Vyhněte se 4 toxickým vzorcům řešení konfliktů v manželství

Poslední aktualizace: 24 May 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Objevte účinné způsoby, jak zvládat neshody zdravějším způsobem.

undefined

Každý pár se potýká s neshodami, ale klíč k trvalému vztahu spočívá v tom, jak tyto konflikty řešit. Zásadní je rozpoznat nezdravé konfliktní vzorce a nahradit je konstruktivními komunikačními strategiemi. Tento článek upozorňuje na čtyři škodlivé konfliktní styly, které mohou potenciálně poškodit váš vztah, a poskytuje návod na zdravější alternativy.

 👉 Poslechněte si podcast: Je zdravé mít v manželství konflikty?

1. Kritika: Útoky na charakter partnera

Kritika přesahuje řešení konkrétního problému a je zaměřena na charakter vašeho partnera. Takové poznámky mohou být vnímány jako osobní útoky, které přesouvají pozornost z daného problému na domnělé nedostatky vašeho partnera. Mezi příklady kritiky patří:

 • "Nikdy mi nepomáháš."
 • "Vždycky se stavíš na její stranu."
 • "Proč nemůžeš být ohleduplnější?"

Zdravější alternativa: Používejte věty "já"

Místo kritiky partnera vyjadřujte své pocity pomocí výroků "já". Tento přístup vám pomůže sdílet své obavy, aniž byste partnera stavěli do defenzivy. Například:

"Cítím se přetížený, když musím zvládnout všechny domácí práce sám. Mohli bychom si promluvit o tom, jak si rovnoměrněji rozdělit povinnosti?".

2. Pohrdání: Záměrné znevažování partnera

Pohrdání zahrnuje ponižující a neuctivé chování, jehož cílem je způsobit citovou újmu. Tento toxický styl komunikace může zahrnovat nadávky, zesměšňování a zesměšňování. Mezi příklady pohrdání patří např:

 • "Je to, jako bych mluvil s dítětem."
 • "Jak můžeš být tak hloupý?"
 • "Jsi idiot."

Zdravější alternativa: Pěstujte uznání

Bojujte proti pohrdání tím, že budete ve svém vztahu pěstovat kulturu uznání. Pravidelně vyjadřujte vděčnost za pozitivní vlastnosti a činy svého partnera a oceňujte jeho úsilí. To podporuje podpůrné a respektující prostředí, které odrazuje od pohrdavého chování.

Nesouhlasím s tvým názorem, ale chápu, odkud přichází.

3. Obranářství: Odmítání partnerových obav

Obranářství se objevuje, když partnerova slova vnímáte jako útok a reagujete ospravedlňováním svého jednání nebo obviňováním. Tato reakce může partnerovi signalizovat, že na jeho obavách nezáleží, což vede k dalšímu konfliktu. Mezi příklady obranných reakcí patří:

 • "Proč mě otravuješ kvůli trávníku? Víš přece, že mám na práci milion věcí".
 • "Řekl jsem, že se k tomu dostanu. Nech mě na pokoji."
 • "Aha, jako že jsi měl včera vyluxovat obývák?"

Zdravější alternativa: Přijměte odpovědnost

Uznejte partnerův pohled na věc a převezměte odpovědnost za své činy. Tím, že projevíte odpovědnost, vytvoříte prostor pro konstruktivní dialog a řešení problémů.

Máš pravdu, měl jsem slíbit, že to udělám. Jak mohu napravit situaci?

4. Stonewalling: Stažení se z rozhovoru

Stonewalling znamená uzavření komunikace během neshody. Toto chování může mít mnoho podob, například mlčení nebo odmítání dialogu s partnerem. Mezi příklady takového jednání patří:

 • Ignorování partnerových pokusů o komunikaci.
 • Vyhýbání se očnímu kontaktu nebo jiným neverbálním signálům zapojení.
 • Přerušení konverzace a přechod k něčemu jinému.

Zdravější alternativa: Cvičit se v sebeuklidňování

Pokud zjistíte, že jste během konfliktu přetížení, udělejte si přestávku a procvičte si techniky sebeuklidnění. Může jít o hluboké dýchání, meditaci nebo zklidňující činnost. Jakmile se dostanete do lepšího emočního stavu, vraťte se ke konverzaci s otevřenějším a vnímavějším postojem.

Cítím se přetížený. Potřebuji chvíli na zklidnění a pak rád pokračuji v řešení problému.

Závěr

Rozpoznání a řešení těchto škodlivých konfliktních stylů může výrazně zlepšit zdraví a životnost vašeho vztahu. Zavedením zdravějších komunikačních strategií můžete neshody řešit efektivněji a podpořit tak silnější a solidárnější partnerský vztah.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik