Co napsat do návrhu péče o dítě při rozvodu s narcistou

Poslední aktualizace: 23 March 2024 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Vzhledem k obtížnosti rodinného života a rozvodových procesů s osobou s narcistickou poruchou osobnosti (narcistickými rysy), je klíčové zajistit, že dohody o péči o děti jsou pečlivě promyšlené a jasně formulované.

👉 Prohlédněte si informace o kurzu: Rozvod s narcistou

Následující body jsou odvozeny z předchozích nálezu a poskytují ucelený pohled na to, co by měl obsahovat návrh péče o děti:

1. Plánování péče na celý rok dopředu:

Je užitečné mít plán péče pro celý rok včetně svátků, prázdnin a zvláštních příležitostí. Tento krok může výrazně snížit potenciál pro konflikty a nedorozumění ohledně toho, kdo a kdy má péči o děti. Střídání svátků na roční bázi je běžná praxe, například jeden rok má děti jeden rodič během zimních prázdnin a následující rok druhý.

Příklad: V knize "How to Divorce a Narcissist and Win" je uveden případ, kdy se matka a otec dohodli, že děti budou trávit Vánoce střídavě - jeden rok s matkou a další rok s otcem. Letní prázdniny byly rozděleny tak, že děti strávily první polovinu s jedním rodičem a druhou polovinu s druhým, což bylo pevně stanoveno v rozvodové dohodě.

2. Zohlednění potřeb dítěte při návrhu péče:

Je důležité přemýšlet o tom, jak se mění potřeby dětí s věkem. To zahrnuje i plánování výdajů na aktivity dětí a přizpůsobení péče tak, aby reflektovalo rostoucí zájmy a závazky dítěte. Flexibilita a nejlepší zájem dítěte by měly být vždy v popředí.

Příklad: Ve stejném knize je zmíněno, že děti byly zapojeny do různých mimoškolních aktivit, jako je fotbal a klavír. Rozvodová dohoda proto obsahovala klauzuli, která zajišťovala, že oba rodiče se podílejí na organizaci a financování těchto aktivit a zavázali se navzájem informovat o jakýchkoli změnách v rozvrhu aktivit dětí.

3. Podrobnosti o svátcích a prázdninách:

Kromě střídání svátků je vhodné specifikovat, kdy přesně svátková péče začíná a končí, aby se předešlo nejasnostem a manipulacím. Ujistěte se, že jsou všechny důležité svátky a prázdniny zahrnuty a jasně definovány, včetně Vánoc, letních prázdnin a dalších speciálních okamžiků v životě dětí.

Příklad: V knize "Divorcing Your Narcissist: You Can't Make This Shit Up!" je příběh, kde bylo specifikováno, že matka měla děti na Velikonoce v sudých letech a otec v lichých letech. Vánoční prázdniny byly rozděleny tak, že děti strávily Štědrý den s matkou a Boží hod s otcem, přičemž každý rok se tento plán obrátil, aby děti měly rovnoměrně rozdělený čas s oběma rodiči během svátků.

4. Přesné časy vyzvednutí a odevzdání:

Pro snížení konfliktů a nejasností je dobré mít přesně stanovené časy pro vyzvednutí a odevzdání dětí. V případě vysokého konfliktu mohou být tyto výměny uskutečněny na veřejných místech nebo místech s neutrálními stranami pro dohled.

Příklad: V knize: BIFF: Quick Responses to High-Conflict People je uvedeno, že pro snížení napětí mezi rodiči byla stanovena přesná pravidla pro vyzvednutí a odevzdání dětí u neutrální lokality, například veřejné knihovny. Vyzvednutí bylo stanoveno na pátek v 17:00 a odevzdání na neděli ve 20:00.

5. Spolupráce a komunikace ohledně rozhodování:

Důležité je mít zřetelně definováno, jak budou rozhodnutí o dětech, jako je vzdělání, zdravotní péče a mimoškolní aktivity, společně konzultována a schválena oběma rodiči. Zřízení efektivního komunikačního kanálu pro rozhodování může pomoci udržet rodičovskou spolupráci.

Příklad: V knize: "Will I Ever Be Free of You? How to Navigate a High-Conflict Divorce from a Narcissist and Heal Your Family" se rodiče dohodli na využití společné emailové schránky pro veškerou komunikaci týkající se rozhodnutí o dětech. To zahrnovalo diskuse o zdravotní péči, školních aktivitách a dalších významných rozhodnutích. Tento systém jim umožnil udržet dokumentaci o komunikaci a zajistit, že oba rodiče jsou plně informováni a mohou efektivně spolupracovat na péči o děti.


Tyto informace poskytují základ pro vytvoření pevného a uceleného návrhu péče o děti, který reflektuje potřeby a zájmy dětí při zajištění jejich pohody a stability. Rozhodnutí a plánování by měla být vždy vedena nejlepším zájmem dětí a v případě potřeby by měla být konzultována s odborníky na rodinné právo či mediátory, kteří mohou poskytnout další vedení a podporu.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik