Kniha - Hadi v oblecích | Paul Babiak a Robert D. Hare

Poslední aktualizace: 25 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Knížka "Hadi v oblecích" se zabývá problematikou psychopatů v kontextu pracovního prostředí. Autoři knihy, Paul Babiak a Robert D. Hare, popisují, jak se psychopati dostávají do pracovních pozic, jak se dostávají do vedoucích pozic, jaký mají dopad na své kolegy a společnosti a jaké jsou povrchní podobnosti (a zásadní rozdíly) mezi dovednostmi vedení a psychopatickými rysy.

👉 Přečtěte si článek, ve kterém popisujeme, jak funguji ředitelé, kteří se chovají jako psychopati.

Podle autorů se psychopati mohou chovat různě podle stereotypů pohlaví: ženský psychopat může plně využít pasivní, teplou, pečující a závislou stereotypní roli ženy, aby získala to, co chce od ostatních, zatímco mužský psychopat může využít macho image, zastrašování a agresi k dosažení uspokojení svých tužeb.

Autoři knihy také popisují "pětifázový model", jak typický pracovní psychopat dosahuje a udržuje moc:

  1. Vstup: Psychopat používá vysoce vyvinuté sociální dovednosti a šarm k získání zaměstnání v organizaci. Na této fázi je obtížné zaznamenat jakékoliv projevy psychopatického chování a noví zaměstnanci mohou psychopata vnímat jako užitečného a dokonce velkorysého.
  2. Hodnocení: Psychopat posuzuje užitečnost zaměstnance a může ho rozpoznat buď jako pěšáka (kdo má nějaký neformální vliv a může být snadno manipulován) nebo jako patrona (kdo má formální moc a může být využit psychopatem k ochraně před útoky).
  3. Manipulace: Psychopat vytváří scénář "psychopatické fikce", kde je vytvořena pozitivní informace o sobě a negativní dezinformace o ostatních, kde je role ostatních jako součást sítě pěšáků nebo patronů využívána a upravována k přijetí agendy psychopata.
  4. Konfrontace: Psychopat používá techniky charakterové vraždy k udržení své agendy a ostatní jsou buď zahozeni jako pěšák nebo využiti jako patron.
  5. Vzestup: V této fázi je role subjektu jako patrona v psychopatově hledání moci zavržena a psychopat přebírá pro sebe pozici moci a prestiže od kdokoliv, kdo je kdysi podporoval.

Pokud jde o to, jak rozpoznat psychopata nebo sociopata na pracovišti, můžete se podívat na některé z těchto znaků, které byly popsány v knize "Hadi v oblecích":

  1. Vysoká sociální dovednost a šarm: Psychopati jsou často velmi charismatické a umějí se dobře přizpůsobit sociálním situacím. Mohou se zdát velmi užitečné a velkorysé, což může být zrádné, protože to může skrývat jejich skutečné úmysly.
  2. Manipulace: Psychopati jsou mistři manipulace. Mohou vytvářet "psychopatickou fikci", kde prezentují sebe v nejlepším světle a šíří negativní dezinformace o ostatních. Mohou také využívat a manipulovat s ostatními k prosazení své vlastní agendy.
  3. Využití patronů a pěšáků: Psychopati jsou schopni identifikovat ty, kteří mají vliv nebo moc, a využít je k dosažení svých cílů. Mohou využít těch, kteří mají neformální vliv a mohou být snadno manipulováni (pěšáci), nebo těch, kteří mají formální moc a mohou být využiti k ochraně před útoky (patroni).
  4. Charakterová vražda: Psychopati mohou používat techniky charakterové vraždy k udržení své agendy. To může zahrnovat šíření pomluv nebo lží o ostatních, aby je diskreditovali nebo zničili jejich pověst.
  5. Vzestup k moci: Psychopati jsou často ambiciózní a mohou se snažit dosáhnout pozic moci a prestiže. Jakmile dosáhnou těchto pozic, mohou zneužít svou moc pro své vlastní cíle a zájmy, často na úkor ostatních.

Přítomnost jedné nebo více z těchto vlastností neznamená nutně, že někdo je psychopat nebo sociopat. Tyto termíny by měly být používány opatrně a pouze odborníky v oboru duševního zdraví. Pokud máte podezření, že někdo na vašem pracovišti může být psychopat nebo sociopat, měli byste se obrátit na odborníka na duševní zdraví nebo se obrátit na HR oddělení vaší organizace. problém bude, když psychopat bude řídit firmu a zároveň bude dělat i HR pracovníka (což je běžný způsob hry).

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik