Pohádka pro děti: Tatínek narcista

Poslední aktualizace: 19 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Byl jednou jeden krásný a klidný les, kde žili různá zvířátka. V tomto lese žila také chytrá a moudrá sova, jménem Ramani. Ramani měla zvláštní schopnost – uměla vnímat a rozumět pocitům a myšlenkám všech zvířat kolem sebe.

Jednoho dne přišel k Ramani malý zajíček jménem Lukáš. Lukáš byl smutný a zmatený. Jeho tatínek, pan Zajíc, byl velmi sebevědomý a pyšný, ale často zapomínal na Lukášovy potřeby a pocity.

"Milý Lukáši," začala moudrá Ramani, "chci ti vyprávět příběh, který ti pomůže pochopit tvého tatínka a naučí tě, jak být silný a šťastný i přes jeho chování."

Dávno předtím, než se narodil tvůj tatínek, žil v tomto lese mladý princ Mamánek, který měl něco, co se nazývá narcismus. Byl velmi zaměřený na sebe a neuměl rozpoznat potřeby a pocity ostatních. Mamánek se jednoho dne zamiloval do krásného zrcadla, které mu ukazovalo jen to nejlepší na něm. Nechtěl se na nic jiného dívat.

Jednoho dne Mamánek potkal krásnou a laskavou princeznu. Princezna chtěla s princem sdílet své srdce, ale princ byl příliš zaměřen na své zrcadlo a na sebe. Všimla si, že princ potřebuje pomoc, a tak ho vzala za ruku a přivedla k moudré sově Ramani.

Ramani, stejně jako teď s tebou, promluvila s princem a princeznou o důležitých věcech, jako je láska, soucit a vzájemný respekt. Pomohla princovi pochopit, že zrcadlo mu ukazuje jen jednu část sebe a že skutečné štěstí a láska se nacházejí v srdci, kde můžeme rozpoznat potřeby a pocity druhých.

Princ se začal učit a pomalu se měnil. S princeznou začal sdílet své srdce a pomáhal ostatním zvířatům v lese. Jeho zrcadlo už nebylo tak důležité.

"Lukáši," řekla moudrá Ramani, "tento příběh ti ukazuje, že i když se tvůj tatínek někdy chová jako mladý princ Mamánek, můžeš se naučit a růst, abys měl zdravé vztahy plné lásky, respektu a podpory. Tvůj tatínek ti možná ukazuje jiný příklad, ale ty máš sílu a odvahu stát se tím nejlepším, jakým můžeš být."

Lukáš poslouchal a cítil, jak se mu v srdci rozlévá teplo a síla. Zeptal se: "Ramani, jak se mohu naučit stát se silným a šťastným, když mi můj tatínek ubírá sebedůvěru?"

Ramani se na Lukáše laskavě podívala a odpověděla: "Lukáši, nejprve si musíš uvědomit, že ty jsi úžasný a máš hodnotu, ať už tvůj tatínek říká cokoli. Dále je důležité najít si přátele a lidi, kteří tě podporují a milují tě takového, jaký jsi."

"Je také důležité naučit se otevřít své srdce a naslouchat potřebám a pocitům druhých. Tímto způsobem se naučíš, jak být empatický a milující, a budeš moci vytvářet zdravé vztahy s ostatními."

"A to nejdůležitější," pokračovala Ramani, "nauč se odpouštět. Odpouštění ti pomůže uvolnit bolest a zklamání, které můžeš cítit kvůli tvému tatínkovi. Být schopen odpustit znamená osvobodit se od zášti a nechat své srdce otevřené pro lásku a štěstí."

Lukáš děkoval Ramani za její moudrost a podporu. S novou sebedůvěrou a pochopením se vrátil domů a začal pracovat na svém vlastním osobním růstu a štěstí. Věděl, že s pomocí Ramani a svou vlastní silou se může naučit, jak žít plnohodnotný a šťastný život, navzdory tomu, že jeho tatínek má narcistické chování.


Chcete se dozvědět, jak si otevřít srdce? Natočil jsem meditace, které poskytují kompletní návod. 

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik