Ruminace (přemítání) obětí narcismu o vztahu s narcistou

Poslední aktualizace: 9 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Oběti narcismu často procházejí tím, co bychom mohli nazvat “přežvykování mysli” - nutkavým přemítáním, které nikam nevede - ruminací. Tyto myšlenky jsou jako nekonečná spirála, která se vrací k stejným bodům stále dokola - vzpomínky na křivdy, na slova, která byla řečena, na činy, které byly spáchány. Tyto myšlenky mohou být devastující a ovlivnit schopnost komunikovat s narcistou.

Ruminace je jako vichr, který vás unáší do negativní minulosti a do katastrofické budoucnosti a nechává vás uvíznout v přítomnosti. Oběti narcismu jsou velmi často zaneprázdněné analýzou toho, co narcista řekl a udělal, hledáním způsobů, jak se vyhnout dalším konfliktům a klepáním se strachy, co zase přijde. Díky tomu mají potíže s efektivní komunikací a s nastavením hranic.

Sonya Lyubomirsky, odbornice na psychologii štěstí z Ameriky, má za to, že nadměrné přemýšlení, zvané ruminace, je jedním z hlavních překážek, které nám stojí v cestě ke štěstí. Chceme-li být šťastní, musíme omezit nutkavé přemýšlení, dokázat ho nechat být a osvojit si nový posilňující způsob myšlení.

Komunikace s narcistou je často jako tanec na tenkém ledě. Slova musí být pečlivě vybírána a emocionální reakce musí být omezené, aby nedošlo k eskalaci konfliktu. Ruminace může toto úsilí komplikovat, protože může vést k sebepodceňování a nedůvěře v sebe sama, což ale může ztížit efektivní vyjednávání a prosazování toho, na čem vám záleží a co je pro vás skutečně důležité.

Jak se vypořádat s ruminací?

Vypořádání se s vlastními emocemi a myšlenkami si vyžaduje sebejistotu a sebedůvěru. Jednou ze strategií je psaní deníku. Tato technika může být účinným nástrojem pro porozumění a zpracování ruminace. Psaní deníku může poskytnout obětem narcismu bezpečné místo, kde si mohou vyjádřit své pocity a myšlenky, aniž by se bály odsouzení nebo kritiky. Může jim také pomoci lépe porozumět svým vlastním emocím a zkušenostem, což může vést k větší sebeúctě a sebevědomí.

Ruminace může být velmi náročná, ale je důležité si uvědomit, že je to část procesu uzdravení z narcistické manipulace. S porozuměním a podporou je možné tyto myšlenky zvládnout a najít způsoby, jak efektivněji komunikovat s narcisty a prosazovat vlastní potřeby a přání.

Co je Ruminace?

Ruminace je stav, ve kterém naše mysl neustále opakuje určitou myšlenku nebo situaci. Psychologové tuto činnost označují jako kontraproduktivní, protože místo poskytnutí nových řešení nebo pochopení situace vede ke zvýšení emocionálního stresu a vyčerpání. Ruminace často slouží jako základ pro obsese a další úzkostné problémy.

Je důležité odlišit ruminaci od trpělivosti. Některé životní problémy vyžadují opakované přemýšlení a zvažování z různých úhlů pohledu. Tento proces může přinést klíčové vhledy a vést k správnému rozhodnutí. Ruminace je však na rozdíl od toho stagnující stav, kde neprobíhá žádný pokrok.

Ruminace by měla být také odlišena od pomalých modů myšlení, které jsou součástí komplexnějšího fantazijně-pocitového zpracování situace. Pomalé myšlenkové procesy jsou dnes oblíbeným tématem v psychologii, ačkoli vyžadují čas a prostor k tomu, aby se plně rozvinuly a přinesly cenné výsledky.

Ruminací nevyléčíte další ruminaci o předchozí ruminaci. Místo toho vede pouze k větší ruminaci a výsledný stres a úzkost mohou zvýšit frekvenci ruminace. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout ruminaci, je naučit se ji rozpoznat a nechat ji být. Děkuji, že se mě snažíš chránit, ale já chci žít z pozitivně vytvořené budoucnosti, kde není prostor pro narcismus a už se

Schopnost rozlišovat mezi ruminací a produktivním myšlenkovým procesem je základní dovedností pro správu vlastního psychického života. Bez tohoto rozlišování riskujeme, že se ponoříme do cyklu nekonečného a škodlivého přemýšlení, které nám zabrání v pokroku a dosažení našich cílů.

I přesto, že se ruminace může zdát vyčerpávající a destruktivní, může mít také svou terapeutickou hodnotu. Záleží však na tom, jakým způsobem ji zvládáme a zda dokážeme rozlišit mezi produktivní a destruktivní formou. Pokud dokážeme použít naši ruminaci jako nástroj k analýze našich problémů a postavit ji na bázi konstruktivní sebereflexe, může nám pomoci v procesu seberozvoje a sebepoznání.

Na druhou stranu, příliš mnoho ruminace nás může zahltit a přinést nám spíše úzkost a strach.

Je důležité se naučit, jak s těmito myšlenkami pracovat, aby nás nepřemohly.

V dnešní době, kdy je v naší společnosti narcismus stále více přítomen, je důležité, aby oběti narcismu měli k dispozici nástroje a strategie, které jim pomohou zvládnout následky tohoto osobnostního rysu. Ačkoli může být cesta k hojení dlouhá a náročná, je důležité si pamatovat, že je možné najít světlo na konci tunelu a znovu najít své vlastní sebevědomí a sebeúctu.

Nemusíte na to být sami. Máte možnost se připojit do naší podpůrné skupiny pro oběti narcismu.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik