Co je toxická triangulace a jak se ji bránit

V našem podcastu jsme se s Evčou bavili o triangulaci, manipulativní technice, kterou narcisté často používají k řízení vztahů a k vyvolání pocitu nejistoty a žárlivosti u ostatních.

Triangulace zahrnuje zapojení třetí osoby nebo jejího názoru do dynamiky vztahu, čímž toxická osoba podporuje své zneužívající chování a zároveň znehodnocuje reakce oběti. Triangulace může mít mnoho podob a docházet v různých kontextech.

Například v milostných trojúhelnících, kdy narcističtí rodiče proti sobě staví sourozence nebo když sociopatičtí vůdci poštvávají přátele. Triangulace se často používá také na pracovištích, kde toxické osoby šíří nepravdivé informace o svých kolezích.

V partnerských vztazích se triangulace používá k udržení kontroly, vyvolání žárlivosti a ke zvýšení vlastní hodnoty narcisty.

Během našeho podcastu jsme zdůraznili, že narcista může svého partnera triangulovat pomocí bývalých partnerů, přátel, spolupracovníků a dokonce i členů rodiny, aby vyvolal nejistotu. Narcisté vytvářejí milostné trojúhelníky tím, že neustále mluví o svých bývalých partnerech nebo o lidech, kteří jimi byli zřejmě „posedlí“.

Tato nadměrná triangulace může být varovným signálem a předzvěstí budoucí manipulace.

Triangulace slouží také k odvedení pozornosti od zneužívajícího chování k falešnému obrazu žádoucnosti dané osoby. Harém poskytuje sociální důkaz o charakteru narcisty a může vytvářet dojem, že problém musí být v oběti, ne v narcistovi.

Jak se bránit triangulaci

Během podcastu jsme se zabývali také tím, jak se bránit triangulaci. Navrhli jsme, abyste se zaměřili na sebelásku, posilování vlastního sebevědomí a minimalizovali srovnávání sebe sama s někým jiným.

Důležité je také rozpoznat zdravého partnera, který se zajímá o vás a vaše bezpečí, naopak nezdravý partner vytváří a živí nejistotu a staví vás do pozice součásti svého harému.

👉 Přečtěte si článek: Co je narcisova triangulace

Jedním z dalších způsobů, jak čelit triangulaci, je zcela se vymanit z trojúhelníku. Uvědomte si, že ten, s jehož pomocí narcista trianguluje, je zároveň triangulován vaším vztahem s narcistou. Všichni jsou v podstatě obehráni touto jedinou osobou.

Není třeba soutěžit nebo se více snažit, abyste si vydobyli narcistův souhlas či plnou pozornost. Místo toho obraťte triangulaci narcisty tím, že získáte podporu třetí osoby, která není pod jeho vlivem, a také tím, že budete hledat sebepotvrzení a pracovat na svém sebevědomí. Zdravý partner vás nikdy nenechá soupeřit o jeho pozornost.

Ukončete soutěž, vyhněte se srovnávání a ctěte svou jedinečnost.

Na závěr našeho podcastu jsme zdůraznili, že:

Pochopení triangulace a jejího vlivu na naše vztahy nám může pomoci lépe rozpoznat a čelit manipulativním technikám narcistů.

Práce na sebelásce a sebevědomí nám pomáhá posílit naši schopnost bránit se triangulaci a důvěřovat vlastnímu úsudku.

V našem podcastu jsme se s Evou snažili poskytnout náhled na triangulaci, abyste mohli být lépe připraveni čelit těmto manipulativním technikám a chránit sebe a své vztahy před jejich zákeřnými účinky.

Příklady triangulace

Příklad rozhovoru mezi Petrem, Vlastou a Vladimírem, který ilustruje triangulaci:

Petr (narcista, syn Vlasty): "Mami, víš co mi řekl Vladimír? Že tě zklamal, když nedostal tu práci. Já bych tě tak nikdy nezklamal, protože vím, jak je pro tebe důležité mít úspěšné děti."

Vlasta (matka): "Vážně? To mi řekl? To mě mrzí, ale každý máme občas neúspěch. Měl bych s ním promluvit."

Vladimír (Petrův bratr): "Čekáte, to jsem takhle vůbec nemyslel. Řekl jsem jen, že mě to mrzí, že jsem nedostal tu práci, protože jsem chtěl být schopen vám finančně pomoct."

Petr: "No vidíš, mami, jak zase překrucuje moje slova. Já jsem ti to řekl jen proto, abys věděla, jak se cítí. Nechápu, proč se Vladimír zlobí na mě, když jsem ti to řekl jen ve tvém zájmu."

Vlasta: "No, možná máš pravdu, Petře. Vladimíre, neměl by ses zlobit na Petra. Chtěl nám jen pomoci."

V tomto příkladu triangulace Petr, jako narcista, zneužívá situaci a manipuluje se svou matkou Vlastou a bratrem Vladimírem. Zapojil Vlastu do konverzace a záměrně překroutil slova Vladimíra, aby podpořil své vlastní chování a zároveň znehodnotil Vladimírovu reakci. Tímto způsobem Petr získává kontrolu nad situací a získává sympatie Vlasty, zatímco zároveň oslabuje vztah mezi Vladimírem a Vlastou.

Příklad rozhovoru na pracovišti mezi ředitelem fabriky (narcista), finanční ředitelkou a obchodním ředitelem:

Ředitel fabriky (narcista): "Finanční ředitelko, víš co mi řekl obchodní ředitel? Že máš problém s naším rozpočtem a že to může ohrozit naše plány na expanzi. Já si myslím, že jsem vždy předvídal potřeby naší společnosti, zatímco někteří z nás mají problém držet krok."

Finanční ředitelka: "Vážně? To mi řekl? Myslím, že jsme spolu nedávno probírali rozpočet a neměl žádné námitky. Budu s ním muset promluvit."

Obchodní ředitel: "Počkejte, to jsem takhle vůbec nemyslel. Řekl jsem jen, že máme vyšší náklady, než jsme očekávali, a že bychom měli být opatrní při plánování expanze. Nikdy jsem neřekl, že finanční ředitelka má problém s rozpočtem."

Ředitel fabriky: "No vidíš, jak zase překrucuješ moje slova. Já jsem ti to řekl jen proto, abys věděla, co si o tom myslí. Nechápu, proč se obchodní ředitel zlobí na mě, když jsem vám to řekl jen ve vašem zájmu."

Finanční ředitelka: "Možná máš pravdu, pane řediteli. Obchodní řediteli, neměl by ses zlobit na ředitele fabriky. Chtěl nám jen pomoci."

V tomto příkladu triangulace ředitel fabriky, jako narcista, zneužívá situaci a manipuluje se svými podřízenými, finanční ředitelkou a obchodním ředitelem. Zapojil finanční ředitelku do konverzace a záměrně překroutil slova obchodního ředitele, aby podpořil své vlastní chování a zároveň znehodnotil obchodního ředitele. Tímto způsobem ředitel fabriky získává kontrolu nad situací a získává sympatie finanční ředitelky, zatímco zároveň oslabuje vztah mezi obchodním ředitelem a finanční ředitelkou.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední epizody

Poslouchat na:

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik