Cítíte se ve vztahu přehlížení a osamělí?

V našem posledním podcastu jsme se s mou ženou Evou zaměřili na méně známý, ale velmi důležitý druh narcismu - zanedbávající narcismus. Tento specifický podtyp narcismu se projevuje tím, že jedinec je zcela odtažitý a o druhé se téměř nezajímá. Na rozdíl od klasického narcismu, zanedbávající narcismus neprojevuje děsivé druhy vzteku ani špatné hranice. Místo toho se může projevovat jako obsedantně kompulzivní nebo skrytý narcismus.

Zanedbávající narcisté jsou často hluboce osamělí, kritičtí, odmítaví a pro ně samotné pohodlní. To znamená, že pro osoby v jejich blízkosti mohou být vztahy s nimi velmi náročné. Pokud máte za rodiče zanedbávajícího narcistu, je pravděpodobné, že jste vyrůstali s úzkostným nebo vyhýbavým stylem citového pouta, což může vést k vzpouře, chování vyžadující pozornost a náchylnosti k výběru narcistických vztahů.

Přečtěte si poznámky z přednášky Dr. Ramani, ve kterých říká o ignorujícím narcismu.

Zanedbávající narcismus není jen o nedostatku času stráveného s dítětem, ale spíše o absenci hlubokého spojení mezi rodičem a dítětem. Důsledkem toho může být prázdné místo v srdci, které se můžete snažit zaplnit po celý svůj dospělý život. Je to pocit, že se zanedbávající narcista neobtěžuje věnovat pozornost druhým, což zanechává prázdné místo, které může být obtížné zaplnit.

V dospělosti se zanedbávající narcismus může projevovat jako forma gaslightingu, kdy narcista popírá realitu druhé osoby, jako by neexistovala. To může vést k řadě negativních dopadů na člověka, jako je zmatenost, smutek, pocit nedostatečnosti, chronický pocit prázdnoty nebo stesk.

Vzájemnost a reciprocita jsou základními složkami každého zdravého vztahu, protože zahrnují zpětnou vazbu, empatii a soucit. U zanedbávajícího narcismu však dochází k porušení těchto základních principů. Tento druh narcismu odráží problém s připoutaností, protože většina narcistů má sklon k úzkostnému stylu připoutanosti, ale někteří mohou mít vyhýbavý styl připoutanosti a mnozí mají kombinaci obou stylů.

Zvládání zanedbávajících narcistických vztahů je do značné míry funkcí radikálního přijetí, které zahrnuje uznání, že si vás zanedbávající narcista nikdy skutečně nevšimne a bude si vás všímat jen tehdy, když se mu to bude hodit. To znamená, že se musíme naučit nečekat od takových osob zpětnou vazbu, empatii nebo soucit.

Bohužel, zanedbávající narcismus je často přehlížen odborníky na duševní zdraví, protože si často myslí, že narcisté jsou drzí, nároční, vzteklí nebo dokonce potřební, zatímco zanedbávající narcisté jsou pomalí a invalidizující. V důsledku toho může být obtížné najít vhodnou pomoc pro osoby postižené tímto druhem narcismu nebo pro ty, kteří se s nimi setkávají.

Být ve vztahu se zanedbávajícím narcistou může být jako být ve vztahu s duchem, ke kterému se nikdy nedostanete, který vás nikdy nevyslechne a který na vás nebere vůbec žádný ohled. Pro ty, kteří se s tímto druhem narcismu setkávají, je důležité hledat podporu u svých přátel, rodiny nebo odborníků, aby se naučili, jak se s tímto chováním vyrovnat a nalézt způsoby, jak uspokojit své vlastní potřeby a touhy.

V našem podcastu jsme se s Evou snažili poukázat na důležitost pochopení zanedbávajícího narcismu a jeho dopadů na jedince i jejich vztahy. Věříme, že osvěta o této problematice je klíčem k pomoci lidem, kteří se s tímto druhem narcismu potýkají, a k posílení jejich schopnosti budovat zdravější a šťastnější vztahy.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední epizody

Poslouchat na:

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik