Střídavá péče o děti s narcistou

Poslední aktualizace: 22 March 2024 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Abyste se vyhnuli problémům, zvažte možnost, že všechna ujednání budou oficiálně projednána v přítomnosti soudu. Připravte se na to, že narcisté mají pocit nadřazenosti a speciálního zacházení, proto si mohou dovolit nedodržovat pravidla a dohody. 

Znáte náš kurz: Rozvod s narcistou?

Krok 1: Určete, jak si rozdělíte čas s dětmi.

To zahrnuje konkrétní určení, které dny budou vaše děti s jedním rodičem a které dny budou s druhým rodičem. Můžete také uvést podrobnosti o tom, kde budou trávit prázdniny, dovolené a dokonce i narozeniny. Čím více budete konkrétní, tím lépe. nebojte se definovat do detailu každý den, hodnu, týden atd. Dělejte to každý rok. Vytvořte sdílený kalendář (například Google kalendář nebo aplikace: calendar.online). Nikdy nedůvěřujte narcistům, že to dodrží tak, jak se očekává, ale raději buďte příčinou v záležitosti. 

Krok 2: Určete čas začátku a konce každé návštěvy.

Aby nedošlo k nedorozumění nebo zmatkům, měl by plán střídavé péče o děti obsahovat konkrétní časy vyzvednutí a předání dětí každému z rodičů. Například matka může mít děti od nedělního večera v 19:00 hodin do pátečního ukončení školní docházky a otec je může mít od pátku po škole od 15:00 hodin do neděle 19:00 hodin.

PZN: Tohle potřebujete, abyste mohli mít důkazy o způsobu chování a manipulaci narcistického partnera, který doslova bude nenávidě tyto časy a bude manipulovat s vámi a se všemi okolo, že vy jste divná, protože on je důležitější a musí mít flexibilnější možnosti. 

Krok 3: Stanovte místo vyzvedávání a předávání dětí.

Cílem je omezit komunikaci mezi rodiči. Zvolte proto neutrální místo pro předávání a vyzvedávání. Může to být parkoviště mezi oběma domy, kde se děti mohou rychle přesunout z jednoho auta do druhého.

V závislosti na míře nepřátelství můžete dokonce zajistit, aby děti mezi domovy převážel někdo jiný - třeba neutrální příbuzný nebo kamarád. Pokud jsou děti starší, tak mohou přejíždět i sami. 

Dejte narcistům najevo ignoraci a sebejistotu - to je jejich největší noční můra. Sdílí to s námi lidí v naší podpůrné komunitě: Noční můry narcistů.

Krok 4: Projednejte, jak budete řešit zrušení návštěvy.

Ke zrušení návštěvy dojde, proto si načrtněte plán, jak tyto situace řešit. Vzpomeňte si - jednáte s narcistou, takže vždy se pokusí vás nějak rozhodit, aby měl moc a kontrolu a vy jste mu poskytla narcistickou výživu.

Zcela jasně si ujasněte, zda si rodič bude moci svůj čas nahradit. Pokud ano, měl by plán uvádět, kdy tak bude moci učinit. 

Rodič může například dostat den navíc v týdnu nebo strávit s dítětem delší prázdniny či dovolenou. 

Definujte, jak dopředu je potřeba nahlásit zrušení návštěvy a co se stane, když někdo zruší návštěvy 5x a více v rozporu s dohodou. Opět tyto dokumenty a záznamy potřebujete pro případné budoucí spory a vyjednávání. Obecně platí, že narcisté neumí být zodpovědní a velmi rádi jednají tak, aby měli moc a kontrolu, což se projevu tím, že narušují hranice a nedodržují pravidla. Mají pocit, že se s nimi musí zacházet jinak, než je dohodnuto.

Krok 5: Vytvořte plán pro řešení sporů.

Když plán střídavé péče funguje nejen podle kalendáře, ale i na základě psychického rozladění dítěte, tak je potřeba vyhlásit breakdown a opět se setkat u advokáta. Žádný plán není nikdy dokonalý, zejména pokud je jeden z rodičů narcis nebo psychopat.

Pokud předpokládáte problémy, požádejte soud o jmenování mediátora (někdy označovaného jako koordinátor rodičovské výchovy). Místo hádek si můžete naplánovat schůzku s mediátorem, na které konflikt vyřešíte. To vám pomůže udržet situaci pod kontrolou a zajistit, aby bylo vždy v první řadě zohledněno blaho vašich dětí.

Vytvoření efektivního plánu střídavé péče vyžaduje pečlivé promyšlení a spolupráci. Následující tipy mohou pomoci zajistit, že váš plán bude fungovat pro všechny zúčastněné strany:

  1. Vytvořte plán na vzájemném respektu: I když nemusíte s druhým rodičem komunikovat často, je důležité udržovat základní úroveň respektu. To usnadní řešení případných problémů, které mohou vzniknout. Vím, že s narcistou to není jednoduché, ale je zásadní, aby způsob, jak se zobrazujete světu byl takový, že ostatní uvidí, že respektujete vztah otce a dětí.
  2. Buďte flexibilní, kde je to možné: I když plán střídavé péče o děti má být pevný, někdy může být v zájmu dětí nebo kvůli nečekaným okolnostem nutná jistá míra flexibility. Pozor na manipulaci ze strany narcisty. Raději buďte člověkem integrity a ctěte své slovo a požadujte to od protistrany.
  3. Komunikujte efektivně: V případech, kdy musíte s druhým rodičem komunikovat, učiňte tak jasně a stručně. Můžete využít metodu SIPEJ. Zvažte použití e-mailů nebo textových zpráv, abyste měli záznam o tom, co bylo řečeno. S narcisty nedoporučuji jiný styl komunikace. Dokonce i telefonní rozhovory umí nový telefony s AI (umělou inteligencí) přepisovat.
  4. Zaměřte se na potřeby dětí: Veškeré rozhodnutí a plány by měly být vytvářeny s ohledem na nejlepší zájmy dětí. To zahrnuje nejen jejich fyzické potřeby, ale také emocionální a vzdělávací potřeby. Všichni ostatní musí vidět, že jednáte v zájmu dětí.
  5. Zvažte pomoc odborníků: Pokud máte problémy s vytvořením nebo udržením plánu střídavé péče, nebojte se obrátit na odborníky. Dnes a denně slyšíme podobné problémy a víme, kdy klienti soudy vyhrávají a kdy je prohrávají. Víme, jak se stát noční můrou narcistů a jak tančit mezi narcisty.

Vytvoření funkčního plánu střídavé péče o děti může být složitý proces, jeho cílem je poskytnout stabilní a harmonické prostředí pro vaše děti.

Pamatujte, že děti jsou většinou loajální k oběma rodičům. 

Držení se těchto zásad vám může pomoci vytvořit plán, který uspokojí potřeby všech zúčastněných a zajistí, že vaše děti budou vyrůstat v láskyplném a podporujícím prostředí, bez ohledu na osobní rozdíly mezi rodiči.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik