Manželství je jako plachetnice

Poslední aktualizace: 30 September 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

 • voda (prostředí)
 • kormidlo (hodnoty)
 • destinace (vytvořená budoucnost)
 • netěsnost (slabé stránky)
 • plachty (silné stránky)
 • kompas (pocity a potřeby)
 • počasí (nepředvídatelné okolnosti
 • ostatní lodě (ostatní lidé)

Voda

Dokážete si představit plachetnici nebo jakoukoli jinou loď bez vody? Ne, protože voda je pro fungování plachetnice nezbytná. V metafoře plachetnice představuje voda prostředí, ve kterém spolu s partnerem žijete a se kterým komunikujete. Existuje mnoho faktorů, které tvoří vaše prostředí, tj. váš dům, zaměstnání, osobní věci, místo atd. Stejně jako se plachetnice nemůže pohybovat bez vody, ani vaše manželství nemůžete fungovat bez prostředí.

Někdy jste nespokojeni s vodou, po které plujete, tj. s prostředím, ve kterém žijete. Možná chcete změnit své okolí, protože je příliš hlučné nebo izolované, nebo nesnášíte svou práci, protože je málo placená nebo kultura na pracovišti toxická. Je možné změnit vodu, po které plujete. Stačí nasměrovat svůj život jiným směrem. Můžete se přestěhovat do nové čtvrti nebo do jiné země, změnit zaměstnání atd. Ale to zlepší vaši pohodu pouze v případě, že problém skutečně spočíval v prostředí. Někdy změníte vodu, po které plujete, ale úroveň vašeho štěstí nebo pohody se tím nezmění, protože problém nespočíval ve vodě, ale v nějakém jiném prvku, například možná byla v lodi netěsnost (slabost) nebo možná bylo nepříznivé počasí (neovlivnitelné okolnosti).

 • Příklad: Daniel nenávidí svou práci, protože má pocit, že ho špatně platí a že jeho plat nestačí na pokrytí jeho výdajů. Najde si tedy práci, která je lépe placená, ale brzy zjistí, že nenávidí i svou novou práci, protože problém nebyl v práci nebo v platu. Problém byl v tom, že jeho životní úroveň byla příliš vysoká. Jakmile začal více vydělávat, začal také více utrácet a jeho životní úroveň se dramaticky zvýšila. V podstatě došlo k úniku vody z lodi (jeho slabost = vysoká životní úroveň) a Daniel se místo opravy úniku rozhodl vyměnit vodu, po které plachetnice plula.

To ukazuje, že je lepší se nejprve dobře podívat na ostatní prvky lodi (ostatní aspekty vašeho života) a zjistit, zda s některým z nich není problém, než se rozhodnete změnit vodu (fyzické prostředí).

Kormidlo

Kormidlo představuje naše osobní hodnoty. Hodnoty jsou naše základní a zásadní přesvědčení o tom, co je důležité a hodnotné. Jsou rozšířením nás samých: definují nás, určují naše priority, řídí naše jednání a pomáhají nám utvářet náš charakter. Protože slouží jako vodítko pro lidské chování, způsob našeho chování neustále odráží naše hodnoty.

Například moje žena vždy dodržuje svá slova a sliby, protože si cení závazku, spolehlivosti a integrity. Já vždy hledám příležitosti, jak se učit a osobnostně růst, a ze všech sil pomáhat v růstu i ostatním, protože si růstu vážím. Také rychle odpouštím a nechovám zášť, protože si vážím odpuštění.

Účelem kormidla na plachetnici je řídit loď určitým směrem. Podobně slouží naše hodnoty jako kormidlo našeho života a pomáhají nám řídit náš život určitým směrem.

 • PZN: určování, zda je směr správný, nebo špatný, není úkolem kormidla. To je úkolem kompasu (šestého prvku).

Když je vaše chování v souladu s vašimi hodnotami, jste šťastní a spokojení. Když jste však od svých hodnot odtrženi, tj. vaše chování a hodnoty nejsou v souladu, cítíte nespokojenost, jako by něco nebylo v pořádku, což může být skutečným zdrojem neštěstí.

Předpokládejme například, že říkáte, že si ceníte tvrdé práce, ctižádosti a úspěchu, ale zároveň jste velmi líní a když přijdete domů, tak jen sledujete seriály na Netflixu. To svědčí o tom, že vaše činy jsou odtržené od vašich přesvědčení a hodnot. Proto je důležité vědomě identifikovat své základní hodnoty a řídit svůj život podle nich.

Destinace

Mít v manželství společný cíl je důležité. Mi tomu říkáme: Život z vytvořené budoucnosti. Cíl je konečný bod cesty plachetnice a představuje cíle, které jste si stanovili. Stejně jako má plachetnice cíl, kterého má dosáhnout, měli byste mít i vy cíle, kterých chcete dosáhnout.

Bez cíle je plachetnice ztracena na moři, neustále vystavena nejrůznějším nebezpečím a hrozí jí zničení a potopení na dno moře. Pokud spolu s partnerem nemáte cíl do kterého chcete plout, tak bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete nebo jak jste chytří (silné stránky charakteru), nikam nedoplujete. Vaše tvrdá práce a inteligence vás v životě nedostanou nikam, kde by stálo za to být, pokud nemáte konkrétní cíle. Mít konkrétní cíl je to, co pomáhá námořníkovi řídit loď určitým směrem. Stejně tak vám cíle pomohou zůstat věrný svým hodnotám (kormidlu) a využívat své hodnoty ve svůj prospěch i pro větší dobro lidstva.

Pokud si například stanovíte cíl studovat koučink a leadership, můžete své hodnoty soucitu, empatie a služby využít k tomu, abyste pracovali v ušlechtilé profesi kouče a doslova pomáhali lidstvu tím, že budete příležitostí pro ostatní lidi, aby mohli například zachraňovat životy nebo dělat svět lepším místem pro život. Pokud si stanovíte cíl napsat knihu literatury faktu, svépomocnou knihu, můžete využít své hodnoty tvořivosti, pozitivity a vzdělání k tomu, abyste vyjádřili sami sebe a užili si prestiž spojenou s autorstvím a zároveň vzdělávali masy lidí a pomáhali jim řešit skutečný životní problém.

Netěsnost

Netěsnost v plachetnici je něco, co může způsobit potopení lodi, pokud ji neopravíme nebo se o ni okamžitě nepostaráme. Proto netěsnosti představují naše slabiny. Slabiny snižují osobní pohodu. Slabinou je cokoli, co nám brání ve fungování, snižuje úroveň našeho štěstí, brzdí náš růst a brání nám žít podle našich hodnot a dosahovat našich cílů.

Například negativní myšlení, uchovávání zášti a snaha o pomstu, obviňování druhých nebo svých okolností z toho, co se vám děje, srovnávání se s ostatními, soustředění se na materiální věci, snaha změnit druhé, žití minulostí nebo budoucností, hledání uznání a potvrzení od druhých, perfekcionismus atd.

Opravit netěsnosti na lodi znamená překonat své slabiny. Zaměřovat se na netěsnosti nebo slabiny však znamená, že se soustředíte na to, co je s vámi špatně, a ignorujete vše, co je s vámi v pořádku.

 • Například učitel, který se zaměřuje na slabé stránky žáka, například na to, jak dělá hloupé pravopisné chyby, jak nikdy nedostává jedničky z písemek, jak se nezapojuje do výuky atd. ve skutečnosti ignoruje a podkopává silné stránky tohoto žáka. Ignoruje, jak je tento žák skvělý vypravěč, velmi výrazný a kreativní spisovatel a že je vlastně chytřejší než zbytek třídy. Učitel se tedy zasekne na tom, aby pomohl žákovi překonat jeho slabé stránky, místo aby mu pomohl vybudovat nebo využít jeho silné stránky, které by ho mohly učinit šťastnějším a úspěšnějším v životě, ve škole i v kariéře.

Z tohoto důvodu nestačí pouze opravit netěsnosti, pokud chceme zlepšit svou pohodu, protože nepřítomnost nemoci neznamená optimální zdraví nebo pohodu. Je možné, že ani po opravě netěsností (slabých stránek) nebude loď fungovat optimálně, protože s plachtami (silnými stránkami) není něco v pořádku. Ačkoli je tedy důležité překonávat slabé stránky, stejně důležité, ne-li důležitější, je zaměřit se na rozvoj silných stránek.

Plachty

Plachty jsou nejdůležitější částí plachetnice, protože využívají sílu větru k pohybu plachetnice. Plachty představují naše osobní silné stránky, jako je tvořivost, zvědavost, vděčnost, láska k učení, cílevědomost, perspektiva, úsudek atd. Naše osobní silné stránky nám pomáhají dosahovat našich cílů a žít život, který je v souladu s našimi hodnotami. Zvyšují naši osobní pohodu.

Dva psychologové Christopher Peterson a Martin Seligman provedli výzkum a identifikovali 24 silných stránek charakteru, které nazvali VIA klasifikace silných stránek charakteru. Na světě žijí miliardy lidí a každý člověk je jedinečnou kombinací těchto 24 silných stránek. Ryan Niemiec, ředitel pro vzdělávání ve Via Institute on Character v Cincinnati ve státě Ohio, přirovnává tyto silné stránky charakteru k semínkům. Všichni v sobě máme 24 semínek a každé semínko má schopnost vyrůst ve velkou krásnou rostlinu, pokud ho zaléváme a věnujeme mu pozornost. Já například pracuji na rozvoji své silné stránky tvořivosti pravidelným psaním a malováním, protože se chci stát umělcem a spisovatelem.

Silné stránky charakteru tvoří naši identitu, tj. to, kým jsme jako člověk. Moje charakteristické silné stránky charakteru (top 5) jsou tvořivost, zvídavost, láska k učení, vděčnost a láska. Každý, kdo mě zná osobně, ví, že tyto aspekty jsou mou součástí. Všichni viděli mou kreativitu. Všichni viděli mou zvědavost a lásku k učení v tom, že rád píšu, čtu a učím se nové věci jen tak ze zvědavosti. Všichni viděli mou vděčnost a lásku v tom, že mě nikdy neomrzí pěvně chválit svou ženu, která je opravdový skvost (vidíte, co jsem udělala?). Jde o to, že těchto pět silných stránek je tak hluboce zakořeněnou součástí mě, mé identity a mého charakteru, že to každý vidí.

Když pracujeme na rozvoji svých silných stránek charakteru, výsledkem jsou silnější plachty, které jsou pro hladkou plavbu plachetnice klíčové. Jinými slovy, když využijeme své silné stránky charakteru, můžeme mít potenciálně lepší zdraví, intimnější a bližší vztahy, můžeme dosáhnout více a žít smysluplnější život, můžeme být lépe vybaveni pro řešení svých problémů, lépe zvládat stres a lépe se vyrovnávat s obtížemi v životě.

Také když využíváme konkrétní silné stránky charakteru, pracujeme pro kolektivní dobro, pro větší věc a spojujeme se s naší komunitou a kulturou. Když totiž pracujeme na svých silných stránkách charakteru, pracujeme vlastně na tom, abychom se stali lepším člověkem, lepší lidskou bytostí, a dobrý člověk je automaticky také dobrým občanem a hodnotnou součástí komunity.

Kompas

Zatímco kormidlo slouží k řízení plachetnice určitým směrem, kompas určuje, zda je směr správný, nebo ne. Kompas je nástroj, který ukazuje směr v podobě severu, jihu, východu a západu. Kompas plachetnice představuje naše pocity, emoce a intuici, protože stejně jako kompas pomáhá námořníkům orientovat se na moři, naše pocity, emoce a intuice nám pomáhají orientovat se na moři života. Jsou pro nás cenným průvodcem, protože nám poskytují zpětnou vazbu o směru, kterým se právě ubíráme, a říkají nám, zda je to správné, nebo ne. Proto je důležité věnovat pozornost svým pocitům, emocím a intuici a dovolit si je plně prožívat.

Pozitivní emoce, jako je láska, radost, zájem, nadšení, spokojenost, naděje, hrdost, inspirace, plynutí a klid, ukazují na osobní pohodu a přispívají k osobnímu růstu a rozvoji. Říkají nám, že jdeme správným směrem. Pokud je například vaše spokojenost v zaměstnání vysoká, cítíte se oceňováni a uznáváni, máte příležitost se učit a rozvíjet, dobře vycházíte s kolegy a v práci jste si vybudovali pozitivní vztahy, váš mozek vám říká, že jste na správné cestě. I když tato práce není dobře placená, vaše prožívání pozitivních emocí vám stačí k tomu, abyste věděli, že to je to, co chcete; že je to to, co je dobré pro vás a pro vaši osobní pohodu.

Negativní emoce, jako je strach, úzkost, smutek, hněv nebo zoufalství, nám naopak říkají, že něco není v pořádku nebo v pořádku a že bychom měli zpozornět. Vzpomeňte si na negativní vibrace, které cítíte, když jste s určitými lidmi nebo na určitých místech. Je to vaše intuice, která vám říká, že něco není v pořádku a že je třeba být opatrný.

Jsme zvyklí potlačovat své negativní emoce, protože jsou nám nepříjemné, zdrcující, někdy dokonce vysilující, a také proto, že si myslíme, že je nebezpečné negativní emoce vyjadřovat. Potlačovat negativní emoce nebo pocity však není moudré, protože plné prožívání negativních emocí nebo pocitů vám může poskytnout cenný náhled na to, co ve svém životě nechcete a co pro vás není správné. Jinými slovy, negativní emoce vás nemohou nasměrovat správným směrem, ale rozhodně mohou signalizovat špatný směr. Proto jsou naše emoce pro naše fungování stejně důležité jako kompas pro fungování plachetnice.

 • Příklad: Pokud vás váš vztah emocionálně vyčerpává a cítíte se v něm nešťastní, nemilovaní a osamělí, váš mozek vám prostřednictvím emocí a pocitů říká, že tento vztah pro vás není vhodný, protože zdravý vztah je takový, ve kterém se cítíte milováni a je o vás pečováno, kde máte prostor dýchat, růst a být sami sebou.

Počasí

Počasí je důležitým, ale neovlivnitelným faktorem, který má velký vliv na fungování plachetnice. Když je počasí dobré nebo příznivé a vítr nám fouká do plachet, plachty pracují optimálně a plachetnice se plynule pohybuje po svém kurzu. Když je počasí špatné nebo nepříznivé, vítr a déšť ztěžují plachetnici plynulou plavbu a udržování kurzu. Plavba za nepříznivého počasí nebo za bouře je nebezpečná pro fungování i existenci plachetnice a mnoho plachetnic je v bouřlivém počasí zničeno a převrátí se nebo potopí.

V přirovnání plachetnice k manželství představuje počasí okolnosti v našem životě, které nemůžeme ovlivnit, tj. negativní události (= špatné počasí), jako je smrt milované osoby, rozvod/rozchod, nemoci atd. a pozitivní události (= dobré počasí), jako je zamilovanost, nová přátelství, úspěch v podnikání, výhra v loterii atd. Zatímco pozitivní životní události nebo zkušenosti nám pomáhají růst a vzkvétat a umožňují nám co nejlépe využít naše silné stránky, negativní životní události nebo zkušenosti mohou mít vážnější a významnější dopad na naši pohodu (fyzickou i duševní a emocionální) v závislosti na tom, jak se s nimi vypořádáme.

Proto musí být plachetnice připravena na nepřízeň počasí nebo bouře. Mít silné plachty je nejdůležitější způsob, jak se připravit na špatné povětrnostní podmínky, protože pokud plachty nejsou schopny odolat opotřebení, tlaku nebo poškození, silný vítr při bouři plachty roztrhá a plachetnici hrozí převrácení a potopení.

Stejně tak nám naše silné stránky charakteru, pokud jsou rozvíjeny, mohou pomoci účinně se vypořádat s negativními nebo traumatickými životními událostmi a učinit nás odolnějšími, tj. schopnějšími lépe odolávat traumatickým událostem nebo se z nich rychle zotavit a vrátit se zpět do normálního života.

Pokud jsou naše silné stránky charakteru nedostatečně rozvinuté nebo nevyužité, mohou nás negativní životní události zasáhnout silněji, tj. mohou mít potenciálně negativnější dopad na naši pohodu ve srovnání s těmi, kteří mají silné stránky charakteru dobře rozvinuté. Nemusíme být schopni se s těmito okolnostmi vyrovnat a může nám trvat déle, než se z traumatu vzpamatujeme a vrátíme se do normálního života.

Pro některé lidi je obtížné vyrovnat se s negativními životními událostmi, ale časem se nakonec s tím, co se stalo, vyrovnají.

Někteří lidé se z traumatu nikdy nevzpamatují, uvíznou ve smutku a jejich fyzické i duševní zdraví se rychle zhoršuje. Někteří si vytvoří závislost na alkoholu nebo drogách, jiní skončí jako zločinci nebo spáchají sebevraždu.

Někteří lidé se z traumatu rychle vzpamatují a žijí dál jako před tragédií. Nedochází k žádnému růstu nebo pozitivní změně.

U některých lidí však dochází k posttraumatickému růstu, který označuje pozitivní změnu, k níž dochází po velké životní krizi nebo traumatické události. Například rozvod může být zničující, zejména pro ženy. Mnoho žen je tak traumatizováno, že trpí posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) a trvá jim roky, než se z traumatu vzpamatují. Některé ženy však po rozvodu zažívají posttraumatický růst, tj. po rozvodu jsou silnější a vedou šťastnější, smysluplnější a naplněnější život, než jaký vedly před tragédií. Lépe se vyrovnávají s rozvodem, ať už je jakkoli traumatizující, protože mají dobře rozvinuté silné stránky charakteru, které jsou plné naděje, statečnost, duchovnost, seberegulace a vytrvalost.

Ostatní lodě

Pro hladký chod plachetnice jsou důležité i ostatní lodě na moři, protože plachetnice musí zajistit, aby se nedostala do cesty jiným lodím nebo aby jí jiné lodě nekřížily cestu či nepluly příliš blízko sebe. Někdy dochází ke srážkám mezi loděmi, které plují příliš blízko sebe.

Protože lidé jsou společenská zvířata a nemohou žít izolovaně, představují ostatní lodě v metafoře plachetnice lidi kolem nás nebo naši sociální síť. Lidé, kterými jsme obklopeni, nás ovlivňují mnoha způsoby, které mohou být pozitivní i negativní. Vzpomeňte si na všechny lidi, rodiče, sourozence, učitele, přátele, celebrity, lidi, které sledujete na sociálních sítích, atd. kteří měli velký vliv, ať už pozitivní, nebo negativní, na vás, váš život, vaše volby a rozhodnutí.

Někteří lidé na vás mají pozitivní vliv. Věří ve vás a učí vás věřit v sebe sama. Podporují vás, motivují, povzbuzují a tlačí vás k tomu, abyste byli lepší verzí sebe sama, protože chtějí, abyste byli šťastní a úspěšní.

Když je počasí bouřlivé, ostatní lodě mohou pomoci lodi udržet směr a bezpečně doplout zpět do přístavu. Stejně tak vás v těžkých chvílích někteří lidé podpoří a postarají se o to, aby vás těžké chvíle nezlomily. Jsou vaším záchranným systémem a přicházejí vám na pomoc podobně jako záchranný člun, který zachraňuje lidi z potápějící se lodi. Jsou to lidé, na kterých vám v životě nejvíce záleží.

Zároveň existuje mnoho dalších lidí, kteří vám nevěří a nutí vás pochybovat o sobě a zpochybňovat vaše volby a rozhodnutí. Jsou toxičtí; aktivně se staví proti vám, podkopávají vás, demotivují a odrazují a snaží se ve vás vyvolat to nejhorší, protože na vás žárlí nebo vám závidí a chtějí, abyste selhali a byli nešťastní. Od těchto lidí si musíte udržovat odstup, protože mohou otrávit vše, čeho se dotknou.

Protože ostatní lidé mohou ovlivnit vás a vaše rozhodnutí, je důležité, abyste zůstali věrní svým vlastním hodnotám a směru, který jste si sami zvolili, a nenechali jiné lodě určovat směr plavby.

Kapitánem jste vy

Ještě jeden prvek je třeba probrat, a to kapitána plachetnice. Kapitán je nedílnou a nepostradatelnou součástí plachetnice, protože plachetnice nemůže plout bez kapitána. Kapitán představuje vás. Plachetnice je pod vaší kontrolou a vy jste zodpovědní za efektivní řízení plachetnice.

I když jako kapitán plachetnice máte pouze určitou kontrolu nad vodou (fyzickým prostředím) a absolutně žádnou kontrolu nad počasím (neovlivnitelnými okolnostmi) a ostatními loděmi (jinými lidmi), je důležité si připomínat, že máte moc řídit svou plachetnici jakýmkoli směrem (můžete si zvolit své hodnoty a směr svého života, můžete si zvolit, že zůstanete věrni svým hodnotám a udržíte se na správné cestě).

 • Máte moc zvolit si cíl své plachetnice (můžete si stanovit cíle svého života).
 • Máte moc používat kompas k navigaci na moři (můžete používat a řídit své pocity, emoce a intuici, abyste určili, co je pro vás správné a co ne).
 • Máte moc najít případné netěsnosti na lodi a opravit je (můžete identifikovat své slabiny a pracovat na nich).
 • Máte moc napnout a upravit plachty (můžete identifikovat a rozvíjet své silné stránky charakteru a co nejlépe je využít).

Zeptejte se sami sebe:

 • Jste kapitánem své plachetnice? Nebo jste jen tichým divákem či loutkou ovládanou druhými? Ovládáte svou plachetnici, nebo se necháváte ovládat jinými loděmi (jinými lidmi) nebo počasím (neovlivnitelnými okolnostmi)?
 • Má vaše plachetnice cíl (cíle)? Používáte k vedení své plachetnice kompas (pocity, emoce, intuici)? Máte pod kontrolou kormidlo (hodnoty) své plachetnice a řídíte ji požadovaným směrem, nebo ji bezcílně unášíte po moři?
 • Jste si vědomi netěsností (slabých míst) své plachetnice? Děláte něco pro jejich nápravu? Využíváte co nejlépe své plachty (silné stránky charakteru)?
 • Jste připraveni na špatné počasí (neovlivnitelné okolnosti)? Máte na to, abyste se vypořádali se špatným počasím (silné stránky charakteru)?
 • Víte, jak ostatní lodě (ostatní lidé) pomáhají vaší plachetnici udržet se na svém kurzu a jak se vám někteří staví do cesty a vytvářejí vám překážky?

Odpovědi vás překvapí.


Zdroj: Alberts, H.J.E.M. (2016). Plachetnice. Maastricht: Program pozitivní psychologie. Dostupné online na

https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/The-Sailboat.pdf

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik