Jak poznat, že jsem narcista: Otázky, které vám pomohou odhalit pravdu

Poslední aktualizace: 21 June 2023 | Napsal: Miroslav Sázovský

undefined

Když začnete studovat narcismus, brzy vás může napadnout, že narcisté jsou všude kolem nás. Možná začnete mít pocit, že každý projevuje nějaké narcistické chování a nakonec přijde den, kdy se zeptáte:

Počkej, jsem i já narcista?

První věc, kterou si musíte zapamatovat: Mnoho lidí používá techniky jako gaslightingtrik s lítostípomlouvačné kampaněstonewalling či destruktivní podmiňování, ale to neznamená, že jsou narcisty. Avšak každý narcista tyto techniky používá.

Druhá věc: již samotný fakt, že si kladete otázku, zda jste narcista, znamená, že jím téměř jistě nejste.

Narcisté se považují za nadlidské a všemocné bytosti a nevykazují "lidské" nedostatky, jimiž jsou "obyčejní" lidé pravděpodobně zatíženi. Narcista vidí viníky všude kolem sebe a rozhodně to není on, kdo má problém.

Existují však dvě věci, které narcista mít nemůže a podle nich 100% poznáte, zda jste nebo nejste narcista.

Co narcista nedokáže

Bez ohledu na to, jak moc se cítíte uboze a zmateně a jak moc vám narcista namluvil, že jste vy ti, kdo mají problém, následující otázky vám umožní pochopit, zda trpíte narcismem:

1) Mám svědomí?

Jinými slovy:

  • Jste schopni úmyslně lhát, podvádět a jednat způsobem, o němž víte, že je zlomyslný, postrádá integritu a ubližuje ostatním?
  • Bezohledně upravíte nebo změníte svůj osobní program nebo program ostatních ve svůj prospěch, aniž by vás zajímaly negativní důsledky, které tato změna může mít na ostatní?
  • Říkáte lidem cokoli, co chtějí slyšet, abyste získali informace, které potřebujete, bez ohledu na důvěrnost konverzace?

Když jste každodenně v partnerském vztahu s narcisem a musíte čelit jeho manipulativním kampaním, zneužívání a pomluvám, může dojít k tomu, že ztratíte svou integritu. V takové situaci můžete přejít do "režimu přežití" a udělat cokoli, abyste přežili další den bez dalšího zneužívání.Zamyslete se:

  • Byli jste znechuceni svým vlastním chováním?
  • Cítili jste stud za své činy a myšlenky?

Tyto otázky vám mohou pomoci zjistit, zda máte svědomí.

2) Mám empatii?

  • Nejde zde o jakékoliv předstírání zájmu a pozornosti za účelem získání uznání, ujištění nebo laskavosti. Řeč je o skutečné empatii.
  • Jste schopni cítit bolest ostatních lidí?
  • Pomáháte ostatním, protože chcete být pro ně skutečným přínosem, nebo chcete pouze nakrmit své ego (falešné já)?
  • Cítíte bolest ostatních, aniž byste přemýšleli o tom, jak byste mohli jejich utrpení využít k získání uznání, ocenění nebo zisku?
  • Dokážete naslouchat dětem a být s nimi v hlubokém spojení (naladění), aniž byste to dělali kvůli sobě?

Pokud někomu chybí empatie nebo svědomí, pak tento člověk vykazuje výrazné narcistické sklony. Pokud chybí obě tyto lidské vlastnosti, pak pravděpodobně trpí narcistickou poruchou osobnosti (NPD).

Pokud se vás někdy dotklo, zda nejste narcis, je to známka toho, jak moc jste odpojeni od sebe a jak moc jste ztratili víru v to, kdo skutečně jste. Naopak, někdo do vás promítl pocit viny za to, že jste "špatný člověk".

👉  Doporučuji přečíst článek s názvem: "Jak ignorovat narcistu."

Vzpomeňte si, kdo skutečně jste

Možná to zpočátku nebude jednoduché, ale snažte se spojit se svým "skutečným já". Na hluboké vnitřní úrovni budete cítit, zda máte svědomí a jestli jste opravdu empatičtí. To se může zdát nemožné pod tíhou hněvu, nespravedlnosti a pocitů zrady a bolesti.

Spojení se svým "skutečným já" znamená objevení své autentické identity, svých opravdových hodnot, přání, tužeb a přesvědčení. To vyžaduje, abyste se odhodlali hluboko se podívat do svého nitra a objevit, kdo skutečně jste, a ne to, kým se snažíte být pro ostatní nebo kým si myslíte, že byste měli být.

Je běžné, že lidé, kteří se stávají součástí života někoho se závislostí, trpí mnohem více než samotný závislý. Narcis je uvnitř "prázdný" a utrápený malý chlapec či dívka, proto mu jeho dokonalá maska a brnění nevydrží dlouho a projeví se v plné parazitické kráse. Pokud vás narcis zneužívá a vy klesnete až na dno do módu přežití, můžete začít projevovat manické, panické chování a snažit se ovládnout své okolí, aby se vám ulevilo od bolesti, která vás rozdírá na kusy. Také se může stát, že začnete působit roztržitě, vztekle, iracionálně, nerozumně a panovačně.

Dostanete-li se do této fáze odtržení od sebe sama (sebedisintegrace), je pro narcise velmi snadné vás "předhodit vlkům, aby vás mohli sežrat zaživa". Jinak řečeno, když se odtrhnete od sebe, narcisovi se osvědčí pomlouvačné kampaně, triangulace, gaslighting a podobné taktiky.

Být součástí narcistického vztahu je traumatizující a devastující. To však neznamená, že jste narcis. A nikomu, kdo vám to bude chtít namluvit, nevěřte.

Položte si otázky, které vám pomohou odhalit, zda jste empatičtí a máte svědomí.

Na hluboké vnitřní úrovni můžete skutečně pocítit, jestli máte svědomí a jestli jste opravdu empatičtí. Toto hluboké cítění může být dosaženo například skrze meditaci, sebereflexi nebo terapii, která vám pomůže odhalit své skutečné já a pochopit své vlastní emoce a pocity.

Narcistická projekce

Nyní se chystám napsat něco, co mi chvíli trvalo přijmout a pochopit. Narcis sám sebe nemá rád a nepřijímá. Jinými slovy, narcis je odtržen od svého bolestí a strachu naplněného já.

Sebeláska a sebepřijetí jsou pro narcise pouhými slovy, je odmítá a rozhodně je neuplatňuje.

Na povrchu se mohou jevit jako neohrožení a chladní jedinci, ale uvnitř trpí takovou bolestí a strachem, kterým se snaží vyhnout. Z tohoto důvodu si vytvářejí obranné brnění, které reprezentuje jejich "falešné já". Jedná se o jakýsi štít, který má chránit bolestivé vnitřní já, na které se narcis ani nechce podívat, natož jej přijmout či transformovat.

Narcis je osoba, která je extrémně zaměřená na sebe a má nedostatek empatie k ostatním.

Tyto faktory přispívají k tomu, proč mají narcisové problémy s přijetím odpovědnosti, přiznáním chyby, upřímným projevem lítosti a autentickým vyjádřením svých pocitů. Museli by se stát zranitelnými a nahlédnout na své bolavé a vystrašené "pravé já". Je pro ně mnohem snazší obvinit vás, že jste špatní, bezohlední, arogantní, lháři, podvodníci a manipulátoři.

Narcis své zraněné a vystrašené opravdové já neuznává a odmítá ho. Aby byl schopen zastavit tuto intenzivní emoční agónii, potřebuje někoho, kdo mu bude poskytovat tzv. narcistické zásoby a udržovat jeho "falešné já", aby mohl překonat vnitřní utrpení.

Téměř všichni narcisové jednají stejným způsobem, protože jsou definováni pouze svým falešným já a uvnitř jsou prázdní. Odmítají přijmout odpovědnost za své vypovězené "skutečné já", což se navenek projevuje jako chování bez svědomí.

Převezměte si odpovědnost za své pravé já

Proces uzdravování spočívá v plném přijetí odpovědnosti za život, který vedete. Jsou to právě vaše vnitřní traumata a nezahojené rány, které přivedly narcise do vašeho života.

Není vám cizí empatie ani svědomí, takže nemůžete být narcista.

Byl to pouze váš nedostatek sebelásky a sebepřijetí, které vedly k tomu, že jste hledali lásku, uznání a sebeúctu mimo sebe, místo aby jste tyto hodnoty pěstovali uvnitř sebe a pak je odráželi vně.

To je podstata bolestných vztahů - odhalují nám nezhojené části našeho já, za které jsme dosud nepřijali plnou odpovědnost. Ukazují nám, že jsme se ještě nenaučili nebo plně neuplatnili bezpodmínečnou lásku a přijetí vlastních zranění, která by nám umožnila je transformovat.

Vraťte se domů. Tam, kde se cítíte bezpečně, autenticky, krásně a úžasně, a kde jste přijímáni. Vím, že to dokážete a zasloužíte si to.

Naše podcasty na YouTube @evolucevztahu 

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: INFORMACE POSKYTOVANÉ V NAHRÁVCE NEBO TEXTU SLOUŽÍ POUZE PRO VZDĚLÁVACÍ ÚČELY A NENAHRAZUJÍ KLINICKOU PÉČI. O KONKRÉTNÍ RADY A POSTUPY SE PORAĎTE SE SVÝM TERAPEUTEM NEBO KOUČEM. TEXTY ČI NAHRÁVKY JSOU O EVOLUCI VZTAHŮ A OSOBNÍCH ZKUŠENOSTECH AUTORŮ.

NAHRÁVKY A TEXTY SE NEVZTAHUJÍ NA ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ OSOBU A NEMĚLY BY SE POUŽÍVAT K OZNAČENÍ KONKRÉTNÍ OSOBY JAKO OSOBY TRPÍCÍ NARCISMEM, PSYCHOPATIÍ ATD. NENÍ UDĚLENO POVOLENÍ K ODKAZOVÁNÍ NA TENTO OBSAH NEBO HO PŘEPOSÍLAT, ZEJMÉNA K PODPOŘE TVRZENÍ, ŽE TVŮRCI TOHOTO OBSAHU VĚŘÍ NEBO PODPORUJÍ TVRZENÍ, ŽE KONKRÉTNÍ OSOBA JE NARCISTA ČI PSYCHOPAT. JEDNALO BY SE O NEOPRÁVNĚNÉ ZNEUŽITÍ OBSAHU A INFORMACÍ V NICH UVEDENÝCH.

Poslední články na blogu

Registrujte se & Získejte novinky

Budeme vám posílat informace o nových článcích, podcastech nebo službách, které nabízíme. Budete první, kdo bude vědět o blížících se online nebo živých událostech.

Evoluce vztahů

© 2023 Miroslav Sázovský | With ❤️ to Dorik