Co když se můj partner v mé přítomnosti dívá po jiných ženách?

Poslední aktualizace: 23 October 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Narcistické tendence, pokud je u partnera identifikujete, mohou vytvářet dynamiku, kde se jako partnerka cítíte neviděná a nedoceněná. Tento pocit nejistoty a podhodnocení, který ve Vás vztah vzbuzuje, není zanedbatelný a zasluhuje pozornou reflexi. Není totiž normální, že se ve vztahu cítíte zanedbávaná nebo nerespektovaná, zejména ve veřejném prostoru, kde by měla být vaše jedinečnost a důstojnost obzvláště zviditelněna a posílena.

Pokud se váš partner "dívá po jiných" ženách natolik, že to narušuje vaši pohodu a sebeúctu, je to chování, které byste neměla nechat bez povšimnutí a stojí za to ho společně probrat.

Nejde o to, zda jste atraktivní nebo ne. Jde o základní respekt a oční kontakt, který by měl být mezi partnery zřetelný a konstantní, zejména ve veřejném prostoru. Je to otázka toho, jak se partner chová k vám, jak se k vám postaví a jak vás respektuje jako rovnocennou osobu v jeho životě.

Narcisté často používají tyto taktiky, aby udrželi moc a kontrolu nad svým partnerem. "Dívání se po jiných" může být jednou z cest, jak ve vás vyvolat pocit méněcennosti a nejistoty, a tak mít nad vámi moc a kontrolu. Je to způsob, jak vytvořit nesymetrickou dynamiku ve vztahu, kde je jeden partner významnější a "žádanější", zatímco druhý se cítí méněcenný a na okraji.

Můžete se sama sebe zeptat:

  • Jak by se změnila moje zkušenost ve vztahu, pokud by se mé pocity a potřeby braly vážně?
  • Jak by vypadala vzájemná komunikace?
  • Jaké by byly moje hranice?
  • A jak bych se cítila, kdyby byly respektovány?"

Pokud si uvědomujete, že chování vašeho partnera vás emocionálně zraňuje, může to být vhodný čas, abyste zvážila konzultaci. Setkání s odborníkem může poskytnout bezpečné prostor pro další zkoumání vašich pocitů, definování vašich potřeb a stanovení hranic, které je nutno ve vašem stahu vymezit.

Naději a svobodu najdete v možnosti přijmout situaci takovou, jaká je, ale zároveň se nevzdat své sebeúcty a integrity.

Vždy je tu volba - volba komunikovat, volba stanovit hranice a nakonec volba, zda ve vztahu zůstat, nebo odejít.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik