7 fází gaslightingu - plynulého týrání

Poslední aktualizace: 19 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Gaslighting nebo "plynulé týrání"  je manipulativní technika, kterou někteří jedinci používají k ovládání a získání moci nad druhými. Tato taktika zahrnuje opakované pokusy o zpochybnění reality oběti nebo ji donutit pochybovat o svých vlastních pocitech a zážitcích. V tomto článku se podíváme na jednotlivé fáze gaslightingu a nabídneme tipy, jak se bránit proti této manipulaci.

🛟 Stáhněte si PDF, ve kterém odhalujeme 21 emočních, psychologických a behaviorálních projevů obětí gaslightingu.    

Ke každé fázi gaslightingu uvádíme příklady. Všimněte si, že je jedno v jakém jste prostředí, vždy je to stejné.

Fáze: Zkouška

V této fázi pachatel zjišťuje, jak snadno může manipulovat s obětí. Vyzkouší různé způsoby, jak zpochybnit oběť, například popře něco, co oběť řekla nebo udělala. Cílem je zjistit, jak snadno může oběť manipulovat a jak silný je její odpor.

Příklady z praxe:

 • Manžel tvrdí, že jeho žena zmeškala schůzku s přáteli, i když si je jistá, že se měli sejít až příští týden. Testuje tak její schopnost hájit svou realitu a zjistit, zda snadno podléhá jeho názorům.
 • Šéf tvrdí, že zaměstnanec nedoručil důležitý report včas, i když si je zaměstnanec jistý, že report odevzdal. Šéf tak testuje, jak snadno lze zaměstnance zpochybnit a jak silný je jeho odpor.
 • Matka tvrdí, že dcera si neudělala úkol, i když si je dcera jistá, že ho udělala. Matka tak testuje, jak snadno lze dceru zpochybnit a jak silný je její odpor.

Fáze: Zneužití

Pokud se pachatel cítí sebejistě, začne oběť zneužívat. Může například lhat, zamlčovat informace nebo zkreslovat události, aby vytvořil nesouhlas mezi obětí a její realitou. Tato fáze může být velmi zrádná, protože oběť si může začít myslet, že problém je v ní, a ne ve vnějším světě.

Příklady z praxe:

 • Manžel systematicky popírá, že udělal chybu, a obviňuje ženu, že překroutila informace. Tím ji nutí zpochybňovat své vnímání a získává nad ní kontrolu.
 • Šéf systematicky popírá, že by udělal chybu, a obviňuje zaměstnance z nedostatečné komunikace. Tím zaměstnance nutí zpochybňovat své vnímání a získává nad ním kontrolu.
 • Matka systematicky popírá, že by udělala chybu, a obviňuje dceru z lhaní. Tím dceru nutí zpochybňovat své vnímání a získává nad ní kontrolu.

Fáze: Izolace

Pachatel se nyní snaží izolovat oběť od zdrojů podpory, jako jsou přátelé, rodina nebo terapeuti. To může být provedeno různými způsoby, například šířením pomluv nebo zamlčováním informací. Cílem je zamezit oběti ve sdílení svých zkušeností s ostatními, aby se cítila osamocená a zranitelná.

Příklady z praxe:

 • Manžel zamlčuje informace o rodinných událostech nebo společných přátelích, aby jeho žena ztratila kontakt s okolím. Tím ji izoluje od podpory, kterou by mohla získat od ostatních.
 • Šéf zamlčuje informace o důležitých schůzkách nebo firemních akcích, aby zaměstnanec ztratil kontakt s kolegy. Tím ho izoluje od podpory, kterou by mohl získat od ostatních.
 • Matka zamlčuje informace o rodinných událostech nebo společných přátelích, aby dcera ztratila kontakt s okolím. Tím ji izoluje od podpory, kterou by mohla získat od ostatních.

Fáze: Normalizace

V této fázi se pachatel snaží přesvědčit oběť, že její zpochybnění reality je normální. Může používat fráze, jako je "To je normální, každý se někdy cítí takhle" nebo "Nemáš důvod si stěžovat". Tímto způsobem pachatel manipuluje s obětí, aby ji přesvědčil, že její pocity jsou neopodstatněné.

Příklady z praxe:

 • Manžel přesvědčuje ženu, že její pochybnosti ohledně jeho chování jsou normální a že všechny manželky mají občas podobné pocity. Tím ji nutí akceptovat jeho manipulaci jako normu.
 • Šéf přesvědčuje zaměstnance, že jeho pochybnosti ohledně šéfova chování jsou normální a že všichni zaměstnanci mají občas podobné pocity. Tím ho nutí akceptovat manipulaci jako normu.
 • Matka přesvědčuje dceru, že její pochybnosti ohledně matčina chování jsou normální a že všechny dcery mají občas podobné pocity. Tím ji nutí akceptovat manipulaci jako normu.

Fáze: Zesílení

V této fázi pachatel zvyšuje intenzitu manipulace a zneužívání. Může například začít oběť zastrašovat nebo vyhrožovat, že pokud se nepodřídí, přijde o své přátele, práci nebo rodinu. Cílem je zvýšit tlak na oběť, aby se stala závislou na pachateli a ztratila schopnost myslet kriticky.

Příklady z praxe:

 • Manžel začíná ženu zastrašovat, například říká, že ji opustí, pokud bude nadále zpochybňovat jeho slova. Tím zvyšuje tlak a získává nad ženou ještě větší kontrolu.
 • Šéf začíná zaměstnance zastrašovat, například hrozí propuštěním, pokud bude nadále zpochybňovat jeho rozhodnutí. Tím zvyšuje tlak a získává nad zaměstnancem ještě větší kontrolu.
 • Matka začíná dceru zastrašovat, například vyhrožuje, že ji nepustí na oblíbený koncert, pokud bude nadále zpochybňovat její slova. Tím zvyšuje tlak a získává nad dcerou ještě větší kontrolu.

Fáze: Ztráta kontroly

V této fázi oběť ztrácí kontrolu nad svým životem a svými emocemi. Zpochybnění vlastní reality může vést k pocitům beznaděje, zmatku a strachu. Oběť může mít potíže se soustředit nebo učinit rozhodnutí, což ji činí ještě zranitelnější vůči další manipulaci.

Příklady z praxe:

 • Žena začíná ztrácet kontrolu nad svým životem a emocemi. Cítí se zmatená, vyčerpaná a ztrácí schopnost rozhodovat se a hájit své názory.
 • Zaměstnanec začíná ztrácet kontrolu nad svým životem a emocemi. Cítí se zmatený, vyčerpaný a ztrácí schopnost rozhodovat se a hájit své názory.
 • Dcera začíná ztrácet kontrolu nad svým životem a emocemi. Cítí se zmatená, vyčerpaná a ztrácí schopnost rozhodovat se a hájit své názory.

Fáze: Akceptace

V poslední fázi oběť plně akceptuje skutečnost, že její realita je zpochybněna a že její pocity a zážitky nejsou důležité. Může začít věřit, že problém je v ní a že si zaslouží být manipulována a zneužívána.

Příklady z praxe:

 • Žena nakonec akceptuje manželovo chování jako normální a přestává bránit svou realitu. Věří, že si zaslouží být manipulována a zneužívána.
 • Zaměstnanec nakonec akceptuje šéfovo chování jako normální a přestává bránit svou realitu. Věří, že si zaslouží být manipulován a zneužíván.
 • Dcera nakonec akceptuje matčino chování jako normální a přestává bránit svou realitu. Věří, že si zaslouží být manipulována a zneužívána.

Jak se bránit gaslightingu?

Pokud si myslíte, že jste obětí gaslightingu, je důležité získat oporu od důvěryhodných přátel, rodiny nebo profesionálů. Několik tipů, jak se bránit manipulaci:

 • Vzdělávejte se o gaslightingu a jeho fázích, abyste rozpoznali manipulaci.
 • Důvěřujte svým pocitům a zážitkům – pokud si myslíte, že něco není v pořádku, pravděpodobně to tak je.
 • Sdílejte své zkušenosti s důvěryhodnými lidmi, kteří vás podpoří a pomohou vám udržet si vlastní realitu.
 • Naučte se stanovit hranice a říct "ne" manipulativnímu chování. Zvažte pomoc odborníků nebo podporu skupiny, která se zaměřuje na zotavení z manipulace a zneužívání.

Závěr

Gaslighting je nebezpečná manipulativní technika, která může způsobit vážné psychické a emoční škody. Je důležité být si vědom jednotlivých fází tohoto procesu a vědět, jak se bránit, abyste mohli žít život bez manipulace a zneužívání.

---

Doporučené zdroje:

[1] Stern, R. (2007). The Gaslight Effect: How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life. Harmony Books.

[2] Sarkis, S. A. (2017). Gaslighting: Recognize Manipulative and Emotionally Abusive People--and Break Free. Da Capo Lifelong Books.

[3] Stout, M. (2005). The Sociopath Next Door. Harmony Books.

[4] Portnow, S., & Smith, R. L. (2020). Gaslighting in the medical literature. Journal of General Internal Medicine, 35(3), 950-952. doi:10.1007/s11606-019-05548-0

[5] Cawthorne, P. (2017). Gaslighting, the double whammy, interrogation, and other methods of covert control in psychotherapy and psychoanalysis. Psychoanalytic Inquiry, 37(4), 225-236. doi:10.1080/07351690.2017.1325764

[6] Niolon, R. (2017). Gaslighting as a manipulation tactic: What it is, who does it, and why. Counseling Psychology Quarterly, 30(2), 120-133. doi:10.1080/09515070.2016.1179713

[7] Sweet, P. L. (2019). The sociology of gaslighting. American Sociological Review, 84(5), 851-875. doi:10.1177/0003122419874843

[8] Durvasula, R. (2018). Surviving a relationship with a narcissist: The path forward. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 9(4), 333-338. doi:10.1037/per0000275

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik