Jak ignorovat narcistu a nezbláznit se z toho

Poslední aktualizace: 26 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou se potřebujete naučit, je ignorovat narcisty v době, kdy se vás snaží potrestat. Narcisté milují vaše reakce a jakmile se jim to podaří, získají nad vámi moc.

Víte, jak potěšit narcistu?

Narcisté se cítí "dobře", když vědí, že jsou ve vaší hlavě, srdci, mysli a duši. Doslova chrochtají blahem, když mohou vědět, že jsou pro vás vším a jsou součástí vašich myšlenek, pocitů, emocí, nálad a postojů.

Ignorování jim ubližuje více, než cokoliv jiného.

Lehce se to řekne, ale pro oběti narcismu to není vůbec jednoduché. Možná si vybavujete, kdy na vás dělali gaslighting a neustále vám vnucovali, že jste ignorant, vůbec se nezajímáte atd. Tím si vás připravovali na budoucnost, abyste je nedokázali ignorovat, jelikož by měli pravdu. Jakmile je začnete ignorovat, zaútočí na vás a použijí všechny dostupné zbraně. Proto se v tomto článku podíváme na způsob, jak nejlépe ignorovat narcistu a nezbláznit se z toho.

👉 Udělejte si test a zjistěte, zda na vás používá gaslighting

Ještě než se pustíte do čtení článku, musíte si uvědomit, že ignorování narcisty je pro ně největší trest a utrpení. Proto se v těchto fázích spoléhají na gaslighting, který je velmi nebezpečný pro vaše zdraví a psychiku. Pokud se ještě vnitřně necítíte připraveni, doporučujeme kontaktovat svého kouče či terapeuta a poradit se, v jaké fázi vašeho procesu uzdravení začít ignorovat narcistu.

Většina obětí narcistů, kteří s námi sdílejí své zkušenosti v uzavřené skupině pro oběti narcismu, s námi sdílí podobné zprávy:

"Když jsem ho začala ignorovat, jeho pomlouvačné kampaně a gaslighting byly tak velké, že jsem se nakonec začala cítit já tou špatnou a vrátila se s omluvou."

Uvědomte si, že narcistovi skutečně ublížíte, když ho budete ignorovat

Na začátku vaší cesty za uzdravením můžete mít nutkavou touhu se pomstít. Možná budete chtít, aby trpěl, protože vám ublížil a je to v rozporu s tím, jaké máte hodnoty a představy o zdravém vztahu či manželství.

Společně s Evčou pomáháme lidem projít transformací, po které už nepotřebují, aby narcisté vůbec něco prožívali. Pro žití života, který milujete, totiž nepotřebujete, aby někdo jiný trpěl.

Chtít se pomstít je dobrá fáze v procesu uzdravení, jelikož se dostáváte sami k sobě a začínáte mít vnitřní sílu postavit se sami za sebe.

Nic neublíží narcistovi víc než když ho budete ignorovat.

Nejniternější strach každého narcisty je obava, že se k němu lidé otočí zády a nechají ho jít svou vlastní cestou. Je to doslova citové zničení.

Pokud jste se rozhodli ignorovat narcistu, musíte paralelně zahájit hluboký léčebně transformační proces. 

Nebude vám stačit jen nějaké vylepšení, vyleštění nebo úplná změna toho, co jste dělali. Budete se muset transformovat z housenky do motýla. Motýl se už nechá jako housenka - motýl létá.

Proto je velmi důležité vědět, že tyto informace jsou jen odrazovým můstkem na vaší cestě k uzdravení.

Projevení emocí poskytuje narcistovi náboje, kterými po vás začne střílet

Pokud jste pochopili umění války s narcistou, víte, že je mnohem lepší ho ignorovat než s ním bojovat.

Už víte, že se narcista v konfliktech nechová jako "normální" lidé. Většina lidí je z jakékoliv hádky unavená a bez energie - je jim to nepříjemné, bolestivé a vyčerpávající.

Narcisté jsou pravý opak, jakákoliv hádka, drama, spor nebo konflikt jim energii dodává.

Narcisté jsou uvnitř velmi zranitelní a vůbec si nevěří a mají velký strach. Můžete si to představit tak, že ta charismatická a okouzlující schránka skrývá vyděšeného malého chlapečka (holčičku), která si vytvořila imaginární postavu, která slouží jako štít mezi narcistou a jeho vnitřními zraněním. Nebo si můžete představit, že každý narcista nosí narcistické ochranné brnění vytvořené z jeho falešného já, které řídí jeho emoce a život. Tím nejhorším na tom všem je to, že ho toto brnění požírá za živa, protože se živí jeho bolestí a strachem. Je to skutečně velká daň, kterou narcista musí zaplatit, proto potřebuje vaše emoce a ubližovat vám (potřebuje vaší energii), jinak by ho jeho brnění sežralo za živa.

Otázkou není, proč je narcista narcistou, ale proč se rozhodl trpět.

Na rozdíl od narcisova falešného já, naše "pravé já" vzkvétá díky lásce, autenticitě a pravdě. Protože je narcista oddělen od svého "pravého já", tak není schopný prožívat krásné, láskyplné a sebenaplňující pocity. A tak mu nezbývá nic jiného, než parazitovat na emocích ostatních, aby mohl své "falešné já" nakrmit svým strachem a bolestí. Jeho brnění nepotřebuje dobré pocity, proto je považuje za podvodné a obsedantní.

Nemůžete vyhrát s někým, kdo v souboji plném krve, strachu a bolesti sílí a má čím dál víc silnější brnění a jakákoliv vaše emoce mu slouží jako náboje do zbraně, se kterou po vás střílí.

Nejlepším řešením, jak opustit narcistu a uzdravit se, je schováno v naší schopnosti cítit lásku, radost a mír. Spojte se s vaším pravým já a posilněte ho vaší zranitelností, soucitem a empatií vůči lidem, kteří jsou schopni tyto krásné projevy lidskosti přijímat a vracet. Pokud dokážete opustit narcistické sevření, uzdravit se a transformovat se v bytost, která je odolná vůči zneužívání a manipulacím, máte možnost žít život, který milujete s partnerem, se kterým stojí za to žít.

Nesnažte se bojovat s narcistou a bránit se jeho neustálým útokům, protože ho tím jen vyživujete a nakonec vás do sebe vstřebá a stanete se jím.

Narcista vám ukazuje, co potřebujete uzdravit

Pokud se rozhodnete opustit narcistu, odpojíte se od jeho pomstychtivé ignorance, která vám nejvíce ubližuje, a přestanete mu dávat energii a moc. Musíte se však zaměřit na svou osobní transformaci, abyste se osvobodili od ruminace a všech dalších projevů závislosti na jeho chování.

Máte možnost opustit narcistu a uzdravit se jednou provždy. To je však možné pouze tehdy, když odhodlaně začnete pracovat na proměně svého způsobu bytí a jednání. Jinými slovy, musíte detoxikovat své vnitřní trauma a přepsat limitující přesvědčení.

Jedna naše klientka s námi sdílela zápis z jejího deníku:

"Uvědomuji si, že tvé narcistické chování je mým zrcadlem, které mi odhaluje všechna nevyléčená zranění a trauma, která potřebují uzdravit, abych tě mohla ignorovat a osvobodit se od všech pocitů připoutanosti, závislosti a lásky. Staneš se pro mě nepodstatným a já si do života přivolám toho pravého, se kterým si vytvoříme zdravý, láskyplný a dlouhodobě udržitelný vztah, kde se budu cítit milovaná, respektovaná a sebevyjádřená za každé situace bez ohledu na okolnosti."

Slova této ženy jsou pravdivá a i vy máte možnost osvobodit se a žít život, který milujete. Když se tak stane, ignorování narcisty je docela snadné.

Jediný způsob, jak se uzdravit, je jednat z vytvořené budoucnosti, ze které se v přítomnosti zaměříte na uzdravení a vytvoření si nové posilňující možnosti bytí, místo abychom se snažili narcistu přimět ke změně v někoho, kdo nás bude bezpodmínečně milovat a přijímat.

Život s narcistou pro mě byl jako bych byla připoutána k potápějící se lodi, já se topila a nemohla jsem s tím nic dělat a měla jsem pocit, že jedině on je moje jediná možnost žít.

Neuzdravené vnitřní dítě diktuje vaše emoce a určuje, jak žijete

Jedním z důvodů, proč lidé zůstávají v narcistickém vztahu, je jejich odpojení od sebe sama. Potlačují své pravé já a jako malé dvouleté děti dávají přednost citovému poutu. Když jsme měli dva roky, byla to velmi důležitá fáze našeho života, ale už nejsme malé děti a můžeme být sami sebou - svým autentickým (pravým) já.

Ve chvíli, kdy si uzdravíme svá traumata z dětství, dokážeme opustit nefunkční a toxické vztahy, aniž bychom museli trpět. Netvrdím, že rozchod je něco příjemného, ale nemusí to být událost, která nám na dalších 10 let zničí život. Každý může žít šťastný život i po rozchodu, i když to byla bolestivá a nepříjemná událost.

Představte si den, kdy se vás narcista snaží vyprovokovat a ono se mu to nepodaří, jelikož jste vnitřně uzdravení a jeho chování vidíte jen jako křičení malého zraněného dítěte v těle dospělého člověka, které je zahaleno brněním jejich falešného já živeného jeho strachem a bolestí.

Představte si, že už nemáte potřebu tuto bytost zachraňovat, protože víte, že to není možné.

Ve skutečnosti se musíme osvobodit od vnitřních traumat, která způsobila, že jsme odevzdali svou moc.

Dovolte životu, aby vás podpořil

Mezi nejčastější důvody neschopnosti ignorovat narcisty, které uvádí téměř každá oběť narcismu, je domněnka, že když ho opustí, ocitnou se v nebezpečí, nebudou se mu schopni ubránit a on rozpoutá neuvěřitelné peklo.

Největší strach, který obětem narcismu většinou brání opustit narcismus, je jejich představa krize.

Z našich osobních zkušeností a zkušeností desítek lidí v naší komunitě a tisíců lidí po celém světě víme, že tento strach z pekla, které nastane, pokud začnete ignorovat narcisty, je vaše vnitřní trauma vytvářející pocit strachu a bezmoci, které jste cítili v dětství, když vám někdo ubližoval.

Tato specifická zranění jsou vlastně zakotvena v samém jádru naší DNA a stávají se tak nezbytnou součástí našeho dědictví, které je hluboce ovlivněno naší krutou historií.

Když se ale zaměříme na tato traumata a odstraníme je, začne se odehrávat zázrak. Ve své podstatě začneme cítit ohromující sílu, kterou nám poskytuje naše vnitřní já, přítomná v každé buňce našeho těla.

Když se strach změní v lásku a každá buňka našeho těla cítí, že je milována a ceněna, poprvé v životě zažíváme pocit pravého bezpečí. Celou svou duší poznáváme, že nic, co je mimo nás a co neodpovídá naší autentické podstatě, nám nemůže uškodit.

Právě z tohoto důvodu je nesmírně důležité věnovat se těmto hluboko zakořeněným strachům a pocitům, abychom mohli dát průchod procesu jejich odstranění.

Není důležité, co si o vás myslí ostatní, ale co si o sobě myslíte vy

Vztah s narcistou je plný lží, pomluv a manipulace ostatních, aby si o vás mysleli to nejhorší. Využívají k tomu například pomlouvačné kampaně a triangulaci.

Pokud vás někdo pomlouvá a ostatní se k vám začnou stavět zády, jste šokováni, zdrceni a traumatizováni těmito falešnými obviněními, které se o vás za vašimi zády šíří jako vir.

Můžete mít pocit, že se musíte bránit, všem říct pravdu a odhalit podvodníka, který nad vámi chce mít moc a kontrolu. Jenže to narcista přesně chce. Chce, abyste měli strach z jeho autority a toxicity jeho způsobu chování.

👉 Stáhněte si PDF, kde najdete 10 nejčastějších projevů gaslightingu

V dětství jsme si vytvořili přesvědčení, že pokud si naši rodiče, učitelé nebo vychovatelé myslí, že jsme špatní a nedostateční, bude nám ublíženo nebo zemřeme.

Není se čemu divit, že se vyděsíte, když zjistíte, jak vás váš partner, manžel, kamarád, šéf, kolega nebo člen rodiny pomlouvá a vymýšlí si věci, které se nikdy nestaly.

Jak ignorovat narcistu, když se to začne dít?

Na běžné logické úrovni to nelze. Pokud se v daném okamžiku nedokážete dostat za to, za koho se považujete, tak to nedokážete. Pouhá logika, která je zodpovědná jen za 5 % našeho prožívání, nedokáže zastavit spuštěné podvědomé programy na přežití.

Proto tvrdíme, že pokud se chcete naučit ignorovat narcistické chování a získat sebevědomí, musíte si přepsat podvědomé programy. Když se zaměříme na naše traumata a uzdravíme se, narcistické chování nás přestane ohrožovat a dokážeme pozorovat, co se s námi děje v našem vnitřním vesmíru, nechat to být a vytvořit si nový způsob bytí a jednání, který nám otevře nový svět možností, kde se sice potkáme s narcismem, ale dokážeme ho ignorovat.

Nejste tou osobou, za kterou vás ostatní považují, a ani tou osobou, za kterou se považujete vy sami. Je to jen to, co si myslíte nebo víte, ale to nejste vy.

Dokážete-li být tím, kým si vytváříte, že chcete být, tak se už nebojíte, že se lidé a autority obrátí proti vám. Místo toho klidně a jasně ukážete objektivní fakta nebo jen budete svým opravdovým já bez ohledu na to, co si myslí ostatní, a neuděláte nic.

Možná budete překvapeni, jak manipulativní a pomlouvačné kampaně jsou nefunkční. Lidé, kteří se přidají na stranu narcise, ho časem prokouknou, a nebo ne. Vám to může být jedno, protože vy máte sami sebe a další lidi, kteří ví, kdo skutečně jste a jak krásní jste.

Když víte, kdo skutečně jste, tak víte, že jste v bezpečí, a život se za vás postaví.

Život s narcisem jako dobrá lekce

Narcisté jsou nepředvídatelní a netransparentní bytosti, které jsou na vrcholu nekontrolovatelnosti. Proto nás učí tuto životní lekci sebevýchovy.

Zpočátku se vám může zdát, že nechat narcistu jít svou zoufalou cestou, ignorovat a opustit ho, je neintuitivní a nelogické. Přesto vám slibujeme, že když přestanete být narcistickou hračkou, opustíte toxický vztah a zahájíte léčebný proces. Bude to ta nejpřirozenější a nejzdravější věc, kterou jste kdy v životě udělali.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik