Moudrost traumatu způsobeného narcistickým rodičem

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Trauma je složitý a bolestivý zážitek, který může mít na život člověka trvalé následky. V tomto článku se budeme zabývat podstatou traumatu a tím, co znamená mu skutečně porozumět. Ačkoli se o traumatu často uvažuje jako o něčem, co se nám děje, je důležité si uvědomit, že je to také něco, co se děje v nás.

Narcismus může mít vliv na trauma v dětství tím, že přítomnost narcistických rodičů nebo opatrovníků způsobuje, že dítě je vystaveno emocionálnímu zanedbávání, manipulaci a kritice. Trauma může zanechat hluboké jizvy, které ovlivňují nejen naše vzpomínky a emoce, ale také naše fyzické tělo a mozek.

Trauma se netýká pouze samotné události, ale také způsobu, jakým ovlivňuje náš pocit sebe sama.

Narcismus v rodině může vést k tomu, že dítě zažije trauma, které zasahuje do jeho schopnosti budovat zdravé vztahy a sebepojetí. Když zažijeme trauma, můžeme se od sebe odpojit a ztratit kontakt se svou skutečnou podstatou. Toto odloučení se může projevovat různými způsoby, od pocitu otupělosti nebo odloučení od našich emocí až po problémy ve vztazích a pocit studu nebo viny.

Trauma může být také zdrojem moudrosti a růstu.

Tím, že se postavíme svému traumatu a budeme pracovat s bolestí, se můžeme naučit znovu se spojit sami se sebou a najít hlubší smysl a cíl svého života. Tento proces není snadný, ale je nezbytný pro uzdravení a posun vpřed.

Důležitý je soucitu se sebou samým a péče o sebe tváří v tvář traumatu způsobeného narcismem.

Může být snadné obviňovat se nebo se stydět za to, co jsme prožili, ale je důležité si uvědomit, že trauma není naše vina. 

Pokud se k sobě budeme chovat laskavě a soucitně, můžeme se začít uzdravovat a posouvat se pozitivním směrem. V průběhu uzdravování je třeba rozpoznat, jak narcismus v našem dětství ovlivnil naši schopnost navázat zdravé vztahy a vybudovat sebeúctu.

Klíč k uzdravení traumatu způsobeného narcisickým rodičem

Klíčem k uzdravení je nejen pochopení, jak nás narcismus ovlivnil, ale také učení se, jak rozpoznat a stanovit hranice vůči narcistickým jedincům v našem životě. Důležitou součástí tohoto procesu je také vědomě pracovat na rozvíjení zdravého sebepojetí a sebeúcty, které mohou být poškozeny v důsledku dětského traumatu způsobeného narcismem.

V průběhu léčby je důležité hledat podporu od terapeutů, poradců nebo podpůrnou skupinu, které mají zkušenosti s problematikou narcismu a traumatu. Spolupráce s odborníky, kteří rozumí tomuto specifickému typu traumatu, může být klíčová pro dosažení úplného uzdravení.

Cílem tohoto procesu je naučit se žít plnohodnotný život bez stínu traumatu způsobeného narcismem.

Tím, že se naučíme jak rozpoznat a odmítnout škodlivé chování a zároveň posilovat naše sebepojetí, můžeme najít cestu k uzdravení a osobnímu růstu.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik