Příběh Petry a gaslightera Tomáše

Poslední aktualizace: 19 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Narcistické chování v romantických vztazích: Gaslighting a manipulace

V romantických vztazích může být těžké rozpoznat, kdy se stáváme obětí manipulace a gaslightingu ze strany narcistického partnera. Bohužel, narcisté často používají tyto techniky k získání moci a kontroly nad svým partnerem, což může vést k poškození sebeúcty a ztrátě důvěry v sebe sama.

Gaslightingu je jinak říká: "plynulé týrání"

  🛟 Stáhněte si PDF, ve kterém odhalujeme 21 emočních, psychologických a behaviorálních projevů obětí gaslightingu.  

V tomto článku se podíváme na několik způsobů, jakými narcistický partner může využít radosti a úspěchu druhé osoby k prosazení kontroly a moci. Budeme se také zaměřovat na dlouhodobé účinky gaslightingu a na to, jak se před nimi chránit.

Určitě si přečtěte dva přepisy rozhovorů mezi Petrou a gaslighterem Tomášem. Ukazujeme v nich, jak se účinně bránit. Na konci si všimněte, že pokud gaslighting dělá narcista, tak je to lezení na horu bez vrcholu a vlastně nemá ani smysl začínat.

Na konci článku vám nabízíme jednu skvělou radu!

Gaslighting je forma psychologické manipulace, během které jedna osoba nutí druhou pochybovat o svém vlastním úsudku, zkušenostech nebo realitě. Tato manipulace může zahrnovat lhaní, zatajování informací nebo jiné chování, které ovlivňuje myšlení, cítění nebo jednání druhé osoby.

Využití radosti a úspěchu partnera

Když se jeden z partnerů vrátí domů nadšený z nového klienta, může druhý narcistický partner tuto situaci využít k prosazení kontroly a moci. Například:

 • Minimalizování úspěchu: Narcistický partner může snižovat význam úspěchu partnera, aby se on sám cítil nadřazeně. Například by mohl říci, že získání nového klienta není tak velká věc nebo že to bylo jen štěstí.
 • Odmítání radosti: Narcist může odmítnout sdílet radost partnera a namísto toho se soustředit na negativní aspekty situace nebo přenést pozornost na své vlastní problémy a potřeby.
 • Vyvolávání pocitu viny: Narcistický partner může dát partnerovi najevo, že jeho úspěch způsobuje problémy v jejich vztahu, například tím, že mu vyčítá, že tráví příliš mnoho času v práci.

Například:

Petra: "Jsem tak nadšená, že jsem právě uzavřela smlouvu s novým klientem!"

Tomáš (odmítá radost): "Jo, to je hezké, ale proč se nesoustředíš na větší cíle? Tahle jedna dohoda nebude znamenat velký rozdíl."

Petra (chránící svou radost): "Možná to nebude mít velký dopad, ale i tak jsem na sebe hrdá a jsem šťastná, že jsem tohoto milníku dosáhla."

Tomáš (minimalizuje úspěch): "Ty toho naděláš. Získávat klienty je běžná součást podnikání."

Petra (obhajuje svůj úspěch): "Jsem si jistá, že ano, ale to nic neubírá na tom, že jsem tvrdě pracovala a že jsem hrdá na výsledek."

Tomáš (vyvolávající pocit viny): "Měla by ses soustředit na důležitější věci. Uzavření jednoho tvého obchodu není nic ve srovnání s tím, co řešíme u nás ve firmě."

Petra (chrání své pocity): "Chápu, že mohou být větší problémy, na které se musím zaměřit, ale to neznamená, že bych neměla oslavovat své úspěchy. Jsem hrdá na to, čeho jsem dosáhla, a jsem ráda, že to mohu s tebou nebo bez tebe oslavit."

Dlouhodobé účinky gaslightingu

Gaslighting může mít vážné a dlouhodobé dopady na manipulovaného partnera. Mezi tyto dopady patří:

 • Ztráta důvěry v sebe sama: Gaslighting může vést k pochybování o vlastním úsudku a rozhodování, což následně vede k oslabení sebedůvěry a sebeúcty.
 • Pocity bezcennosti: Manipulace a zpochybňování úspěchů mohou vést k pocitu bezcennosti a nedostatku sebeúcty.
 • Emoční závislost: Může se stát emočně závislí na narcistovi, protože vám chybí důvěra vlastních schopností a potřeba potvrzení a podpora od manipulátora.
 • Deprese a úzkost: Pocity bezmoci, zmatku a izolace v důsledku gaslightingu a manipulace mohou vést k depresi a úzkosti.

Ochrana před účinky gaslightingu a manipulace

Partner se může chránit před účinky gaslightingu a manipulace pomocí:

 • Získávání informací a vzdělávání: Rozpoznání a porozumění gaslightingu a narcistickému chování je prvním krokem k ochraně před manipulací. Vzdělávání a získávání informací o těchto jevech může partnerovi pomoci identifikovat a odhalit manipulativní taktiky. Poslouchejte náš podcast nebo získejte některé z našich užitečných PDF souborů.
 • Budování sebevědomí a sebeúcty: Pravidelné posilování vlastní sebeúcty a sebevědomí vám může pomoci, udržet si svou autonomii a ochránit se před manipulací. To může zahrnovat vyhledávání pozitivních zkušeností, udržování vlastních koníčků a zájmů, a pečování o sebe fyzicky, emocionálně a mentálně.
 • Hledání podpory: Mluvení s důvěryhodnými přáteli, rodinnými členy nebo profesionálem vám může pomoci získat perspektivu, podporu a rady ohledně situace. Tato podpora může být neocenitelná při řešení manipulativního chování narcistického partnera. Navštivte naší podpůrnou skupinu - Noční můry narcistů.
 • Stanovení hranic: Naučit se ochránit a udržovat zdravé hranice je klíčové pro ochranu před manipulací. V případě mírně toxických partnerů byste měli být schopni komunikovat své potřeby, pocity a očekávání a trvat na respektování těchto hranic.
 • Zvažování ukončení vztahu: Pokud se situace nezlepšuje a manipulace pokračuje, může být nezbytné zvážit ukončení vztahu. Je důležité, abyste si uvědomili, že máte právo na zdravý, respektující a podporující vztah a že někdy je nejlepší rozhodnutí odejít.

Udržení pocitu sebevědomí a autonomie je klíčovým faktorem při ochraně před účinky gaslightingu a manipulace. Vzdělávání, podpora a zdravé sebevědomí vám mohou pomoci rozpoznat manipulativní chování a učinit nezbytná opatření k zajištění svého emocionálního a psychického bezpečí a zdraví.

Rozhovor Petry s gaslighterem Tomášem

Petra: "Jsem tak šťastná, právě jsem získala úžasného nového klienta na dlouhodobý kontrakt!"

Tomáš: "Konečně, po tolika měsících to není nic moc."

Petra: "Tvrdě jsem na tom pracovala a myslím, že jsem odvedla skvělou práci. Jsem na sebe opravdu pyšná."

Tomáš: "Je to v pořádku, ale nepředbíhej. Je před tebou ještě hodně práce."

Petra: "Vím to, ale i tak jsem z tohoto úspěchu nadšená. Jsem si jistá, že mě čeká spousta tvrdé práce, ale těším se na to."

Tomáš: "Neměla bys na sebe být tak pyšná. Měla bys být vděčná, že ti klient dal šanci."

Petra: "Jsem vděčná za příležitost, ale také jsem opravdu tvrdě pracovala, abych tohoto klienta získala. Jsem hrdá na to, že jsem to dokázala a že jsem si získala jeho důvěru."

Tomáš: "No, možná bys měla přestat mluvit jen o sobě a svých úspěších a začít se zaměřovat na naše společné cíle. Myslím si, že poslední dobou jsem na všechno sám."

Petra: "Omlouvám se, jestli jsem ti připadala egocentrická. Chci se s tebou podělit o radost z tohoto úspěchu, protože vím, že jsme v tom spolu."

Tomáš: "Jenom si nemysli, že jsi neomylná jen kvůli jednomu “úspěchu”. Až za jednoho klienta získáš odměnu jako já, tak se můžeme bavit o úspěchu."

Petra: "Chápu, že máme oba své úspěchy a jsem vděčná za všechno, co jsi pro nás udělal. Chci, abychom mohli oslavovat naše úspěchy společně a podporovat se navzájem."

Tomáš: "Dobře, ale nezapomeň, že tvůj úspěch mě něco stál. Kdo hlídal děti, když sis studovala a lítala neúspěšně po klientech?"

Petra: "Za to tě chci ocenit, je však důležité, abys své potřeby komunikoval hned a nikoliv mi je zpětně vyčítal."

Tomáš: "To je pravda, ale myslím si, že můžeš zapomenout na to, že získáš dalšího klienta. Takové štěstí znova nepřijde."

Petra: "Rozumím, že je důležité být realistický a připravený na výzvy, ale také si myslím, že je důležité oslavovat úspěchy a být na sebe hrdý. Děkuji za tvé rady a podporu, ale také bych ocenila, kdybys měl více pochopení pro mé pocity radosti a hrdosti. Oceň mě za můj úspěch na místo tvého subjektivně negativního hodnocení a nevyžádaných rad.”

Tomáš: “To snad není možná. Tak teď jsem špatný já? Asi jsi zapomněla, kdo ti se vším pomohl. Kde bys teď byla, kdybych ti nekoupil auto. Kdo ti platí telefon? Kdo ti nechal udělat webové stránky a vizitky?

Petra: "Co bys chtěl touto konverzací vidět nebo dosáhnout? Už jsem se ti omluvila, uznala tvé zásluhy a jen tě žádám o láskyplné, empatické a manželské přijetí a uznání mých pocitů. Ty nejsi schopný empatie a soucitu?

Tomáš: To ty nejsi schopná empatie a soucitu. Celou dobu se ti snažím říct, jak to bylo těžké, když jsme neměli klienty a co všechno jsem musel dělat a ty místo toho sebestředně a sobecky mluvíš jen o sobě. Ty mě snad ani nemáš ráda a nezáleží ti na mě.

Skvělá rada

Pokud máte radost z úspěchu a doma máte narcistu, najděte si vždy záložní plán, s kým to oslavíte. Někdy je lepší to nejdříve oslavit v podpůrné skupině, s kamarády nebo rodinou a až pak to říct manželovi.

Když bude mít období lovebobingu, tak to budete slavit dvacetkrát, ale když se rozhodne využít vaší radosti a úspěchu k prosazení kontroly a moci, můžete hned po první větě skončit a jít dělat něco, co vám udělá radost.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik