Jak poznat skrytého narcistu na pracovišti

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Pracoviště je často mixem rozmanitých osobností, s různými způsoby komunikace a řešení konfliktů. Můžete se setkat s extroverty, introverty, ambiverty a také s narcisty. Skrytý narcista, někdy označovaný jako "tichý" nebo "covert" narcista, je trochu složitější na identifikaci, než jeho hlasitější protějšek, protože je to mistr maskování.

Skrytý narcista na pracovišti může být obtížně rozpoznatelný, protože se často chová zdánlivě přátelsky a společensky. Nicméně, existuje několik znaků, které mohou naznačovat, že máte co do činění se skrytým narcistou.

Jak poznat skrytého narcistu

První znakem může být skutečnost, že skrytý narcista má tendenci se představovat jako oběť. Často se stěžují na to, jak jsou nespravedlivě ošizeni, jak je vše těžké a jak musí bojovat víc než ostatní. Může se zdát, že se neustále potýkají s krizemi a hledají sympatie.

Druhým indikátorem je jejich nedostatek empatie. Přestože se mohou tvářit jako velmi citliví a porozumění, ve skutečnosti se zajímají jen o sebe. To se může projevit jako neochota naslouchat ostatním, ignorování potřeb kolegů, nebo úmyslné zkreslování situací tak, aby vyšli jako ti nejlepší.

Třetím znakem je manipulativní chování. Skrytý narcista je mistr v manipulaci, ať už to je využití sladkých slov k dosažení svých cílů, nebo zastrašování a vydírání.

V tomto článku se podíváme na některé z těchto znaků a jak se s nimi vyrovnat.

 1. Využívání lidí: Skrytý narcista často využívá lidi, aby dosáhl svých cílů. Může se tvářit, že vám naslouchá, ale ve skutečnosti se soustředí na to, jak vás může využít pro své vlastní účely. Může se snažit získat informace od ostatních, zajistit si jejich sympatie nebo získat pomoc v kariéře.
 2. Manipulace: Skrytí narcisté jsou mistři v manipulaci. Mohou se snažit ovlivnit vaše myšlenky a názory, aby se dostali do pozice moci nebo kontroly. Mohou také používat tzv. "létající opice" - lidi, které získají na svou stranu, aby vám ublížili nebo vás diskreditovali.
 3. Nedostatek sebereflexe: Skrytý narcista má tendenci neuznávat své chyby a místo toho je přenášet na ostatní. Nemají pocit odpovědnosti za své chování a často hledají chyby u druhých.
 4. Emoční nezralost: Skrytí narcisté jsou emočně nezralí a často mají potíže s empatií a porozuměním potřebám ostatních. Mohou být velmi citliví na kritiku a reagovat na ni agresivně nebo obranně.
 5. Potřeba obdivu: Skrytý narcista vyžaduje přehnaný obdiv a uznání od ostatních. Mohou se snažit získat pozornost a uznání za své úspěchy, i když za ně nemají zásluhy.
 6. Falešná empatie: Skrytí narcisté mohou předstírat, že se zajímají o pocity a potřeby ostatních, ale ve skutečnosti je to jen způsob, jak získat kontrolu nebo manipulovat druhými.

Jak se bránit skrytým narcistům na pracovišti

Jakmile poznáte skrytého narcistu, je třeba se naučit, jak se bránit. Prvním krokem je udržování hranic. Dejte jasně najevo, co je a co není přijatelné, a buďte konzistentní v tom, jak tato pravidla uplatňujete.

Druhým krokem je, se nenechat zatáhnout do jejich dramatu. Skrytí narcisté jsou mistři v manipulaci emocí. Je důležité si uvědomit, kdy se to děje, a odstoupit, pokud je to možné.

Třetím krokem je požádat o pomoc. Pokud se cítíte, že vás skrytý narcista zastrašuje nebo obtěžuje, mluvte o tom s nadřízeným nebo s oddělením lidských zdrojů.

Pracoviště by mělo být místem, kde se cítíte bezpečně a respektovaně. Identifikace a obrana proti skrytému narcistovi je klíčová pro udržení zdravé pracovní atmosféry.

 • Buďte si vědomi svých hranic: Naučte se rozpoznat, když někdo překračuje vaše hranice, a naučte se je hájit. To vám pomůže chránit se před manipulací a zneužíváním.
 • Důvěřujte svým instinktům: Pokud máte pocit, že někdo na pracovišti je skrytý narcista, důvěřujte svým instinktům a buďte opatrní při interakci s touto osobou.
 • Nenechte se vtáhnout do konfliktů: Skrytí narcisté často vyvolávají konflikty a drama, aby získali pozornost a kontrolu. Nenechte se vtáhnout do těchto situací a udržujte si odstup.
 • Komunikujte jasně a stručně: Při komunikaci se skrytým narcistou se držte faktů a vyhněte se emocionálním a osobním rozhovorům. Tímto způsobem snížíte možnost manipulace a zneužití.
 • Hledejte podporu: Pokud máte pocit, že jste obětí skrytého narcisty na pracovišti, hledejte podporu u kolegů, přátel nebo rodiny. Sdílení svých zkušeností a pocitů s důvěryhodnými lidmi vám může pomoci lépe se vyrovnat s těžkými situacemi. Vstupte do podpůrné skupiny pro oběti narcismu.
 • Vzdělávejte se o narcismu: Čím více se dozvíte o narcismu a jeho projevech, tím lépe budete schopni rozpoznat a čelit skrytým narcistům na pracovišti.
 • Nenechte se ovlivnit negativními emocemi: Skrytí narcisté se často snaží vyvolat negativní emoce u ostatních, aby je mohli snadněji ovládat. Udržujte svou emocionální rovnováhu a nenechte se ovlivnit těmito pokusy.
 • Zvažte profesionální pomoc: Pokud se cítíte ohroženi nebo zneužíváni skrytým narcistou na pracovišti, zvažte konzultaci s profesionálem, který vám může pomoci zvládnout situaci a najít řešení.
 • Naučte se říkat "ne": Naučte se odmítat nevhodné požadavky a nátlak ze strany skrytých narcistů. Tímto způsobem si zachováte svou integritu a ochráníte se před zneužitím. Doporučujeme vám absolvovat kurz: Umění říkat NE
 • Pamatujte si svou vlastní hodnotu: Skrytí narcisté se často snaží snížit sebeúctu ostatních, aby je mohli snadněji ovládat. Pamatujte si svou vlastní hodnotu a nenechte se ovlivnit negativními názory a kritikou.

Je důležité naučit se rozpoznávat jejich chování. Tímto způsobem můžete chránit sebe a své kolegy před manipulací a zneužitím. Buďte pevní, důvěřujte svým instinktům a hledejte podporu, když ji potřebujete.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik