Důsledky narcistického rodičovství na děti a jejich budoucnost

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Žít s narcistním rodičem představuje neobyčejné zatížení a je pro dětské sebevědomí a sebeúctu ničivé. Rodič využívá dítě pro svůj pocit moci a autority. V publikaci Manipulativní rodiče, francouzská psychoterapeutka Isabelle Nazare-Aga, stručně a přesně popisuje tento princip:

Narcistická osobnost se vyznačuje tím, že vše, co si uvědomí, obrátí proti vám, aby si zvýšila vlastní hodnotu. Má schopnost o vás šířit absurdní lži a nehoráznosti, čímž vás zcela zneklidní. Avšak její skutečným cílem není rozhození, rozhněvání, vytočení, vystrašení a vaše zhroucení – to je pro ni pouze prostředek. Skutečnost, že může u druhého vyvolat takovou reakci, jí poskytuje pocit moci. V takovém okamžiku prožívá potěšení z rozsahu svého vlivu.

Narcistický rodič má na dítě obrovský vliv, který se projevuje napříč celým životem. Tento vliv zahrnuje škodlivé účinky na vývoj dítěte, až po komplikace v dospělosti a v budoucích vztazích. V tomto článku se budeme zabývat konkrétními důsledky narcistické rodičovství a metody, kterými mohou ovlivňovat děti v dlouhodobém horizontu.

Dopad na vývoj dítěte

Emoční zanedbávání: Narcistický rodič často nemá dostatečnou schopnost projevovat empatii vůči potřebám dítěte, což může vést k emočnímu zanedbávání a pocitu osamělosti u dítěte.

Nevědomé zrcadlení: Děti se učí o světě a o sobě skrze interakci s rodiči, avšak narcistický rodič je často zaměřen na sebe, což může způsobit, že dítě nedostane správnou zpětnou vazbu a pozornost.

Manipulace a kontrolování: Narcistický rodič může dítě manipulovat a kontrolovat ve snaze udržet si nad ním moc a dominanci. To může vést k pocitu bezmocnosti a ztráty kontroly u dítěte.

Dopad na sebeúctu a identitu

Nízká sebeúcta: Narcistický rodič může své dítě kritizovat, což vede k nízké sebeúctě a pocitu nedostatečnosti.

Závislost na vnějším hodnocení: Děti narcistických rodičů se mohou naučit, že jejich hodnota závisí na úspěchu, výkonu nebo vnějším uznání, což vytváří závislost na vnějším hodnocení.

Nestabilní identita: Dítě může mít obtíže při formování stabilní identity, jelikož se snaží vyhovět měnícím se požadavkům a očekáváním narcistického rodiče.

Dopad na dospělost a budoucí vztahy

Vztahové problémy: Dospělí s narcistickými rodiči mohou mít obtíže navazovat a udržovat zdravé vztahy, jelikož se jim může zdát normální být v manipulativních, jednostranných nebo nevyvážených vztazích. Mohou mít také problémy s důvěrou, komunikací a stanovením hranic.

Opakování vzorců: Dospělí, kteří vyrůstali s narcistickými rodiči, se mohou nevědomky zapojit do podobných vzorců chování, které zažili během dětství, což může vést k dalšímu šíření negativních důsledků na jejich vlastní děti nebo partnery.

Psychické problémy: Dospělí s narcistickými rodiči mají vyšší riziko rozvoje psychických problémů, jako jsou úzkost, deprese nebo poruchy osobnosti, v důsledku stresu a traumatu spojeného s jejich výchovou.

Zvládání a zotavení

Terapie: Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vyrovnat s důsledky narcistického rodičovství, je terapie. Skrze terapii mohou jednotlivci získat vhled do svých zkušeností, naučit se zdravější způsoby komunikace a navázání vztahů, a pracovat na zlepšení sebeúcty a identity.

Vzdělávání: Informování se o narcistickém chování a jeho dopadech může pomoci jednotlivcům pochopit své zkušenosti a získat kontrolu nad svým životem.

Podpora: Hledání podpory od přátel, rodiny nebo skupin s podobnými zkušenostmi může být klíčové pro zotavení. Sdílení zkušeností a emocí může pomoci zmírnit pocit osamělosti a izolace.

Narcistický rodič může mít významný dopad na své děti, pohybující se od negativních účinků na jejich růst a sebevědomí až po komplikace v dospělosti a budoucích partnerstvích. Je nezbytné rozpoznávat a řešit tyto následky, aby děti mohli usilovat o své uzdravení a vylepšit kvalitu svého života. Osvěta, terapeutické metody a podpůrné prostředky jsou klíčovými prvky tohoto procesu.

Jak říct dětem, že tatínek je narcista?

  1. Sedněte si s dítětem a ujistěte ho, že chcete mluvit o něčem důležitém, ale že jste tu pro něj.
  2. Vysvětlete dítěti, co znamená narcismus, a jak to ovlivňuje chování tatínka.
  3. Ukažte dítěti, jak si udržet sebeúctu a sebevědomí navzdory kritice nebo negativnímu chování narcistického rodiče.
  4. Vysvětlete dítěti důležitost zdravých vztahů a jak je budovat, ať už s přáteli nebo s budoucími partnery.
  5. Nabídněte dítěti podporu a otevřenou komunikaci, aby se cítilo v bezpečí a milováno.

Praktická ukázka:

Chci si s tebou promluvit o něčem důležitém. Víš, že každý člověk je trochu jiný a někdy to může být obtížné pochopit. Tvůj tatínek má něco, co se nazývá narcismus. To znamená, že někdy může být příliš zaměřený na sebe a zapomíná na potřeby a pocity ostatních.

  1. Vývoj: Když rosteme, učíme se novým věcem a objevujeme, jaké to je mít city a starat se o druhé. Ale když je někdo narcista, jako tvůj tatínek, může být pro něj těžké naučit se, jak správně pečovat o ostatní.
  2. Sebeúcta a identita: Jsi úžasný a měl bys být na sebe pyšný. Ale když je někdo jako tvůj tatínek narcista, může se stát, že tě bude kritizovat, což ti může ubírat sebedůvěru. Je důležité si pamatovat, že ty jsi skvělý, ať už tvůj tatínek říká cokoli.
  3. Dospělost a budoucí vztahy: Když budeš starší, budeš mít vlastní přátele a partnery. Je důležité, abys věděl, že vztahy by měly být plné lásky, respektu a podpory. Tvůj tatínek ti možná ukazuje jiný příklad, ale ty se můžeš naučit, jak mít zdravé vztahy, které tě udělají šťastným.

Chápu, že to může být těžké pochopit, ale já jsem tady pro tebe a budu ti vždy pomáhat. Můžeš se na mě kdykoli obrátit s otázkami nebo když budeš potřebovat povzbuzení. Společně můžeme najít způsoby, jak se vyrovnat s tím, že tvůj tatínek je narcista, a zajistit, abys byl šťastný a zdravý.

Často kladené otázky

Co je narcismus?

Narcismus je charakteristika osobnosti, která se projevuje nadměrným zaměřením na sebe, nedostatkem empatie a potřebou obdivu od ostatních.

Jak mohu pomoci svému dítěti pochopit narcismus?

Mluvte s dítětem o tom, co znamení narcismus a jak to ovlivňuje chování tatínka. Vysvětlete, že i přes negativní chování je dítě milováno a má hodnotu. Každý den mu říkejte: "Miluji tě a záleží mi na tobě."

Jak mohu podpořit své dítě, které má narcistického rodiče?

Nabídněte dítěti otevřenou komunikaci, podporu a ujištění. Vytvářejte zdravé vzory chování a učte dítě sebeúctě a vytváření zdravých vztahů.

Kde mohu najít pomoc pro sebe nebo své dítě?

Hledejte terapeuty, podpůrné skupiny nebo odbornou literaturu, která se zaměřuje na narcismus a rodinné vztahy.

Je možné zlepšit vztah s narcistickým rodičem?

Zlepšení vztahu může být obtížné, ale je důležité stanovit hranice a komunikovat své potřeby a pocity. Pracujte se svým terapeutem nebo podpůrnou skupinou na strategiích pro zlepšení vztahu.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik