Může se narcista uzdravit - léčení narcismu

Poslední aktualizace: 15 February 2024 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Narcismus se pohybuje na širokém spektru, od mírnějších forem, které se mohou projevovat jako egocentrismus nebo potřeba obdivu, až po extrémnější formy, které mohou zahrnovat manipulativní chování, nedostatek empatie a potřebu dominance nad ostatními. Rozsah, ve kterém lze na těchto rysů pracovat a dosáhnout změny, závisí na mnoha faktorech, včetně hloubky narcistických rysů, ochoty jedince pracovat na sobě a podpory z okolí.

Podle zkušeností našich mentorů a dostupné literatury, je možné na sobě pracovat a dosáhnout zlepšení. Změna k lepšímu vyžaduje:

  • hlubokou sebereflexi,
  • ochotu čelit nepříjemným pravdám o sobě,
  • dlouhodobý závazek k terapii a osobnímu rozvoji.

Když si přečtete tyto podmínky úspěchu, tak vám musí být zřejmé, že to je přesně to, čím narcista nevyniká. Kouč, terapeut či odborník musí mít nejen znalosti o narcismu, ale i o vzdělávání dospělých, leadershipu, schopnosti efektivně komunikovat, autenticky naslouchat a být schopný se dostat za to, za koho se považuje. 

Narcisismus je komplexní a mnohostranný fenomén, který může značně komplikovat mezilidské vztahy a sociální interakce. Způsob, jakým narcis vnímá svět a ostatní lidi, je fundamentálně odlišný od ne-narcisů, což může vést k různým formám manipulativního a škodlivého chování. Nicméně otázka, zda narcis může pracovat na sobě a zlepšit své vztahy s ostatními, je nejednoznačná. Úspěch je z:

  • 40% na závazku narcise proměnit své chování,
  • 30% na vztahu s člověkem, který mu bude pomáhat (musí to být důvěryhodný člověk s velkou vnitřní silou - power),
  • 20% na vyjasnění si vzájemných očekávání.
  • 10% na zvolené technice.

Christopher Lasch ve své knize "Kultura narcismu: Americký život v éře klesajících očekávání" z roku 1979 poznamenává:

Nový narcis není pronásledován pocitem viny, ale úzkostí. Hledá ne tolik to, aby vnutil své jistoty ostatním, ale aby našel smysl života​​.

Tato pozorování naznačují, že základní motivace a prožívání narcisů může být komplexnější než pouhá potřeba dominovat nebo manipulovat s ostatními.

Zároveň existují teorie a názory, které naznačují, že narcisismus může být modifikovatelný a že lidé trpící touto poruchou se mohou učit lépe zvládat své impulsy a vztahy s ostatními. Terapie zaměřené na rozvoj empatie, zlepšení sebereflexe a rozvíjení zdravějších způsobů komunikace a sebeprezentace mohou nabídnout cestu k zlepšení.

Cesta k změně vyžaduje hluboké sebepoznání, ochotu k změně a intenzivní terapeutickou práci, což může být pro mnoho narcisů velkou výzvou.

Z hlediska vztahů a společenské integrace je klíčové, aby narcis rozpoznal své problémové chování a byl ochoten na sobě pracovat. To znamená, že zatímco existuje potenciál pro zlepšení a zdravější mezilidské vztahy, realizace tohoto potenciálu závisí na individuální motivaci, sebereflexi a ochotě narcise zapojit se do dlouhodobého procesu terapie a osobního růstu.

Změna k lepšímu

V praxi to znamená, že i když to je obtížné, někteří narcisové mohou najít cesty k pozitivní změně a lepším vztahům s ostatními, pokud jsou ochotni a schopni přijmout pomoc a pracovat na sobě. To však vyžaduje značné úsilí a trpělivost jak ze strany narcise, tak od těch, kteří s ním interagují.

Proměna narcistického chování je dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost a odhodlání. Lidé s výraznými narcistickými tendencemi mohou mít tendenci očekávat rychlé výsledky nebo mohou mít obtíže s udržením motivace, pokud nepociťují okamžitý obdiv nebo uznání za své úsilí.

Koho kontaktovat?

Pokud máte zájem proměnit svůj narcismus, tak kontaktujte Mirka. Několik let se zaměřuje na studium o léčbě narcismu, aby porozuměl, jak vidí svět narcisté a co je motivuje k tomuto způsobu chování. Je důležité předem říct, že budete muset udělat velký závazek v podobě investice do vaší změny k lepšímu. Spolupráce s Mirkem na proměně vašeho chování a jednání stojí 50.000 Kč za 10 sezení. Více zde >>

Příklad konverzací, které spolu povedeme:

Lidé si myslí, že to, kdo jsou a jak jednají je jejich přirozeným sebevyjádřením. Jenže tvé přirozené sebevyjádření je prakticky neomezené ve svobodě tvého způsobu bytí a jednání. Pokud dokážeš pozorovat své bytí a jednání, tak máš neomezené možnosti toho, co dokážeš (jaké budeš mít výsledky a jak se lidem budeš zobrazovat). 

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik