Jak reagovat na narcistu u soudu pomocí metody SIPEJ

Poslední aktualizace: 28 September 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

V Institutu Evoluce Vztahů je to Mirek, který se specializuje na strategie a přípravu klientů pro soudní pojednávání, kde může být protistranou narcista nebo psychopat. Umět adekvátně reagovat na vysoce konfliktní osobnosti, narcisty a psychopaty je dovednost, která si vyžaduje roky tréninku nebo pořízení seznamu otázek, který vám může pomoci rychle a efektivně odpovídat.

Optimální způsob reakce spočívá v osvojení principů metody SIPEJ.

Co je metoda SIPEJ? SIPEJ je zkratka pro: Stručně, Informativně, Přátelsky, Emočně neutrálně a Jistě. Tato metoda slouží jako rámec pro komunikaci, který znemožňuje manipulaci a předchází konfliktům.

Můžete si stáhnout tabulku, kde je metoda SIPEJ vysvětlena. Alternativou je online kurz, v němž Mirek vysvětluje, jak metoda SIPEJ funguje a jak ji uplatnit v praxi.

Příklady z praxe, jak jsme metodu SIPEJ využili při komunikaci s narcistou u soudu

"Nerozumím, proč tvrdíš, že jsem sobecká a že mě zajímají pouze peníze. Vstoupila jsem do našeho vztahu kvůli jiným hodnotám a zájmům. Na naší dceři mi záleží a mám ji ráda. Nyní se chci soustředit na konkrétní problém a chtěla bych, abychom se věnovali skutečnému předmětu jednání."

Odpověď se soustředí na vyvrácení obvinění z sobectví a zdůrazňuje, že motivem pro vstup do vztahu byla péče o dítě a jeho zájmy. Cílem je vrátit diskuzi k danému problému. Většinou se tato odpověď hodí, když dělá konverzační salát.

"Ráda bych zůstala u aktuálního tématu, kterým je péče o naši dceru. To, co říkáš, je pro tebe jistě důležité, ale budeme se mu věnovat později. Můžeš, prosím, vyjádřit tvou představu o péči a zájmu o naši dceru?"

Tato odpověď odráží snahu zůstat soustředěna na aktuální téma a najít cestu k spolupráci ve prospěch dítěte. Takto se odráží manipulativní odbočování a klade se důraz na konstruktivní řešení.

"Tvrdíš, že jsem naši dceru zanedbávala a byla sobecká, ale to není pravda. Věnuji jí týdně minimálně 21 hodin svého osobního času a energie a snažím se naplňovat její potřeby. Můžeme se vrátit k diskuzi o tom, jak sladíme výchovné principy a metody?"

Tato odpověď vyvrací obvinění ze zanedbávání dítěte a zdůrazňuje aktuální angažovanost a snahu o naplnění jeho potřeb. Zároveň se klade důraz na návrat diskuze k výchovným otázkám. Pokud narcista nepřestává útočit, je důkazní břemeno na jeho straně, pokud subjektivně obvinění směřuje na vás.

Narcista je tak sebestředný, že si neuvědomuje, že soud jasně vidí, že pokud má děti pouze o víkendech, většinu času jim věnuje matka. Proto často usilují o střídavou péči. Ne z důvodu zájmu o děti, ale aby skryli svou minulou lhostejnost. To je často hlavní strategie, proč si přejí střídavou péči. Pokud toto chápete, máte možnost být vždy o krok napřed.

"Bez pochyby je pro některé z nás tato situace frustrující, ale pro dosažení produktivního řešení je důležité zůstat klidní a respektovat se navzájem. Můžeme společně uzavřít dohodu typu výhra-výhra? Kompromis považuji za prohra-prohra."

Tato odpověď zdůrazňuje důležitost zachování klidu a respektu při hledání kompromisu pro řešení problémů. Klade se důraz na konstruktivní řešení a vytváření pevných hranic. Narcisti často využívají nepravdivá obvinění a vaším úkolem je tato tvrzení ignorovat, jelikož chápete, že jde o jejich strategii a tak dokážete být vždy o krok napřed.

I když narcista tvrdí, že je o pět kroků napřed, vy můžete být vždy o jeden krok napřed.

Narcisté mají jednu slabost, a tou je jejich narcismus. Toto vám dává příležitost být vždy o jeden krok napřed před jejich pěti kroky.

Metoda SIPEJ se soustředí na zachování klidu, respektu a integrity při komunikaci s manipulativními lidmi. S jejím použitím můžete lépe vytvářet pevné hranice, zabránit eskalaci konfliktů a dosáhnout toho, co je pro vás klíčové a důležité.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik