Jaké jsou následky narcistického zneužívání?

Poslední aktualizace: 11 April 2024 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Jen málo kdy lidé vědí, jaké jsou následky narcistického zneužívání a jak se oběti cítí. Následky narcistického zneužívání jsou hluboké a ovlivňující jak psychické, tak fyzické zdraví jedinců. Na psychické úrovni může docházet k úzkostem, deprese, posttraumatickému stresu, sociální úzkosti a celkovému poklesu duševního zdraví. Tyto problémy mohou být nově vyvolané nebo zhoršené již existujícími psychickými problémy. Narcistické zneužívání také často vede k osamělosti a ztrátě důvěry ve vlastní úsudek a schopnost důvěřovat ostatním, což může vést k izolaci a problémům ve vytváření nebo udržení sociálních vztahů .

Jak vnímají sami sebe?

- osamělost

- nedůvěřivost

- izolace

- hanba

Jaké mají myšlenky a přesvědčení?

- bezmoc

- beznaděj

- zmatek

- ruminace

- lítost

- pocit viny

- pocit povinnosti

- strach

- perfekcionismus

- vzpomínání na "dobré časy"

Jak reagují při zvýšeném stresu?

- nadměrná ostražitost, neustálé sledování okolí

- pocit nervozity

- potíže se soustředit

- disociace prostřednictvím otupělosti (psychické vypnutí)

Jaké mají sebevědomí a odpovědnost?

- strach ze samoty

- pochybnosti o sobě

- sebepodceňování

- sebeobviňování

- sebenenávist

Jaké pociťují emoce a nálady?

- deprese

- apatie

- smutek

- nechce se vám nic dělat

- nezájem o nic

- bez radosti z činnosti, která byla v minulosti příjemná

- úzkost

Jak se snaží prožívat vztah s partnerem/partnerkou?

- snah o usmíření

- ujišťování

- omlouvání

- sebezapírání

- sebe potlačování

Jak narcistické zneužívání ovlivňuje jejich zdraví?

Na fyzické úrovni může stres z narcistického vztahu zhoršovat zdraví prostřednictvím bolestí hlavy, svalového napětí, snížené funkce imunitního systému a exacerbace chronických zdravotních stavů jako jsou autoimunitní onemocnění, astma nebo diabetes. Kromě toho může dlouhodobé narcistické zneužívání vést k chronické bolesti a dalším fyzickým potížím, které mohou po ukončení vztahu částečně odeznít.

- potíže se spánkem

- fyzické problémy (záněty, hučení v uších, únava)

- zdravotní nedostatky (pomalé hojení ran, pomalá regenerace)

- únava / pocit vyčerpání

- maladaptivní zvládání problémů

Je důležité si uvědomit, že následky narcistického zneužívání mohou mít dlouhodobý dopad na jedincovo sebepojetí a schopnost navazovat zdravé vztahy. Oběti mohou cítit trvalé poškození své sebedůvěry a sebeúcty, což může ovlivnit jejich osobní i profesionální život.

Narcistické zneužívání může mít dlouhodobé následky v podobě:

1. Emoční a psychologické problémy: Oběti mohou trpět depresí, úzkostmi, nízkým sebevědomím a pocitem beznaděje. Mohou mít také potíže s důvěrou ve vztazích a mohou se cítit izolované a osamělé.

2. Komplex posttraumatického stresu (PTSD): Dlouhodobé nebo intenzivní narcistické zneužívání může vést k rozvoji PTSD, které se projevuje opakovanými vzpomínkami, nočními můrami a vyhýbáním se situacím, které připomínají trauma.

3. Závislost na souhlasu: Oběti narcistického zneužívání se mohou stát závislými na schvalování a potvrzení od ostatních, což může vést k nezdravým vztahům a závislostem.

4. Psychosomatické poruchy: Fyzické symptomy bez zjevného fyzického důvodu, jako jsou bolesti hlavy, svalové napětí nebo problémy se zažíváním, mohou být důsledkem dlouhodobého stresu a úzkosti způsobeného zneužíváním.

5. Problémy s hranicemi a sebeidentifikací: Oběti mohou mít potíže s vytvářením a udržením zdravých hranic ve vztazích a mohou mít pocit, že ztratily svůj vlastní smysl pro identitu.

6. Vývoj dalších psychických poruch: Včetně poruch příjmu potravy, závislostí na alkoholu či drogách a dalších úzkostných poruch.

Rekonvalescence z narcistického zneužívání vyžaduje čas a často podporu odborníků, jako jsou psychoterapeuti nebo poradci (koučové). Důležité je, aby si oběti uvědomily, že pomoc je dostupná a že se mohou zotavit a vést zdravý život.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik