Ignorující (zanedbávající) narcista: Jak rozpoznat skrytého manipulátora ve svém životě

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

V tomto článku se společně s Dr. Ramani ponoříme do světa ignorujících narcistických vztahů. Tyto vztahy mohou mít různé podoby, od milostných, pracovních až po rodinné, a mohou mít na jedince závažné dopady.

Ignorující narcisté se nezajímají o blaho druhých a mohou zcela přehlížet potřeby svých blízkých. Ačkoliv hledání uznání je stále součástí jejich povahy, projevuje se spíše mimo vztah. Lidé často uvíznou v pasti takového vztahu a neustále se snaží získat pozornost svého partnera, jako by hráli na rozbitém výherním automatu, na kterém nelze vyhrát a oni nemohou přestat.

Opustit tyto vztahy může být náročné, ale pomoci může uvědomění si vlastní hodnoty a hledání potvrzení ve zdravých vztazích. Dr. Ramani nám ve svém videu na YouTube představí příznaky a charakteristiky ignorujícího narcismu a důvody, proč lidé v těchto vztazích často pociťují hlubokou osamělost a nedostatek uznání, což vede k úzkosti a problémům s připoutáním.

Můžete se podívat na video nebo si přečíst naše poznámky, výpisky a otázky, které jsme na základě tohoto videa vytvořili.

Ignorující (zanedbávající, přehlížející) narcista

Cítíte se ve svém vztahu jako neviditelný duch? Přemýšlíte, zda si vás váš partner, člen rodiny nebo přítel vůbec všímá? Pokud ano, je možné, že máte co do činění s ignorujícím narcistou.

Ignorující narcisté nepotřebují být neustále středem pozornosti, na rozdíl od tradičních narcistů. Namísto toho své blízké ochuzují o projevy náklonnosti, péče a uznání. Jednají, jako by okolo sebe neměli žádné lidi. U některých z nich se objevují známky domýšlivosti, kdy se považují za nadřazené a nepotřebují uznání od lidí ve svém životě.

Tento druh narcismu může postihnout jakýkoli vztah - ať už se jedná o milostné partnery, rodiče, sourozence nebo blízké přátele. Avšak v každém případě jsou důsledky ignorujícího narcismu stejně zničující.

Život s ignorujícím narcistou může připomínat nekonečný boj o jeho pozornost.

Přirovnává se to ke hře na automatu, na kterém nikdy nemůžete vyhrát. Vzájemný respekt a rovnocennost často chybí, což vede k pocitu, že se vám někdo věnuje pouze tehdy, když si ignorující narcista něco přeje.

Tento začarovaný kruh vyvolává stálý pocit zmaru a frustrace. Je zničující toužit po hlubokém, láskyplném spojení, aniž by váš partner tento cit opětoval. V takových situacích se lidé často cítí nevyslyšeni, neviděni a bezvýznamní.

Vztah s ignorujícím narcistou často vede k úzkosti a problémům s připoutaností. To platí zejména pro děti vychovávané ignorujícími narcisty. Mohou se u nich objevit úzkostné nebo vyhýbavé styly připoutání, mohou mít potíže ve vztazích nebo se dokonce stát rebelanty, aby upoutaly pozornost.

Rozpoznání příznaků ignorujícího narcisty je klíčovým prvním krokem k řešení této vztahové problematiky. Důležité je nebrat si jejich chování osobně a vybudovat si život mimo vztah, ve kterém se budete cítit viděni a oceňováni. I když může být obtížné opustit takový vztah, uvědomění si vlastní hodnoty a hledání potvrzení ve zdravých vztazích mimo tento toxický vztah vám může pomoci lépe zvládnout situaci.

Nenechte jejich ignorování vést k opomíjení vlastního já a vašich potřeb.

Na první pohled se ignorující narcisté mohou jevit klidní a rezervovaní, ale dopady jejich chování na lidi, které by měli milovat nejvíce, jsou závažné. Je důležité si uvědomit, že zdravé vztahy vyžadují vzájemnou podporu, kterou od ignorujících narcistů nedostanete. Pokud se s takovou dynamikou potýkáte ve svém vlastním vztahu, může být užitečné vyhledat pomoc odborníka na duševní zdraví. Ten vám může pomoci zpracovat trauma způsobené tímto vztahovým vzorcem a napomoci vám při budování zdravějších vzorců pro budoucí vztahy.

Nepodceňujte svou sílu a odvahu, které potřebujete k tomu, abyste vykročili směrem ke zdravějším vztahům. Naučte se rozpoznávat znaky ignorujícího narcismu a důležitost sebeúcty. Hledejte podporu u přátel, rodiny a odborníků, kteří vám pomohou vytvořit život plný lásky, uznání a vzájemného respektu, který si zasloužíte.

Často kladené otázky

V následujícím textu používáme pojem zanedbávající narcista. Přestože jsme v předchozím textu použili pojem ignorující narcista. V angličtině se jedná o pojem: "neglectful narcissists". Slovo "zanedbávající" zdůrazňuje skutečnost, že tito narcisté nejsou schopni dát pozornost a péči druhým, protože jsou příliš zaměřeni na své vlastní potřeby a touhy.

1. Co je to zanedbávající narcistický vztah a jak se liší od jiných forem narcistických vztahů?

Odpověď: Zanedbávající narcistický vztah se vyznačuje nedostatkem zájmu a pozornosti narcistické osoby vůči partnerovi, rodiči nebo členovi rodiny. Od ostatních forem narcistických vztahů se liší tím, že v něm může chybět typické narcistické chování, jako je vztek, a zanedbávající narcista může působit, že si lidí kolem sebe nevšímá.

2. Jak zanedbávající narcismus ovlivňuje jedince ve vztahu se zanedbávajícím narcistou?

Odpověď: Jaký je vliv narcistického jednání na člověka? Zanedbávající narcismus může mít na jedince závažné dopady, včetně pocitů zmatku, smutku, chronické prázdnoty a stesku. Nedostatek pozornosti a péče narcistického partnera může způsobit, že se jedinec cítí jako duch ve vlastním domě.

3. Jak zanedbávající narcismus ovlivňuje styly připoutání?

Odpověď: U dětí zanedbávajících narcistických rodičů se může vyvinout úzkostné nebo vyhýbavé citové pouto. Mohou mít potíže s vytvářením vztahů nebo se mohou stát poskakovači či rebelanty, aby si získaly pozornost.

4. Je vyhledávání potvrzení stále rysem zanedbávajícího narcismu?

Odpověď: Ano, snaha o potvrzení je pravděpodobně stále rysem zanedbávajících narcistů, ale může se projevovat v jiných oblastech jejich života namísto ve vztahu.

5. Jak zanedbávající narcistické vztahy ovlivňují reciprocitu a vzájemnost ve vztazích?

Odpověď: Jak se projevují negativní vztahy? Zanedbávající narcistické vztahy postrádají reciprocitu a vzájemnost. Chybí v nich přirozený vztah tam a zpět, který je pro zdravý vztah typický, a nedochází v nich ke sdílení důležitých aspektů vztahu, jako jsou zájmy a pocity.

6. Jakou roli hraje radikální přijetí při zvládání zanedbaných narcistických vztahů?

Odpověď: V tomto případě se jedná o to, že se jedná o tzv: Radikální přijetí je při zvládání těchto vztahů nezbytné, abychom si zanedbávání nebrali osobně. Namísto snahy změnit narcistického partnera musí jedinci kultivovat jiné životní prostory, kde jsou vnímáni a oceňováni.

7. Mohou zanedbávající narcisté své partnery podvádět?

Odpověď: Pokud je to možné, může se stát, že narcisté budou mít problémy se svým životem: Ano, zanedbávající narcisté mohou své partnery podvádět a věnovat intimní energii jiným osobám mimo vztah.

8. Jaký dopad má zanedbávající narcismus na jedince, kteří v těchto vztazích setrvávají?

Odpověď: V případě, že se jedná o nactiutrhačného narcise, je to pro něj velmi nepříznivé: Setrvávání v zanedbávajících narcistických vztazích může u jedinců vyvolat pocit, že neustále skáčou přes obruče, aby získali pozornost svého partnera. Tento cyklus může vést k chronickému pocitu přeskakování obručí a pocitu, že život je cirkus.

9. Může se zanedbávající narcismus vyvinout z citově chudého rodinného zázemí?

Odpověď: V tomto případě se může jednat o narcistický syndrom: Ano, lidé se zanedbávajícím narcismem mohou mít citově chudé rodinné zázemí s nedůslednými a nepozornými rodiči.

10. Jak jedinci opouštějí zanedbávající narcistické vztahy?

Odpověď: Jakým způsobem se lidé dostávají do narcistických vztahů? Odchod ze zanedbávajících narcistických vztahů může být obtížný, ale uznání vlastní hodnoty a hledání potvrzení v jiných zdravých vztazích může být snazší. Jedinci musí rozpoznat tento vzorec takový, jaký je, a nedovolit, aby zanedbávání partnera podporovalo jejich zanedbávání sebe sama.

Naše postřehy

Ignorující (zanedbávající) narcismus je specifický podtyp narcismu, kdy je jedinec zcela odtažitý a o druhé se téměř nezajímá.

Zanedbávající narcismus postrádá děsivé druhy vzteku a špatných hranic a může mít obsedantně kompulzivní přesah nebo se více podobá skrytému narcismu.

Zanedbávající narcismus může být hluboce osamělý, kritický, odmítavý a pro zanedbávajícího narcise pohodlný.

Zanedbávající narcistický rodič může mít za následek úzkostný nebo vyhýbavý styl citového pouta, vzpouru, chování vyžadující pozornost a náchylnost k výběru narcistických vztahů.

Nejde o odsloužený čas s dítětem, jde o přítomnost (hluboké spojení). Mít za rodiče zanedbávajícího narcistu zanechává prázdné místo, které se můžete po celý svůj dospělý život snažit zaplnit.

Zanedbávající narcismus je pocit, že se zanedbávající narcista neobtěžuje věnovat pozornost druhým a zanechává prázdné místo, které může být ohroženo snahou zaplnit v průběhu celého dospělého života.

Zanedbávající narcismus může být formou gaslightingu, protože popírá něčí realitu, jako by neexistovala.

Zanedbávající narcistické vztahy mohou mít na člověka četné negativní dopady, včetně zmatku, smutku, pocitu, že nejste dostateční, chronického pocitu prázdnoty a pocitu stesku.

Vzájemnost a reciprocita jsou základními složkami každého zdravého vztahu, protože zahrnují zpětnou vazbu, empatii a soucit.

Zanedbávající narcismus odráží problém s připoutaností, protože většina narcistů má sklon k úzkostnému stylu připoutanosti, ale někteří mohou mít vyhýbavý styl připoutanosti a mnozí mají kombinaci obou stylů.

Zvládání zanedbávajících narcistických vztahů je do značné míry funkcí radikálního přijetí, které zahrnuje uznání, že si vás nikdy skutečně nevšimnou a budou si vás všímat jen tehdy, když se jim to bude hodit.

Zanedbávající narcismus je často přehlížen odborníky na duševní zdraví, protože si často myslí, že narcisté jsou drzí, nároční, vzteklí, nebo dokonce potřební, zatímco zanedbávající narcisté jsou pomalí a invalidizující.

Je to něco jako být ve vztahu s duchem, ke kterému se nikdy nedostanete, který vás nikdy nevyslechne a který na vás nebere vůbec žádný ohled.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik