhého. Kdykoliv narazíte na nějakou pomyslnou překážku, která narušuje schopnost partnera bezpodmínečně milovat, musíte zpomalit a začít pozorně pozorovat, co vám tato překážka odhaluje.

Smyslem konfliktů je vzájemné porozumění.

Cílem konfliktu není vyhrát nebo přesvědčit druhého, že máte pravdu, získat kompromis nebo chtít, aby váš partner byl stejný jako vy. Při konfliktu musíme porozumět způsobu, jak se druhému zobrazuje situace nebo událost, se kterou se v daném okamžiku zabývá. Při vytváření dohody, musíme nejdříve navzájem porozumět svým pocitům a potřebám v diskutované oblasti zájmu. Cílem tedy není změnit partnera k obrazu svému, ale porozumět způsobu, jak se mu jeví svět.

Umění zvládat konflikty nám nabízí možnost prožívat mnohem hlubší a magické spojení, abychom mohli obnovit a udržet náš vztah na nejvyšší vědomé úrovni lásky.

Při řešení konfliktů je zásadní dovedností umět rozlišovat řešitelné a neřešitelné problémy, které můžete a nemůžete ovlivnit. Každý z nás je jedinečnou bytostí se souborem odlišností a způsobů chování. Tento koktejl jedinečnosti nás doprovází ze vztahu do vztahu. Někteří na to řeknou: "To jsem prostě já." Jenže vaše identita není neměnná. Můžete být kýmkoliv, kým se rozhodnete být. Má to však jeden háček. Musíte se dostat za to, za koho se považujete. K tomu vám může pomoci, když se naučíte rozeznat řešitelné a neřešitelné problémy.

Řešitelné problémy

Mezi řešitelné problémy patří situace, kdy se hádáte kvůli tomu, kdo bude vyzvedávat děti ze školky, proč manžel nedává dolu záchodové prkénko, Co vede ženu k tomu, že potřebuje mít všechny volné plochy plné památečných předmětů nebo květin, kam se pojede na dovolenou nebo jestli o víkendu navštívíme rodiče. jedná se o problémy, které mají řešení. Stačí vyvinout intelektuální úsilí a řešení se vždy najde a když se nenajde, tak existují lidé, kteří mají odpověď na vyřešení těchto problémů.

Neřešitelné problémy

Příčinou 70% hádek jsou tzv. neřešitelné (věčné) problémy. Jedná se o problémy, které se nikdy nevyřeší, ale můžete se s nimi naučit žít a díky tomu se přestat hádat. Naopak tyto neřešitelné problémy v sobě skrývají velkou příležitost k osobnímu růstu a intimitě.

Neřešitelné problémy odhalují vaše vzájemné rozdíly, odlišnosti a jedinečnost. To znamená, že se jedná o problémy, které se týkají:

  • dochvilnosti a důslednosti,
  • organizace času, práce a prostoru,
  • času stráveného o samotě a společně,
  • ve způsobu oslavování,
  • zákonů,
  • způsobu cvičení nebo trávení volného času,
  • stravování,
  • názoru na počet dětí,
  • domácích mazlíčků,
  • atd.

Rozdíly v jedinečnosti a životním stylu nemůžete vyřešit a neměli byste o to snažit. Nelze někoho změnit, když nechce on sám. Uznáním a přijetím neřešitelných problémů uznáváte a přijímáte svého partnera takového, jaký skutečně je.

Klíček k úspěšnému zvládnutí hádek, je přijetí partnera takového, jaký skutečně je.

Vzájemným přijetím neřešitelných problémů se navzájem uznáváte a prohlubujete intimitu manželství. Oslavujte jedinečnost každého z nás a objevujte nový svět možností a bytí.

Polarizace vztahu jako zdroj rozchodu

Může se stát, že se díky neřešitelným problémům dostanete do slepé uličky. Například, mladší žena by chtěla dítě, ale o 12 let starší muž má děti z předchozího manželství již dospělé a další už nechce. Nebo muže chce osobnostně růst, ale žena má pocit, že nepotřebuje osobní růst. Ve chvíli, kdy ji muž přeroste, tak se dostanou do slepé uličky.

Uvíznutí ve slepé uličce poznáte tak, že jakákoliv další hádka ve vás čím dál více vyvolává pocit frustrace, zrady nebo odmítnutí. Nakonec partnera začnete vnímat jako nepřítele, což vede k citovému a intimnímu odpojení.

Většina lidí se domnívá, že časté hádky, hněv a konflikty zabíjejí jejich vztah, ale ve skutečnosti to je jejich citový a intimní odstup.

Jakýkoliv konflikt vás vždy může sblížit, pokud k němu budete přistupovat, jako k příležitosti poznat další část vašeho partnera. Konflikty vás mohou sbližovat a prohlubovat vaše magické spojení.

Pokud někoho skutečně milujeme, milujeme ho přesně takového, jaký je. To však neznamená, že musíte zůstávat v nefunkčním a toxickém vztahu.

PZN: Pokud při konverzaci o konfliktech dojde ke konfliktu, tak došlo k tzv. kognitivní disonanci, což je běžná lidská reakce na podměty, se kterými se lidé zabývají. Bráníme se, kritizujeme, pohrdáme a odvracíme se od partnera v době, kdy bychom se naopak k němu měli obrátit.

---

Doporučená kniha: John Gottman Ph.D. a Julie Schwartz Gottman PhD. Eight Dates: Essential Conversations for a Lifetime of Love. 2019. vyd. Workman Publishing Company, b.r.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední epizody

Poslouchat na:

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik