Jak poznat, že na vás někdo dělá gaslighting

Poslední aktualizace: 19 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Gaslighting může nastat v romantických, rodinných nebo pracovních vztazích. Naučte se, jak zjistit, zda vás někdo páchá gaslighting a co s tím dělat.

undefined

Co je gaslighting?

Gaslighting je forma psychologické manipulace, při které pachatel seje pochybnosti a zmatení ve své oběti. Cílem pachatele gaslightingu je získat moc a kontrolu nad druhou osobou, zkreslit realitu a donutit je zpochybňovat svůj vlastní úsudek a intuici. Termín "gaslighting" pochází z divadelní hry z roku 1938 s názvem Angel Street, kterou později přizpůsobil Alfred Hitchock ve filmu Gaslight. Ve filmu se muž snaží přesvědčit svou ženu, že zešílela, aby ji mohl okrádat.

Poslechněte si podcast: 3 důvody, proč narcisté používají gaslighting

Jak poznám, že dělá gaslighting?

Pokud se chcete dozvědět, jak zjistit, zda na vás někdo páchá gaslighting, stáhněte si naše PDF, kde uvádíme 10 nejčastějších projevů gaslightingu

Abychom tento jedovatý vzorec rozpoznali, je třeba si uvědomit několik typických znaků.

Prvním z nich je systematické popírání skutečnosti - manipulátor může tvrdit, že se určité události nestaly, nebo že oběť si je špatně pamatuje.

Druhým znakem je zpochybňování důvěryhodnosti oběti, kdy pachatel znevažuje její pocity a zkušenosti.

Třetím ukazatelem je izolace oběti od ostatních lidí, například omezováním kontaktu s přáteli a rodinou, což vytváří prostředí, ve kterém se oběť cítí osamělá a zranitelná.

Čtvrtým znakem je projekce vlastních chyb na oběť, kdy manipulátor obviňuje druhého z chování, které sám provádí.

Posledním varovným signálem je snaha kontrolovat oběť prostřednictvím strachu a nejistoty.

Pokud si všimnete některých z těchto znaků v rodinných vztazích, je důležité se obrátit na odborníka a hledat pomoc a podporu.

👉 Pokud ještě neznáte tento 20 minut krátký oceňovaný film o gaslightingu, tak vám ho doporučujeme. Zapněte si české titulky.

Jak poznat, že šéf nebo kolega na mě dělá gaslighting?

Přesouvání viny a jiné chování gaslightera se může odehrávat mezi kolegy nebo mezi nadřízeným a zaměstnancem. Obvykle pachatel jedná tak, že způsobuje, že druhá osoba zpochybňuje svůj pohled na situaci, čímž narušuje jejich sebedůvěru a víru v sebe sama.

Někdo by gaslighter mohl použít gaslighting jako taktiku, aby se vyhnul přiznání chyby v práci, nebo aby se nespravedlivě připsal zásluhy za dobře odvedený úkol. Další typ gaslightingu na pracovišti je známý jako „gaslighting upozorňovačů na nekalé praktiky“. Tento termín popisuje situaci, kdy zaměstnanec, který nahlásil nesprávné jednání na pracovišti, jako je toxické prostředí nebo sexuální obtěžování, je přesvědčován, že přehání, špatně si pamatuje nebo špatně interpretuje. Nadřízení dělají, jako že se nic neděje a není potřeba se tomu věnovat. 

👉 Stáhněte si naše PDF: 10 nejčastějších projevů gaslightingu

Gaslighting může být realizován proti marginalizovaným nebo oslabeným skupinám na pracovišti. Gaslighter by se mohl pokusit zpochybnit nebo popřít zážitky nebo totožnosti svých kolegů. Jedna studie, která se zabývala rasovou příslušností žen v akademickém prostředí, zjistila, že všichni účastníci zažili negativní zkušenosti na pracovišti, včetně gaslightingu. Ženy obecně jsou často vystaveny gaslightingu, zejména při hlášení verbálního nebo fyického násilí, jak uvádí studie publikovaná v American Sociological Review.

Pojem "marginalizovaný" se vztahuje na jedince nebo skupiny, které jsou na okraji společnosti nebo které jsou vyloučeny či diskriminovány. Marginalizovaní lidé často zažívají sociální, ekonomické nebo politické znevýhodnění a jsou vystaveni omezeným příležitostem a zdrojům. Marginalizace může být způsobena různými faktory, jako je rasová nebo etnická příslušnost, pohlaví, sexuální orientace, třída, věk, zdravotní stav nebo náboženské přesvědčení.

Není to tak dávno, kdy ženy v Aglii měli zakázaný přístup do hospod. 

Dopad gaslightingu na duševní zdraví

Stálé poslouchání, že jste špatní, zmatení nebo dokonce „šílení“, může mít na duševní zdraví devastující účinky. Dlouhodobé gaslightování může způsobit problémy s duševním zdravím, jako je například:

1. Úzkost: Oběti gaslightingu často zažívají zvýšenou úzkost, protože se neustále obávají, že udělají chybu, nebo že jejich pocity a zážitky nejsou platné. Tato neustálá obava může vést k dalším problémům s duševním zdravím.

2. Deprese: Opakovaný gaslighting může způsobit ztrátu sebeúcty a sebejistoty, což může vést k depresi. Oběti se mohou cítit bezmocné, bezradné a neviditelné, což zhoršuje jejich depresivní stavy.

3. Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Gaslighting může být jedním z mnoha faktorů, které přispívají k vývoji PTSD obětí. Průběžný gaslighting může způsobit, že oběti zažívají děsivé sny, náhlé vzpomínky na traumatické události nebo intenzivní emocionální reakce na podněty, které jim připomínají zneužívání.

4. Ztráta důvěry: Oběti gaslightingu mohou mít obtíže navázat důvěrné vztahy, protože se obávají, že budou opět zneužity. To může ztížit navázání nových vztahů nebo udržení stávajících.

Jak se ochránit proti gaslightingu

Pokud máte pocit, že jste obětí gaslightingu, musíte se naučit efektivní obranu a zahájit proces uzdravování. Doporučujeme:

1. Studujte gaslighting: Vědomosti o gaslightingu vám mohou pomoci lépe rozpoznat toto chování a věřit svým pocitům a prožitkům.

2. Důvěřujte svým instinktům: Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, pravděpodobně to tak je. Důvěřujte svým pocity a instinktům a nechte se jimi vést.

3. Hledejte podporu: Mluvte o svých zkušenostech s důvěryhodnými přáteli, rodinnými členy nebo odborníky. Sdílení svých zážitků a pocitů může být nejen úlevou, ale také vám může pomoci získat nové perspektivy a rady, jak se vypořádat s plynovým osvětlováním. Můžete k tomu využít naší uzavřenou komunitu a podpůrnou skupinu.

4. Nastavte hranice: Naučte se nastavovat zdravé hranice a otevřeně komunikovat o tom, co vám dělá dobře a co ne. Pokud je to možné, vyhněte se gaslighterům, nebo snižte kontakt na minimum. Mohl by se vám hodit náš podcast: Jak narcistům nastavit hranice

5. Pracujte na sebevědomí: Posilování sebevědomí může být klíčem k odolnosti vůči gaslightingu. Zaměřte se na své silné stránky, úspěchy a schopnosti a učte se být hrdí na sebe.

6. Zvažte odbornou pomoc: Pokud se vám zdá, že gaslighting závažně narušuje vaše duševní zdraví nebo vztahy, zvažte hledání odborné pomoci od terapeuta nebo zkušeného kouče, kteří se specializují na tuto problematiku.

Uvědomte si, že gaslighting je manipulativní taktika, kterou někteří lidé používají k ovládání a zneužívání druhých. Tím, že se naučíte rozpoznávat toto chování a vytvářet zdravé strategie pro obranu, můžete se stát odolnějšími vůči jeho negativním účinkům a podpořit své duševní zdraví.

Další film, kde je vidět gaslighting

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik