Dokonalé manželství - vědomé rozhodnutí na celý život

Poslední aktualizace: 31 January 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Určitě si řeknete, že neexistuje nic dokonalého a už vůbec ne manželství. Co když pravdou je opak? Co když to vaše manželství je již dokonalé a vy jste si toho ještě nevšimli?

Vaše manželství v současnosti nemůže být dokonalejší, než ho máte. Pokud by to šlo, tak by takové bylo. Otázkou tedy není: "Proč moje manželství není dokonalé?", ale otázkou je:

"Jaké konverzace chybí, abych mohl žít život který miluji s partnerem, se kterým stojí za to žít?"

Nejnovější výzkumy v oblasti psychologie poskytují velmi jednoduchá vysvětlení, co se odehrává ve vztazích, které fungují a proč i po 20 letech manželství tyto páry mají pocit, že svého partnera milují ještě víc než na samém začátku.

V tomto článku vám odhalíme, jak si vytvořit budoucnost, jenž v přítomnosti z vašeho manželství udělá ten nejkrásnější vztah nebo vám poskytne vážné zamyšlení, jestli je váš partner tím pravým, se kterým chcete být dalších 100 let.

Lidský mozek je jako počítač. Na každý podmět v něm existuje nějaká reakce. Lidé se velmi často domnívají, že výsledky, kterých dosahují, jsou následkem jejich minulých nebo přítomných zkušeností, ale vědecké studie (1) odhalují, že jsme spíše pohánění naší představou a nadějí o budoucnosti. Odborně se tomu říká předvídavost – přemýšlení o budoucnosti. (2)

Pokud se v současném vztahu necítíte spokojení, milovaní, radostní, sebe-vyjádření a sebe-naplnění, tak si položte zásadní otázku:

💡Jaká budoucnost pohaní naše manželství a v přítomnosti tvaruje a zabarvuje náš vztah?

Poku jste jako většina našich klientů, tak si možná právě teď uvědomujete, že jste si ještě s partnerem nesedli a nevytvořili vytvořenou budoucnost skrze posilňující kontext k této budoucnosti. Jinak řečeno, ještě jste nevedli vědomý rozhovor o budoucnosti, která by vaše manželství poháněla nadějí, jenž vám poskytuje smysl a proměňuje vaše současné chování.

Odpovězte si sami pro sebe na následující otázky:

 • Jaký je důvod nebo cíl našeho manželství?
 • Kam mě naše manželství vede?
 • Kým díky našemu manželství jsem?

Jak jsme v úvodu napsali: "Jednoduchost je někdy mnohem náročnější než složitost." Existují tři úrovně pochopení jakékoliv události nebo akce:

 • Co
 • Jak
 • Proč

Pojďme si to vysvětlit na příkladu manželství:

 • První úroveň je schopnost vysvětlit, co se stalo: Řekli jsme si ano. jsme manželé.
 • Druhá úroveň je schopnost vysvětlit, jak k tomu došlo: Dohodli jsme se, pak nám někdo přečetl slib, na který jsme odpověděli ano, dali si pusu a podepsali papíry.
 • Třetí úroveň je schopnost vysvětlit, proč k danému chování došlo: Měli jsme vědomou či nevědomou naději a představu vysněné budoucnosti.

Za jakýmkoliv chováním je vždy nějaký důvod nebo cíl. Vždy to má nějaký účel. Čím vědoměji si vybíráme cíle a účel, tím více se zajíme o to, kým budeme a jak se budeme chovat. Vnitřní motivací výběru cíle je buď se vyhnout něčemu, co nechcete, aby se stalo nebo se přiblížit k něčemu, co chcete, aby se stalo.

Většina lidí je spíše poháněna strachem a vyhýbáním se, proto často říkají: "Nechci mít manželství, jako měli moji rodiče." Nebo: "Bojím se, že mě podvede."

Uvědomujete si, že smutek je spojen s minulostí, ale strach, úzkost a obavy s budoucností?

 • Ano
 • Ne

Máte váš vztah a manželství vytvořené na základě strachu z něčeho, čemu se chcete vyhnout nebo na základě vědomě vytvořené budoucnosti, ze které přicházíte a v přítomností jednáte?

 • Na základě strachu z něčeho, čemu se chci vyhnout
 • Na základě vědomě vytvořené budoucnosti, ze které přicházím a v přítomnosti jednám.

Vždy jednáte tak, jak jednáte na základě představy vaší buducnosti. Je jen na vás, zda to bude z obavy vyhnout se něčemu, co nechcete, aby se stalo nebo na základě naděje něčeho, k čemu se chcete přiblížit.

Protože v každodenním kolotoči pracovních úkolů a domácích povinností jsme nuceni řešit krátkodobé cíle, jsme často omezeni jen blízkou budoucností. Jen málo který pár si pravidelně jednou kvartálně sedne a dívá se na budoucnost v horizontu dalších 25 let.

Dříve, než si stáhnete pracovní sešit, tak si odpovězte na tyto otázky:

 • Mám vytvořenou budoucnost, která mě pohání nadějí?
 • Máme vytvořenou budoucnost, která nás pohání nadějí?
 • Máme společný posilňující kontext k této budoucnosti?
 • Dělám pravidelný kvartální debriefing, při kterém sleduji, jak v přítomnosti jednám z vytvoření budoucnosti?
 • Povídám si se svým partnerem o svých snech, vizích a nadějích?

Pokud jste na jednu z těchto otázek odpověděli ne, tak si stáhněte pracovní sešit a pusťte se do práce. Vaše manželství může růst jen tehdy, když:

 • Budete mít vizi, naději a společně vytvořenou budoucnost, která
 • naplní zájem všech zúčastněných stran,
 • budou vidět příležitost, že může dojít k naplnění jejich zájmu a cílů,
 • budou moci být sebevyjádření a sebenaplnění.

1) Seligman, M. E., Railton, P., Baumeister, R. F., & Sripada, C. (2013). Navigace do budoucnosti nebo řízení minulostí. Perspectives on Psychological Science, 8(2), 119-141.


Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik