Narcistické nebezpečí: 5 typů osobností, které musíte znát

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Je důležité si uvědomit, že diagnóza narcisistické poruchy osobnosti (NPD) je vyhrazena pouze pro případy, kdy jsou splněny specifické diagnostické kritéria. Avšak, existuje několik charakteristických vzorců chování, které mohou být u osob s NPD pozorovány. Některé z nich jsou zvláště problematické a mohou být považovány za nebezpečné. Níže jsou uvedeny 5 nejvíce nebezpečných typů narcistů:

  1. Agresivní narcista - Tento typ narcisty je agresivní a může být fyzicky násilný, zvláště když se cítí ohrožen nebo zahanben. Tito lidé mohou mít tendenci být velmi útoční a mohou používat násilí, aby si udrželi kontrolu a moc.
  2. Grandiózní narcista - Tito narcisté mají pocit, že jsou lepší a důležitější než ostatní lidé. Mají nafouklé ego a mohou být extrémně sebestřední a nevstřícní. Mohou se cítit ohroženi, pokud se jim nedaří být středem pozornosti, a mohou používat manipulaci a kontrolu, aby si udrželi pozornost.
  3. Paranoický narcista - Tito narcisté mohou mít pocit, že jsou neustále pronásledováni a ohrožováni. Mohou se cítit ohroženi kritikou nebo odmítnutím a mohou se bránit použitím agresivního chování. Mohou mít také tendenci být podezřívaví a nedůvěřiví vůči ostatním.
  4. Vypočítavý narcista - Tito narcisté se snaží dosáhnout svých cílů a získat moc a kontrolu, i když to znamená použití manipulace a vydírání. Mohou být velmi chytří a umějí se přizpůsobit, aby dosáhli svých cílů. Mohou také mít tendenci být závistiví k lidem, kteří mají více úspěchu nebo mají něco, co chtějí.
  5. Sociopatický narcista - Tito narcisté mají tendenci ignorovat pravidla a normy společnosti a nemají téměř žádnou empatii a soucit. Mohou být velmi manipulativní a vydírat ostatní, aby získali to, co chtějí. Mohou být také impulzivní a bezohlední, což může být nebezpečné.

Agresivní narcista

Agresivní narcista je jeden z nejnebezpečnějších typů narcistů, kteří se vyskytují v psychologické oblasti. Tito narcisté mají tendenci používat fyzickou sílu k tomu, aby si udrželi kontrolu a moc nad ostatními lidmi.

Agresivní narcista může být násilný, zejména pokud se cítí ohrožen nebo zahanben. To znamená, že tito lidé mohou začít používat fyzickou sílu, když se cítí ohroženi, aby si udrželi své ego a moc. Mohou se stát velmi útočnými a agresivními a používat násilí, aby si udrželi kontrolu.

Agresivní narcisté mohou mít tendenci být velmi manipulativní a využívat situace, aby se dostali k moci. Mohou používat hrozby a zastrašování k tomu, aby si udrželi kontrolu nad ostatními lidmi. Tito lidé mohou být velmi nebezpeční, protože jsou velmi agresivní a mohou používat násilí k tomu, aby se dostali k moci.

Pro ty, kteří jsou v kontaktu s agresivním narcistou, může být obtížné se s nimi vyrovnat. Agresivní narcisté mohou být velmi manipulativní a využívat situace, aby se dostali k moci. Mohou používat hrozby a zastrašování, aby si udrželi kontrolu nad ostatními lidmi.

Je důležité, aby lidé byli schopni rozpoznat agresivního narcistu a věděli, jak se s ním vyrovnat. Pokud je někdo v kontaktu s agresivním narcistou, měli by být opatrní a vyvarovat se konfliktů. Měli by také vyhledat pomoc od profesionálního kouče nebo psychologa, který jim může pomoci s vyrovnáním se s takovým jedincem.

Celkově lze říci, že agresivní narcisté jsou velmi nebezpeční a mohou způsobit vážné poškození ostatním. Proto je důležité být obezřetný a vyhledat pomoc, pokud jste v kontaktu s agresivním narcistou.

Grandiózní narcista

Grandiózní narcista je další z nebezpečných typů narcistů, kteří se vyskytují v psychologické oblasti. Tito narcisté mají nafouklé ego a pocit, že jsou lepší a důležitější než ostatní lidé. Mohou být velmi sebestřední a nevstřícní k ostatním. Tento typ narcisty může být velmi nebezpečný, zejména když se cítí ohrožený nebo ignorován ostatními.

Grandiózní narcisté mohou být velmi manipulativní a používat kontrolu a manipulaci k tomu, aby si udrželi pozornost. Cítí se ohroženi, pokud nejsou středem pozornosti, a tak mohou používat různé způsoby, jak si zajistit to, aby si je ostatní všimli. Mohou se snažit přitahovat pozornost výstředním chováním nebo extrémním sebevědomím.

Grandiózní narcisté také mohou mít tendenci být velmi kritičtí vůči ostatním a mohou se snadno rozzlobit, pokud se jim nedaří dosáhnout toho, co chtějí. Mohou být velmi nároční a mohou mít vysoká očekávání, zejména pokud jde o vztahy a kariéru.

Pro ty, kteří jsou v kontaktu s grandiózním narcistou, může být obtížné se s nimi vyrovnat. Tito lidé často nevnímají potřeby ostatních a mohou být velmi nároční a manipulativní. Je důležité si uvědomit, že vztah s grandiózním narcistou může být velmi náročný a vyžaduje velké množství trpělivosti a komunikace.

Je také důležité mít na paměti, že grandiózní narcisté se mohou zdát velmi sebejistí a úspěšní, ale v mnoha případech skrývají své vnitřní pochybnosti a strachy. Mohou být velmi zranitelní a touží po uznání a uznání od ostatních.

Celkově lze říci, že grandiózní narcisté jsou velmi nebezpeční a mohou způsobit vážné poškození ostatním. Proto je důležité být obezřetný a vyhledat pomoc od profesionálního psychologa, pokud se s takovým jedincem setkáte.

Paranoický narcista

Paranoický narcista je další z nebezpečných typů narcistů, kteří se vyskytují v psychologické oblasti. Tito narcisté mohou mít pocit, že jsou neustále pronásledováni a ohrožováni. Mohou se cítit ohroženi kritikou nebo odmítnutím a mohou se bránit použitím agresivního chování.

Paranoický narcista má tendenci být podezřívavý a nedůvěřivý vůči ostatním. Mohou se bát, že ostatní lidé se snaží ovládnout nebo manipulovat s nimi. Mohou také mít tendenci být přecitlivělí na kritiku a odmítnutí, což může vést k agresivnímu chování a nekontrolovatelným reakcím.

Tito narcisté často nejsou schopni pochopit pohled ostatních lidí a jejich perspektivu. Mohou mít pocit, že ostatní lidé se snaží poškodit jejich reputaci nebo jim ublížit. Tento druh paranoia může vést k nepřátelskému chování a podezíravosti vůči ostatním.

Paranoický narcista se také může snažit kontrolovat ostatní lidi a manipulovat s nimi. Mohou mít pocit, že kontrolují situaci, pokud se jim podaří kontrolovat ostatní lidi kolem sebe. Tyto tendence mohou vést k manipulaci a kontrole druhých.

Pro ty, kteří jsou v kontaktu s paranoickým narcistou, může být obtížné se s nimi vyrovnat. Tyto osoby mohou být velmi náročné a nepřátelské, a tak je důležité si uvědomit, jakým způsobem s nimi komunikovat. Může být také užitečné vyhledat pomoc od profesionálního psychologa, který vám může pomoci s vyrovnáním se s paranoickým narcistou.

Celkově lze říci, že paranoický narcista je velmi nebezpečný a může způsobit vážné poškození ostatním. Proto je důležité být obezřetný a vyhledat pomoc, pokud se s takovým jedincem setkáte.

Vypočítavý narcista

Vypočítavý narcista je další z nebezpečných typů narcistů, kteří se vyskytují v psychologické oblasti. Tito narcisté se snaží dosáhnout svých cílů a získat moc a kontrolu, i když to znamená použití manipulace a vydírání. Mohou být velmi chytří a umějí se přizpůsobit, aby dosáhli svých cílů.

Vypočítavý narcista často manipuluje s ostatními lidmi, aby dosáhl svých cílů. Mohou používat lichotky, lži, vydírání a jiné manipulativní taktiky, aby si zajistili to, co chtějí. Tento typ narcisty může být velmi nebezpečný, protože se snaží dosáhnout svých cílů bez ohledu na důsledky a na úkor ostatních.

Vypočítavý narcista může mít také tendenci být závistivý k lidem, kteří mají více úspěchu nebo mají něco, co chtějí. Tito lidé mohou být velmi závistiví a mohou používat manipulaci a kontrolu k tomu, aby se dostali do pozice, kterou chtějí. Mohou se cítit ohroženi úspěchem ostatních a mohou být připraveni udělat cokoli, aby se dostali na vrchol.

Pro ty, kteří jsou v kontaktu s vypočítavým narcistou, může být obtížné se s nimi vyrovnat. Tyto osoby mohou být velmi manipulativní a mohou používat různé způsoby, jak si zajistit to, co chtějí. Je důležité si uvědomit, že vztah s vypočítavým narcistou může být velmi náročný a vyžaduje velké množství trpělivosti a komunikace.

Je také důležité mít na paměti, že vypočítavý narcista se může zdát velmi sebejistý a úspěšný, ale v mnoha případech skrývají své vnitřní pochybnosti a strachy. Mohou být velmi zranitelní a touží po uznání a uznání od ostatních.

Celkově lze říci, že vypočítavý narcista je velmi nebezpečný a může způsobit vážné poškození ostatním. Proto je důležité být obezřetný a vyhledat pomoc od profesionálního psychologa.

Sociopatický narcista

Sociopatický narcista je nebezpečný typ narcisty, který se vyskytuje v psychologické oblasti. Tito narcisté mají tendenci ignorovat pravidla a normy společnosti a mohou mít malou empatii nebo lítost. Jejich chování je často manipulativní a vydírají ostatní, aby získali to, co chtějí. Mohou být také impulzivní a bezohlední, což může být nebezpečné.

Sociopatický narcista má tendenci být velmi manipulativní a používat lidí, aby získal kontrolu nad situací. Mohou být velmi vynalézaví a využívají různé taktiky, aby dosáhli svých cílů. Tyto taktiky mohou zahrnovat lži, vydírání a podvádění.

Sociopatický narcista může mít také malou empatii a lítost k ostatním. Mohou být bezohlední vůči potřebám ostatních a jednat pouze vlastní prospěch. Tento typ narcisty může být nebezpečný, zejména pokud má přístup k moci nebo zdrojům.

Sociopatický narcista má tendenci být impulzivní a bezohledný, což může být nebezpečné pro ostatní lidi. Tito lidé mohou jednat bez ohledu na následky a mohou riskovat zdraví a bezpečnost ostatních. Mohou mít také tendenci být velmi agrese a používat násilí jako způsob, jak si zajistit to, co chtějí.

Pro ty, kteří jsou v kontaktu s sociopatickým narcistou, může být obtížné se s nimi vyrovnat. Tito lidé často nejsou ochotni brát zodpovědnost za své chování a mohou se snažit vyhnout se důsledkům svých činů. Proto je důležité být obezřetný a vyhledat pomoc od profesionálního psychologa, pokud se s takovým jedincem setkáte.

Celkově lze říci, že sociopatický narcista je velmi nebezpečný a může způsobit vážné poškození ostatním. Proto je důležité být obezřetný a vyhledat pomoc od odborníka, pokud máte podezření, že se s ním setkáváte.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik