Co je to narcistovo triangulace a jak se ji bránit

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Triangulace je jedna z nejzáludnějších a nejčastěji používaných manipulativních technik narcistů. Tento článek vám poskytne podrobný přehled o tom, co přesně triangulace znamená, jaké jsou její projevy a jak se jí můžete účinně bránit.

👉 Poslechněte si podcast: S03E50 - Co je to toxická triangulace a jak se ji bránit

Co je triangulace?

Triangulace je manipulativní technika, která spočívá v zapojení třetí osoby nebo jejího názoru či pohledu do dynamiky vztahu. Cílem narcisty je podpořit své zneužívající chování a zároveň znehodnotit reakce oběti. Tato technika se může projevovat v různých kontextech, jako jsou milostné trojúhelníky, sourozenecká rivalita, manipulace ve společenských skupinách nebo na pracovišti.

Jak rozpoznat triangulaci?

Triangulace se může projevovat několika způsoby:

Milostné trojúhelníky: Narcista zneužije cizí lidi, spolupracovníky, bývalé partnery, přátele nebo dokonce členy rodiny, aby vyvolal nejistotu a žárlivost u svého partnera.

Sourozenecká rivalita: Narcističtí rodiče srovnávají své děti, neoprávněně je srovnávají a proti sobě staví dva sourozence.

Manipulace ve společenských skupinách: Sociopatický vůdce skupiny poštvává přátele tvrzením, že se navzájem pomlouvají, zatímco ve skutečnosti je to on, kdo kontroluje každého člena skupiny šířením nepravdivých informací o nich.

Manipulace na pracovišti: Toxičtí lidé donášejí šéfovi nepravdivé informace o svém spolupracovníkovi, aby mu zabránili v zaslouženém povýšení.

Jak se bránit triangulaci?

Uvědomte si, že ten, s jehož pomocí narcista trianguluje, je zároveň triangulován vaším vztahem s narcistou. Všichni jsou v podstatě obehráni touto jedinou osobou.

Není třeba soutěžit nebo se více snažit, abyste si vydobyli narcistův souhlas či plnou pozornost – obraťte triangulaci narcisty tím, že získáte podporu třetí osoby, která není pod jeho vlivem, a také tím, že budete hledat sebepotvrzení a pracovat na svém sebevědomí.

Láska k sobě samému a posilování pocitu nenahraditelnosti vás může na dlouhou dobu ochránit před zbytečným srovnáváním a negativními řečmi o sobě. Zhodnoťte, co je na vás jedinečné a milé.

Minimalizujte srovnávání sebe sama s někým jiným a vymaňte se z trojúhelníku.

Nikdy nemusíte soupeřit o partnera, který je vás skutečně hoden. Ukončete soutěž, vyhněte se srovnávání a ctěte svou jedinečnost. Začněte přemýšlet o rozchodu.

FAQ - 10 nejčastějších otázek o triangulaci

Co je triangulace? Triangulace je manipulativní technika používaná narcisty, která spočívá v zapojení třetí osoby nebo jejího názoru či pohledu do dynamiky vztahu. Cílem je podpořit své zneužívající chování a zároveň znehodnotit reakce oběti.

Proč narcisté používají triangulaci? Narcisté používají triangulaci k vytvoření nejistoty, žárlivosti, soutěže nebo konfliktu mezi ostatními lidmi, což jim umožňuje získat kontrolu nad situací a udržet si výsadní postavení.

Jaké jsou různé formy triangulace? Triangulace se může projevovat v různých kontextech, jako jsou milostné trojúhelníky, sourozenecká rivalita, manipulace ve společenských skupinách nebo na pracovišti.

Jak rozpoznat, že jsem obětí triangulace? Můžete být obětí triangulace, pokud se ve vašem vztahu či situaci objevuje třetí osoba nebo její názor, který způsobuje nejistotu, žárlivost nebo konflikt.

Co je milostný trojúhelník? Milostný trojúhelník je jedna z forem triangulace, kde narcista zneužije cizí lidi, spolupracovníky, bývalé partnery, přátele nebo dokonce členy rodiny, aby vyvolal nejistotu a žárlivost u svého partnera.

Jak se projevuje triangulace ve společenských skupinách nebo na pracovišti? V těchto situacích může narcista šířit nepravdivé informace nebo pomlouvat ostatní členy skupiny či kolegy, aby vyvolal konflikty a udržel si kontrolu nad situací.

Jak mohu rozpoznat varovné signály triangulace v partnerském vztahu? Varovné signály mohou zahrnovat narcistovo srovnávání vás s ostatními, časté zmínky o bývalých partnerech nebo přátelích, nebo vytváření situací, kdy se cítíte v soutěži o pozornost nebo ovlivnění svého partnera.

Co mohu dělat, abych se ochránil před triangulací? Abychom se ochránili před triangulací, je důležité rozpoznat její projevy, vyvarovat se srovnávání sebe sama s jinými a pracovat na sebepotvrzení a sebevědomí. Hledejte podporu u lidí, kteří nejsou pod vlivem narcisty, a buďte si vědomi své vlastní hodnoty a jedinečnosti.

Jak získat podporu při boji proti triangulaci? Podpora může pocházet od rodiny, přátel, terapeuta nebo sebe-školicích skupin. Je důležité sdílet své zkušenosti a získat náhled a rady od lidí, kteří prošli podobnými situacemi.

Jak mohu pracovat na svém sebevědomí, aby mě triangulace nemohla ovlivnit? Pracovat na svém sebevědomí zahrnuje posilování sebepotvrzení, sebelásky a sebeúcty. Můžete se věnovat aktivitám, které vás baví a naplňují, nastavovat si osobní cíle a dosahovat je, hledat inspiraci v úspěších jiných lidí a učit se z vlastních zkušeností. Četba odborné literatury a komunikace s lidmi, kteří prošli podobnými situacemi, vám mohou také pomoci zlepšit své sebevědomí.

Shrnutí a doporučení na další literaturu

Triangulace je jedna z nejnebezpečnějších manipulativních technik používaných narcisty. Abychom se mohli účinně bránit triangulaci, je důležité rozpoznat její projevy a pracovat na sebepotvrzení a sebevědomí.

Pro další studium a porozumění triangulaci doporučujeme následující literaturu a odborné zdroje:

Robert Greene: Umění svádění

Dr. Ramani Durvasula: Should I Stay or Should I Go: Surviving a Relationship with a Narcissist

Shahida Arabi: Power: Surviving and Thriving After Narcissistic Abuse

Dr. Karyl McBride: Will I Ever Be Good Enough? Healing the Daughters of Narcissistic Mothers

Tyto zdroje vám poskytnou hlubší vhled do dynamiky vztahů s narcisty a pomohou vám rozpoznat a čelit triangulaci, abyste mohli žít plnohodnotný a šťastný život bez zneužívání a manipulace.

Vedle četby odborné literatury je také důležité hledat podporu od rodiny, přátel nebo terapeuta, kteří vám pomohou zotavit se z vlivu narcistické triangulace a posílit vaše sebevědomí a sebepotvrzení.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik